Pension Report 2017 1

Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), katere aktivni član je VZMD, pozdravlja Študijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov. Ob tem izpostavljajo, da tudi študija ESMA potrjuje neodvisno raziskavo, ki jo letno objavlja Better Finance o dejanskih donosih dolgoročnih in pokojninskih varčevanj v EU.Pri Better Finance so hkrati zadovoljni, da ESMA podpira ključne elemente njihove metodologije, predvsem donose po inflaciji ter donose ob predčasnem izstopu iz varčevalnih shem, ali v obdobju njihovega trajanja. Hkrati Better Finance predlaga, da ESMA razširi časovni okvir svoje študije, saj trenutni zajema le dve leti (2013-2015), kar je občutno prekratko obdobje za sklade, saj je za analize rezultatov tovrstnih naložb običajno najnižji časovni okvir vsaj 5 let, sami skladi pa morajo v svoji predstavitvi predstaviti vsaj rezultate zadnjih 10 let. Dodatno opozarjajo tudi na dejstvo, da je bilo obdobje med letoma 2013 in 2015 izrazito ugodno na finančnih trgih, zato bi bili ob upoštevanju širšega časovnega obdobja rezultati precej drugačni.

V Better Finance posebej izpostavljajo, da gospodinjstva EU v sklade vlagajo zgolj 7 % svojih finančnih prihrankov. Večina dolgoročnih finančnih varčevanj je namreč »zavitih« v maloprodajne naložbene produkte, kot so življenjska zavarovanja in osebna pokojninska varčevanja, ki navadno prinašajo še dodatne provizije tistim, ki jih v svoji študiji razkriva tudi ESMA. 

Sorodna sporočila:

MALTA - na srečanju Evropske federacije investitorjev izjemno čudenje ob neverjetnih praksah finančnih posrednikov ter stranpoteh kapitalskega trga v Slovenji, ponovno pod lažno krinko evropske regulative, kakršne pa ne poznajo v nobeni drugi državi EU ! - Petek, 13.10.2017

EVROPSKA KOMISIJA izbrala predstavnika Better Finance za svetovalca pri uveljavitvi Direktive o pravicah delničarjev – OMEJEVANJE VLOGE POSREDNIKOV ter krepitev neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji - Torek, 19.09.2017

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net