PR Equity Financing of the EU Economy How to get EU citizens as investors back into Capital Markets 221117 Page 1

Pred dnevi je v Bruslju potekala odmevna mednarodna konferenca »Equity Financing of the EU Economy« v organizaciji Evropske federacija borz vrednostnih papirjev (FESE), Evropske investicijske banke (EIB) in Evropska Federacija investitorjev (Better Finance), katere aktivni član je tudi VZMD (VIDEO). Na odlično obiskani konferenci so predstavniki Evropskega parlamenta in Komisije, stalnih predstavništev pri EU, evropskih nadzornih organov, potrošniških in trgovinskih združenj ter predstavniki finančne industrije, razpravljali o tem, kako državljane EU kot vlagatelje ponovno pritegniti na kapitalske trge.

Ob tem je Izvršni direktor Better Finance, Guillaume Prache, med drugim izpostavil, da »so imeli še leta 1969 individualni delničarji oz. investitorji v lasti skoraj 40 % družb, ki so kotirale na borzah v EU, do leta 2012 pa se je njihov delež zmanjšal na približno 13 %. Ljudski kapitalistični model se je spremenil v t. i. model tujega denarja (Other People’s Money), po katerem finančni posredniki upravljajo z lastništvom gospodarstva EU – običajno tako, da si prihranijo tveganje, ki ga prevalijo na državljane EU.« Kar 62 % finančnih prihrankov gospodinjstev EU se namreč vloži v dolgoročne naložbene produkte. Individualni vlagatelji in varčevalci so bili pri tem izrinjeni z nekaterih trgov vrednostnih papirjev trgov ter so jim bili vsiljeni »paketi« naložbenih produktov, ki so obremenjeni z visokimi provizijami in pogosto dosegajo rezultate, ki so pod pričakovanji. Tovrstne podatke sicer Better Finance zbira tudi v okviru svoje letne raziskave o dejanskih donosih dolgoročnih in pokojninskih varčevanj v EU.

Na zadevno perečo problematiko izdatno opozarjajo tudi iz VZMD, posebej spričo intenzivnega »procesa iztrebljanja« malega delničarstva v Sloveniji, ki se - v nasprotju s prizadevanji v EU - v zadnjih letih le še stopnjuje. K temu so v zadnjem letu prispevale tudi spremembe slovenske zakonodaje ter ukinjanje registrskih računov pri KDD, navkljub izdatnim prizadevanjem in argumentom VZMD v zakonodajnih postopkih. Celo v nasprotju z nekaterimi doseženimi pozitivnimi spremembami in dopolnitvami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - ZNVP (VIDEO), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) pa se finančna industrija nanje gladko-malo požvižga – npr. pri neupravičenem zaračunavanju stroškov trgovalnih računov, izplačil dividend ipd. Tako so se v VZMD - tudi ob predhodnih opozorilih na tovrstne prakse – odločili vzpostaviti shemo »Delniška OPORA« (VIDEO), ki se je v tem času dejansko izkazala kot učinkovita in najbolj racionalna rešitev za delničarje z ukinjenimi registrskimi računi (teh je še vedno preko 80.000).

Na konferenci v Bruslju je bila med drugim izpostavljena tudi javna pokojninska shema na Švedskem, kot model, s katerim spodbujajo vlaganje malih delničarjev v lastniške deleže in v sklopu katere švedski državljani avtomatično vlagajo svoje pokojninske prihranke v cenovno izjemno ugodne lastniške sklade z visokimi donosi. V Better Finance si - skupaj z VZMD - prizadevajo, da bo PEPP (Vseevropski osebni pokojninski produkt) državljanom EU omogočil, da bodo lahko na stroškovno učinkovit način znatno večji delež svojih pokojninskih prihrankov vložili v lastniške deleže po zgledu švedskega modela.


Sorodna sporočila:

BETTER FINANCE pozdravlja študijo ESMA o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov, ki pritrjuje njihovim vsakoletnim raziskavam, hkrati pa izpostavlja nekatere pomembne pomanjkljivosti - Četrtek, 09.11.2017

MALTA - na srečanju Evropske federacije investitorjev izjemno čudenje ob neverjetnih praksah finančnih posrednikov ter stranpoteh kapitalskega trga v Slovenji, ponovno pod lažno krinko evropske regulative, kakršne pa ne poznajo v nobeni drugi državi EU ! - Petek, 13.10.2017

EVROPSKA KOMISIJA izbrala predstavnika Better Finance za svetovalca pri uveljavitvi Direktive o pravicah delničarjev – OMEJEVANJE VLOGE POSREDNIKOV ter krepitev neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji - Torek, 19.09.2017

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items