AEMEC - Madrid - November 14, 2011 - Program

 

Current Investor Issues at the European Level AEMEC Madrid

Haag Euroshareholders Prache Verbic VZMD investo.si EFI.jpgDanašnja Generalna skupščina Evropskega združenja delničarjev (Euroshareholders) v Den Haagu je bila za Slovenijo in Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) izjemno uspešna. Potrjena je bila odločitev, da prihodnje leto Generalno skupščino organizira VZMD v Sloveniji, medtem ko je bil predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, soglasno izvoljen v Izvršilni odbor, najvišji organ te ugledne mednarodne organizacije, ustanovljene leta 1992, ki združuje 31 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev.

Poleg mag. Verbiča so bili v nov Izvršilni odbor izvoljeni: predsednica Euroshareholders, Jella Benner-Heinacher (DSW, Nemčija), Bolli Hedinsson (ISA, Islandija), Paul Huybrechts (VFB, Belgija), Günther Mårder (Aktiespararna, Švedska), Aldo Sicurani (FFCI, Francija), Jan Maarten Slagter (VEB, Nizozemska) in Henning Wegener (AEMEC, Španija). Na sliki desno Henning Wegener, Kristjan Verbič, Jella Benner-Heinacher, Guillaume Prache in Sarah Kavšek.

V ponovni mandat je bil izvoljen aktualni Generalni sekretar Euroshareholders, gospod Guillaume Prache, ki je sicer tudi  Izvršni direktor Evropske federacije investitorjev (EFI - Euroinvestors) ter velik prijatelj VZMD in Slovenije (oglejte si VIDEO REPORTAŽE spodaj), nedavno pa je bil izvoljen še na čelo Skupine SMSG (European Securities & Markets Stakeholder Group), ki je sestavni del ESMA (European Securities and Markets Authority) - neodvisne in samostojne institucije EU, ki poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, in je s 1. 1. 2011 nadomestila dotedanji CESR (Committee of European Securities Regulators).

Euroshareholders VZMD Wegener Verbic Benner Prache Kavsek.jpgNa tokratni skupščini sta bila v članstvo sprejeta Združenje investitorjev Rusije (UBIR - The Union of Borrowers and Investors of Russia) in Evropska federacija za delničarstvo zaposlenih (EFES - European Federation of Employee Share Ownership). Dejavnosti in problematiko, s katero se soočajo, so med drugimi predstavili gospod Steven Maijoor, predsedujoči ESMA, gospa Béatrice Richez-Baum, generalna sekretarka ECODA (European Confederation of Directors' Associations) in gospod Robin Edme, dolgoletni direktor EUROSIF, ki je predstavil »družbeno-odgovorno investiranje« (Socially Responsible Investment (SRI) for individual investors).

Do predloga Evropske komisije za reformo finančnih trgov ter revizijo Direktive trga in finančnih instrumentov - MiFID se je danes opredelila tudi skupščina Euroshareholders. Pri tem je bila oblikovana Izjava za javnost (kliknite na sliko levo), v kateri združenji EFI - EuroInvestors in Euroshareholders med drugim zahtevata, da se kapitalske trge vrne realni ekonomiji in njenim uporabnikom, torej izdajateljem vrednostnih papirjev in ne-finančnim investitorjem.

Euroshareholders, EuroInvestors, & VZMD - MiFID2 Press ReleaseOb zaključku celodnevne skupščine je Generalna sekretarka VZMD, Sarah Kavšek, predstavila problematiko, povezano z implementacijo Direktive EU 2007/36/EC ter (neizkoriščene) možnosti, ki jih določbe omenjene Direktive lahko prestavljajo pri uveljavljanju pravic in interesov manjšinskih delničarjev in individualnih investitorjev, vključno z e-oddajo pooblastil ter on-line glasovanjem na skupščinah družb. Tudi ob tokratni priložnosti pa so bila predstavljena slovenska podjetja, vključena v program investo.si

 

 

 

 

 

