PR HLEG Final Report 020218 Page 1

Evropska Federacija investitorjev (Better Finance), katere aktivni član je tudi VZMD, se je odzvala na nedavno Poročilo Skupine visokih strokovnjakov Evropske komisije (HLEG) s priporočili za finančni sistem, ki bodo podpirala trajnostne investicije. Kljub temu, da je Poročilo korak v pravo smer k ustvarjanju čistejšega in bolj pravičnega gospodarstva, v Better Finance razočarano ugotavljajo, da žal ne vključuje informacij in ne naslavlja težav z upravljanjem trajnostnih finančnih produktov.

 

V Better Finance so z državljani EU, kot pokojninskimi varčevalci in individualnimi vlagatelji, močno naklonjeni trajnostnemu financiranju. To so namreč pogosto starši in državljani, ki želijo svojim otrokom in naslednikom zapustiti bolj zelen in prijaznejši planet, njihovi najpomembnejši varčevalni cilji, ki vključujejo varčevanje za pokojnino, stanovanje ali prenos premoženja, pa so dolgoročni, zato jih lahko dosežejo le v trajnostno naravnanem gospodarstvu in okolju. Čeprav Poročilo skupine HLEG upravičeno razširja obseg trajnostnega finančnega poslovanja - ki tako, poleg meril za okoljske in podnebne spremembe, vključuje tudi socialna vprašanja in vprašanja s področja upravljanja - pa ne naslavlja najosnovnejših pogojev za zagotovitev trajnostnega finančnega poslovanja, kot so na primer jasne, pregledne, nedvoumne in nezavajajoče informacije za vlagatelje. To je še posebej neprimerno spričo dejstva, da je skupina strokovnjakov na lastno željo prisluhnila Better Finance in tudi sama javno izpostavila to vprašanje v vmesnem poročilu.

Poročilo ne pripomore h krepitvi zaupanja državljanov EU, kot pokojninskih varčevalcev in vlagateljev. Slednji namreč pričakujejo, da se koncept trajnostnega finančnega poslovanja prenese na produkte,  ki so vzorčen primer skladnosti s pravili o zaščiti vlagateljev. V Evropski federaciji investitorjev so v svojem odgovoru na vmesno poročilo skupine HLEG julija 2017, na podlagi lastnih raziskav že izpostavili, da nekateri produkti , ki so jim javni organi že nadeli oznako »trajnostno«, niso skladni s pravili o zaščiti vlagateljev EU, zato se je treba pri oblikovanju oznake na nivoju EU opirati na izkušnje in preprečiti, da bi v prihodnje ponovili tako hude napake.

V Better Finance sicer z zadovoljstvom opažajo, da je v povezavi s splošno sprejetimi referenčnimi merili tudi skupina HLEG priporočila uporabo splošnega tržnega indeksa, namesto zelo ozkih indeksov, na katere se običajno sklicujejo panoga, institucije, organi in mediji. Gre za dolgoletno prizadevanje Better Finance v okviru iniciative za unijo kapitalskih trgov (CMU). Dejstvo je namreč, da obstajajo splošnejši evropski tržni indeksi, kot je tisti, ki ga omenja poročilo skupine HLEG, ki varčevalcem omogočajo, da več in bolj diverzificirano vlagajo v mala in srednje velika evropska podjetja, ki kotirajo na borzi. Tak primer je vseevropski indeks STOXX All Europe Total Market Index, ki vključuje skoraj 1.500 različnih delnic, medtem ko jih precej bolj znan in razširjen indeks STOXX Europe 50 vključuje le 50.

Ob tem je Izvršni direktor Better Finance, Guillaume Prache, dodal, da »se mora trajnostno finančno poslovanje nanašati na maloprodajne finančne produkte, ki zagotavljajo dolgoročno in trajnostno naravnano ustvarjenje vrednosti, tako kot so to poudarili v skupini visokih strokovnjakov iz Evropske komisije, in da mora pri tem upoštevati okoljske, družbene in upravljavske kriterije, še posebej na področju upravljanja in zagotavljanja transparentnosti. Finančno delovanje, ki bi potekalo na tak način, bi bilo vzorno z vidika skladnosti s pravili o zaščiti vlagateljev in potrošnikov v EU, še posebej v povezavi s tistimi, ki se nanašajo na informacije in razkritja.«


 

Sorodna sporočila:

BRUSELJ - mednarodna konferenca o financiranju evropskega gospodarstva preko vlaganj individualnih investitorjev oz. z okrepljeno vlogo malih delničarjev - Ponedeljek, 04.12.2017

BETTER FINANCE pozdravlja študijo ESMA o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov, ki pritrjuje njihovim vsakoletnim raziskavam, hkrati pa izpostavlja nekatere pomembne pomanjkljivosti - Četrtek, 09.11.2017

MALTA - na srečanju Evropske federacije investitorjev izjemno čudenje ob neverjetnih praksah finančnih posrednikov ter stranpoteh kapitalskega trga v Slovenji, ponovno pod lažno krinko evropske regulative, kakršne pa ne poznajo v nobeni drugi državi EU ! - Petek, 13.10.2017

EVROPSKA KOMISIJA izbrala predstavnika Better Finance za svetovalca pri uveljavitvi Direktive o pravicah delničarjev – OMEJEVANJE VLOGE POSREDNIKOV ter krepitev neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji - Torek, 19.09.2017

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items