dopis postojnska jama 5 10 2017

Danes opoldan se je iztekla prevzemna ponudba za delnice družbe Certa Holding, d.d., ki jo je avgusta objavila Postojnska Jama, d.d., s katero je malim delničarjem ponujala 3,20 € na delnico. Pri tem v VZMD izpostavljajo, da ob številnih različnih ponudbah za odkup delnic Certa Holdinga, ki so se pojavile v preteklem letu, ni bila predstavljena nobena resna analiza ali vrednotenje poštene cene za omenjene delnice. So pa se že pred objavo prevzemne ponudbe pričele številne manipulacije s skupno preko 1.540 malimi delničarji, predvsem s strani nekaterih skupin in omrežij, ki želijo prevzeti nadzor nad družbama oz. se okoristiti z ugodnim nakupom delnic, kar bržčas izkazuje njeno trenutno podcenjenost ter privlačnost portfelja, ki ga ima v lasti družba Certa, d.d., katere večinska lastnica (60,35 %) je družba pooblaščenka Certa Holding, d.d.Že v trajanju prevzemne ponudbe so se namreč pojavile številne druge, tudi višje ponudbe. Tako je Deželna Banka Slovenije (DBS) ponudila 3,40 € za delnico, takšno ceno pa je tik pred iztekom prevzemne ponudbe ponudila tudi Ilirika, ki sicer že dalj časa pošilja dopise delničarjem ter odkupuje delnice po zelo različnih cenah. Hkrati je, tudi glede na relevantna določila statuta družbe, soglasje k prenosu delnic po prevzemni ponudbi podalo vodstvo, ki je bilo pred tem imenovano nezakonito - glede na uspešno izpodbojno tožbo malih delničarjev ter odločitev Okrožnega sodišča v Novi Gorici, nedavno pa tudi Višjega sodišča v Kopru - zaradi česar je vprašljiva veljavnost vseh odločitev vodstva družbe v vsem tem času, po nekaterih navedbah pa tudi veljavnost same prevzemne ponudbe, vsekakor pa izvolitev Predsednika uprave Certe Holding, Boruta Piriha v nadzorni svet Certe, pri čemer je VZMD tudi napovedal izpodbijanje.   

Na številne pritiske in sporna ravnanja ob prevzemni ponudbi, je VZMD in Agencijo za trg vrednostni papirjev (ATVP) obvestilo tudi Društvo za uspešnejši razvoj Cerkljanske (Društvo URCE), sicer bolj poznano kot Civilna iniciativa Ozaveščena Cerkljanska. Pri tem izpostavljajo dopis direktorja Postojnske Jame, Marjana Batagelja, ki je bil poslan vsem delničarjem. Iz dopisa namreč izhaja, da naj bi Postojnska jama turizem d.d. prejela dopis Društva Mali Delničarji Slovenije (MDS), ki naj bi podpiralo prevzemno ponudbo, hvalilo prevzemnika ter celo omalovaževalo druge kupce. Odgovora na vprašanje na kakšnih podlagah in ali sploh je MDS ocenil prevzemno ponudbo kot primerno, pa v civilni iniciativi od predstavnikov MDS niso prejeli. Kot je med drugim zapisal Predsednik URCE, Janko Primožič, se zato »upravičeno dvomi v verodostojnost in namen njihove podpore, ki bi bila lahko uporabljena za zavajanje delničarjev družbe CERTA HOLDING d.d. Menimo, da se je tako poskušalo pri delničarjih ustvariti vtis, da naj bi tudi organizacije, ki naj bi skrbele za interese malih delničarjev, svetovale prodajo delnic prevzemniku in se je na ta način nedopustno vplivalo na odločitve in voljo malih nepoučenih delničarjev družbe CERTA HOLDING d.d.«

Predsednik URCE svoje pismo zaključi: »Zanimivo je dejstvo, da v pismu prevzemnika in MDS delničarjem ni nikjer omenjeno VZMD, ki dobro pozna problematiko družbe Certa Holding d.d. in dogajanja zadnjega leta, se udeležuje skupščin družb v skupini Certa in podpira stališča oz. predloge malih delničarjev.« V VZMD tako konec oktobra pričakujejo še eno burno skupščino Certe holding. Male delničarje, ki se skupščine ne bodo udeležili neposredno, pa hkrati opozarjajo, naj pri pooblastilih za zastopanje na skupščini dobro premislijo, koga bodo pooblastili, saj se je v primeru pooblaščencev Društva MDS v preteklosti že pokazalo, da na sami skupščini pogosto glasujejo (po lastni presoji ipd.) enako kot večinski delničarji, kar marsikdaj ni v interesu manjšinskih delničarjev oz. je celo v njihovem izrecnem nasprotju.

»V VZMD nas resno skrbi ponovno razraščanje vsakovrstnih manipulacij z malimi delničarji – tudi v primeru Certe Holding – predvsem pa nas žalostijo zavajanja s strani tistih, ki naj bi skrbeli za zaščito interesov manjšinskih delničarjev in se kot taki deklarirajo. Pri društvu MDS gre kot vse kaže še za en primer, ko so se v postopkih izrivanja malih delničarjev in poskusov konsolidacije lastništva pod vprašljivimi pogoji, ne postavljajo na stran šibkejših in nepoučenih manjšinskih delničarjev,« je dogajanje pospremil Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ter ob tem spomnil na nekaj zadnjih takšnih primerov: Dana, Unior, Žito itn.

 


Sorodna sporočila:

GORENJSKA BANKA – delničarjem 4,7 mio € dividend, VZMD z nasprotnim predlogom zahteval 6,7 mio €; CERTA HOLDING, TRIMO MSS – preklic jutrišnjih skupščin - Sreda, 30.08.2017

AMZS, HMEZAD EXIM, CERTA – VZMD neuspešen z nasprotnimi predlogi delitve dividend, zato mali delničarji z dodatnimi stroški - Torek, 22.08.2017

CERTA – VZMD s pozivom h konstruktivni rešitvi sporov v dobro družbe in vseh delničarjev, napovedano izpodbijanje izvolitve novega Nadzornika - Ponedeljek, 19.06.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net