 


REFORMA FINANČNIH TRGOV (MiFID 2) - do predloga EU Komisije podano skupno stališče 4 mio malih vlagateljev, 100.000 investicijskih strokovnjakov, 9.077 delniških družb in 46 trgov vrednostnih papirjev (CFI, FESE, EuroInvestors)

Intenzivne mednarodne aktivnosti VZMD danes in jutri na pomembnih skupščinah v Den Haagu

 

Den Haag, 27. 10. 2011

image001Danes se predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) v Den Haagu udeležuje pomembnega sestanka Odbora direktorjev Evropske federacije investitorjev (EFI EuroInvestors), na katerem bo med drugim obravnavan predlog Evropske komisije za reformo finančnih trgov ter revizijo Direktive trga in finančnih instrumentov - MiFID (za skupno stališče kliknite na sliko levo ali preberite v nadaljevanju), revizija Direktive 2003/48/EC o obdavčitvi varčevanjproblematika Finance Watch, pa tudi program srečanja EuroInvestors, ki bo prihodnje leto v Ljubljani.

Jutri se bo predsedniku VZMD v Den Haagu pridružila tudi Generalna sekretarka VZMD, s katero se bosta udeležila izjemno pomembne Generalne skupščine Evropskega združenja delničarjev (Euroshareholders), na kateri bodo med drugim potekale volitve Generalnega sekretarja ter novega Izvršilnega odbora Euroshareholders, kamor je nominiran tudi predstavnik Slovenije, mag. Kristjan Verbič.

Tako bo z jutrišnjo Generalno skupščino zaokrožen izjemno intenziven in dinamičen mesec, ko so se predstavniki VZMD aktivno udejstvovali tudi na številnih drugih srečanjih v tujini - na »EuroInvestors' Think Tank - Draw benefit from the programmes of the European Union« v Bruslju, »Slovenskem dnevu na Varšavski borzi (WSE)« (VIDEO REPORTAŽA v nadaljevanju, spodaj) in Letni generalni skupščini WFIC v Varšavi (VIDEO REPORTAŽA v nadaljevanju, spodaj) - kakor tudi doma: na obeh javnih okroglih mizah Ljubljanske borze »Izzivi slovenskega kapitalskega trga« in »Strategija in učinki državnega lastništva podjetij«, odmevni podelitvi nagrad »Manager leta« in Managerskem kongresu 2011, eminentni Mednarodni konferenci o tujih neposrednih investicijah FDI SummitSlovenia 2011, podelitvi nagrad tujim investitorjem »Foreign Investor of 2011 Award Ceremony«, izjemnih predavanjih in razpravah na »President's Forumu ob 25. obletnici IEDC«, slovesnosti ob 5. obletnici Slovensko-nemške gospodarske zbornice ter ne-nazadnje, presunljivem in zgovornem 6. vrhu slovenskega gospodarstva.

V zvezi s predlogom Evropske komisije za reformo finančnih trgov ter revizijo Direktive trga in finančnih instrumentov - MiFID so člani EuroInvestors izoblikovali skupno stališče z Inštitutom CFI (Institute of Chartered Financial Analysts), Federacijo evropskih trgov vrednostnih papirjev (Federation of European Securities Exchanges), v katerem pozdravljajo predlog revizije MiFID. Omenjene organizacije skupaj predstavljajo preko 100.000 profesionalnih investitorjev, 4 milijone malih vlagateljev, 9.077 delniških družb in 46 trgov vrednostnih papirjev, ki jih povezujejo.

