logo cinkarna

Na današnji skupščini družbe Cinkarna Celje, d.d., je bilo prisotnega 64,63 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščina se je seznanila z bilančnim dobičkom, ki je konec leta 2016 znašal 7.354.210,00 € ter soglasno potrdila predlog Uprave in Nadzornega sveta, s katerim se je dobiček praktično v celoti namenil delitvi dividend v višini 9,05 € na delnico. Delničarji so potrdili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu ter za novega člana Nadzornega sveta imenovali Aleša Skoka, ki bo 22. 10. 2017 nasledil mag. Matjaža Janšo, ki se mu bo imandat iztekel. Za konec so delničarji imenovali še revizorja za leto 2017 - družbo Deloitte Revizija, d.o.o.


VZMD se skupščin Cinkarne Celje udeležuje od leta 2012, pri čemer je večkrat vložil tudi Nasprotne predloge, povezane z izplačilom dividend. Ti pa od leta 2015 niso več potrebni, saj družba že tretje leto zapored, na predlog Uprave in Nadzornega sveta, deli praktično celoten bilančni dobiček.  
 
 
Sorodna sporočila VZMD:
 

CELJE, ČATEŽ - med tem ko bo Cinkarna Celje med delničarje razdelila praktično ves bilančni dobiček, bodo delničarji Term Čatež prejeli le skromno dividendo, ki predstavlja manj kot 5 % bilančnega dobička - Sreda, 17.06.2015

CINKARNA CELJE - na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom, usmerjenim v dvig vrednosti delnice na borzi, z oblikovanjem sklada za nakup lastnih delnic, namesto padcev cene delnice ob dosedanjih izplačilih - Ponedeljek, 02.06.2014

CINKARNA CELJE, NKBM - po nasprotnem predlogu VZMD vendarle delitev 5,28 mio € dobička Cinkarne ter konstruktivno srečanje delničarjev z upravo NKBM - Torek, 04.06.2013

CINKARNA CELJE - na prihajajoči skupščini VZMD z Nasprotnim predlogom zahteva delitev dividend v višini 6,50 € na delnico - Petek, 03.05.201


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items