Omenjene organizacije skupaj pozivajo evropske institucije, naj zagotovijo, da bo MiFID 2 dosegel svoj prvotni namen: da bo evropski kapitalski trg deloval za in v prid realni ekonomiji ter koristil družbi kot celoti. Njegovi rezultati bi morali biti vzpostavitev zakonskega in nadzornega okvira, ki bo podpiral pridobivanje kapitala za evropska podjetja ter ustvarjanje novih donosov in dobrobiti za prebivalce Evrope  

Temeljni ekonomski namen kapitalskih trgov je neposredno povezati investitorje in izdajatelje. Regulative trgov bi morale omogočati investitorjem, da sprejemajo odločitve na podlagi dobre obveščenosti ter ponuditi delniškim družbam nižje stroške svežega kapitala. Finančna kriza je pokazala, da je dobro reguliran javni kapitalski trg, ki omogoča transparentnost, primerne cene, odprt in brezplačen dostop do investitorjev, ob ustreznem nadzoru trga, najboljša zaščita za investitorje in hkrati zagotavlja robusten, likviden in učinkovit kapitalski trg.  

Tako naj bo revizija MiFID usmerjena predvsem v zasledovanje naslednjih načel:

  •         promoviranje transparentnosti in združitev trgovalnih podatkov vseh finančnih instrumentov;
  •         vzpostavljanje in krepitev kredibilnosti ter odprtosti kapitalskega trga in zaupanja investitorjev;
  •         zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev trgovanja vsem prisotnim na kapitalskem trgu;
  •         izboljšanje neposrednega dostopa do kapitalskega trga individualnim investitorjem, preko zmanjšanja kompleksnosti in stroškov investiranja, z izboljšanjem integritete, zanesljivosti in kakovosti podatkov, ki jih potrebujejo za oceno potencialne priložnosti za investiranje; dosledno uveljavljanje obstoječih pravil povezanih z informiranjem investitorjev ter razkrivanje konfliktov interesov; zagotavljanje, da so procesi prodaje investitorjem primerno in nepristransko predstavljeni; razširitev zaščite investitorjev na vse nadomestne in izvedene finančne produkte, namenjene malim vlagateljem;
  •         zagotavljanje usklajenosti z ostalimi predpisi, ki spodbujajo izdajatelje k relevantnemu in ustreznemu informiranju ter uravnavajo različne potrebe podjetij v različnih fazah njihove rasti - z informacijami, ki jih potrebujejo investitorji, s posebno pozornostjo za potrebe manjših evropskih podjetij.

EUROINVESTORS - danes VZMD v Bruslju aktivno sooblikuje strategijo Evropske federacije investitorjev - do reforme finančnih in kapitalskih trgov, Evropske komisije ter iniciative Finance Watch

Bruselj, 16. 9. 2011

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič se, kot član Odbora direktorjev Evropske federacije investitorjev (EuroInvestors), danes mudi v Bruslju, kjer je v obravnavi strategija te ugledne mednarodne asociacije, ki združuje kar 45 nacionalnih organizacij investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, ki skupaj zastopajo približno 2 milijona državljanov EU. Med obravnavanimi temami je tudi odgovor Evropskega komisarja za notranji trg in storitve, g. Michela Barniera, s katerim se je slednji nedavno odzval na protestno pismo VZMD, kot ustanovnega člana EuroInvestors (sporočilo o prejetem odgovoru si oglejte v nadaljevanju).KOMISAR EU Michel Barnier odgovoril predsedniku VZMD na protestno pismo zoper neizpolnjevanje reformnih zavez EVROPSKE KOMISIJE, ki ga je mag. Verbič predstavil Komisarju EU dr. Janezu Potočniku

Bruselj & Ljubljana, 12. 9. 2011

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je prejel odgovor Evropskega komisarja za notranji trg in storitve, g. Michela Barniera (kliknite posnetek odgovora levo), s katerim se slednji odziva na protestno pismo VZMD, kot ustanovnega članaEvropske federacije investitorjev (EuroInvestors), ki združuje kar 45 nacionalnih organizacij investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, ki skupaj zastopajo približno 2 milijona državljanov EU. Odgovor Komisarja Barniera bodo v prihodnjih dneh obravnavali strokovni sodelavci VZMD, za tem pa bo predmet obravnave ter opredelitve nadaljnjih korakov in strategije na sestanku Odbora direktorjev EuroInvestors, ki se ga bo v petek, 16. 9. 2011, v Bruslju udeležil tudi član omenjenega Odbora, mag. Kristjan Verbič.

EC Funding of individual investors organizations - Janez PotocnikS protestnim pismom zoper neizpolnjevanje reformnih zavez Evropske Komisije - o vlogi združenj delničarjev in investitorjev - se je VZMD vključil v skupno akcijo vseh nacionalnih združenj v okviru federacije EuroInvestors ter 15. 6. 2011 poslal dopis (kliknite na posnetek dopisa desno) vsem pristojnim predstavnikom Republike Slovenije. Neposredno za tem je mag. Verbič nekatere visoke predstavnike RS in EU (med drugim Evropskega komisarja dr. Janeza Potočnika) tudi neposredno seznanil s problematiko vloge ter financiranja organizacij delničarjev in individualnih investitorjev, ki naj bi - skladno z zavezami Evropske komisije iz leta 2009 - predstavljale gonilo in srce reforme finančnih in kapitalskih trgov. Tako je v ta namen Evropska komisija predvidela tudi vzpostavitev neposrednega financiranja za zagotovitev ustreznega zastopanja interesov individualnih delničarjev in investitorjev.

Javnim deklaracijam in zavezam pa Evropska komisija v praksi žal ni sledila, saj je doslej zavračala vsakršno možnost financiranja tovrstnih organizacij, vključno z zavrnitvijo EuroInvestors. Hkrati je Evropska komisija, s sredstvi cca. milijon evrov, vzpostavila novo iniciativo Finance Watch (kjer ima EuroInvestors sicer svojega predstavnika v Izvršnem odboru), pri čemer je potrebno z vso zaskrbljenostjo izpostaviti aktualno financiranje številnih drugih organizacij s strani Evropske komisije, ki pa sočasno  prejemajo izdatna sredstva tudi neposredno od same finančne industrije, kar poraja resne dvome o njihovi avtonomnosti, objektivnosti in reformni naravnanosti.


Protest EUROINVESTORS zoper neizpolnjevanje reformnih zavez EVROPSKE KOMISIJE o vlogi združenj delničarjev in investitorjev ter pomembna zasedanja WFIC in EUROSHAREHOLDERS - intenzivna mednarodna dejavnost VZMD in programa investo.si   (kliknite sem za .pdf)

 
WFIC Bruselj Verbič Prache Paelinck Ganser Forsgardh Dannenberg Sicurani.jpgV preteklem tednu se je predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) vrnil z daljše službene poti v Bruselj in Bejrut, v sklopu katere se je udeležil pomembnih zasedanj Svetovne federacije investitorjev (WFIC) in Evropskega združenja delničarjev (Euroshareholders) ter proslave ob 20. obletnici slovenske samostojnosti, ki jo je v Evropskem parlamentu pripravilo sedem tamkajšnjih slovenskih poslancev (na sliki levo), in kasnejšega slavnostnega sprejema v prostorih bruseljskega avtomobilskega muzeja, v organizaciji Stalnega predstavništva Republike Slovenije (RS) pri EU in Veleposlaništva RS v Belgiji.

Ob teh priložnostih je mag. Kristjan Verbič slovenske poslance v Evropskem parlamentu, Evropskega komisarja dr. Janeza Potočnika, Stalnega predstavnika RS pri EU, veleposlanika dr. Rada Genoria, in druge pristojne predstavnike RS in EU, opozoril in neposredno seznanil s problematiko vloge ter financiranja organizacij delničarjev in individualnih investitorjev, ki naj bi - skladno z zavezami Evropske komisije iz leta 2009 - predstavljale gonilo in srce reforme finančnih in kapitalskih trgov. Tako je v ta namen Evropska komisija predvidela tudi vzpostavitev neposrednega financiranja za zagotovitev ustreznega zastopanja interesov individualnih delničarjev in investitorjev.

Tem javnim deklaracijam in zavezam pa Evropska komisija v praksi žal ni sledila, saj je doslej zavrnila vsakršno možnost financiranja tovrstnih organizacij, vključno z zavrnitvijo Evropske federacije investitorjev (EuroInvestors), ki združuje kar 45 nacionalnih organizacij individualnih investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, ki skupaj zastopajo približno 2 milijona državljanov EU. Hkrati je Evropska komisija, s sredstvi cca. milijon evrov, vzpostavila novo iniciativo Finance Watch (kjer ima EuroInvestors sicer svojega predstavnika v Izvršnem odboru), pri čemer je potrebno z vso zaskrbljenostjo izpostaviti aktualno financiranje številnih drugih organizacij s strani Evropske komisije, ki pa sočasno  prejemajo izdatna sredstva tudi neposredno od same finančne industrije, kar poraja resne dvome o njihovi avtonomnosti, objektivnosti in reformni naravnanosti!

V zvezi z navedenimi dogajanji se je VZMD vključil v skupno akcijo vseh nacionalnih združenj v okviru federacije EuroInvestors ter 15. 6. 2011 poslal dopis (kliknite na sliko zgoraj desno) vsem pristojnim predstavnikom Republike Slovenije.

Po aktivni udeležbi na seji Izvršilnega odbora in Generalne skupščine WFIC ter slovesnostih 20. obletnici slovenske samostojnosti se je mag. Verbič iz Bruslja odpravil v Gent, kjer je z vodstvom WFIC obiskal novo informacijsko pisarno te ugledne mednarodne institucije, in še isti dan odpotoval v Bejrut, kjer se je udeležil mednarodne investitorske konference ter sej Izvršilnega odbora in Zakonodajnega komitejaEuroshareholders.

V mednarodne aktivnosti v okviru programa  investo.si (Invest to Slovenia) je bilo tudi tokrat vključenih 11 uglednih slovenskih delniških družb. Medtem, ko je bila na Generalni skupščini WFIC in Izvršilnem odboru Euroshareholders številnim predstavnikom z vsega sveta predstavljen tudi sistem EuroVote, vključno s predstavitvenim videom, ki ga je pripravila VZMD.TV. Pri tem so predstavniki organizacij, vključenih v WFIC, pokazali izjemno zanimanje za vključitev v razširjeni sistem EuroVote.


VIDEO REPORTAŽA ter VIDEO COMMENTARY o uradnem in prijateljskem obisku direktorja EuroInvestors in sekretarja Euroshareholders, častnega gosta VZMD na obeh osrednjih investitorskih sejmih v Sloveniji:

VIDEO REPORTAŽA - slovenska različica (Bled, Bruselj, Carigrad, Ljubljana, Pariz, Varšava, 2008 - 2011)

    

 

VIDEO COMMENTARY - angleška različica (Bled, Brussels, Istanbul, Ljubljana, Paris, Warsaw, 2008-2011)

 

POSNETEK OTVORITVENEGA GOVORA »Kapital 2011« (Ljubljana, 20. 4. 2011)

 

 

POSNETEK PREDAVANJA »Kako lahko pridejo do denarja tudi mali delničarji?!« (Ljubljana, 21. 4. 2011)

 

 

VIDEO O PRIHODU sekretarja Euroshareholders in direktorja EuroInvestors (Ljubljana, 20. 4. 2011)

 


VIDEO IZJAVA o podpori Euroshareholders prodaji večinskega deleža Mercatorja (Ljubljana, 21. 4. 2011)


 


 

 
 

 

VIDEO REPORTAŽE in VIDEO COMMENTARIES o mednarodnih dejavnostih VZMD ter programu investo.si v zadnjem letu

(kliknite na spodnjo sliko, ki vsebuje spletne povezave, za ogled angleške različice pa drugo):    

Novice - VZMD investo.si VZMD.TV          VZMD investo.si VZMD.TV News in English

 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 190 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia  

www.euroshareholders.eu/eurovote - več o sistemu EuroVote