VZMD-Cinkarna-Celje-Nasprotni-predlog-2014Pred jutrišnjo skupščino družbe Cinkarna Celje, d.d., je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) na upravo družbe poslalo Nasprotni predlog, ki ga je pripravil član Strokovnega sveta VZMD in predstavnik sekcije Cinkarna Celje pri VZMD. Namesto prvotno predlaganega sklepa, ki predvideva uporabo 6.499.816,00 €, od skupno 8.916.135,00 € bilančnega dobička v letu 2013, za izplačilo dividend v višini 8,00 € bruto na delnico, je z Nasprotnim predlogom predlagan prenos omenjenega zneska v sklad za nakup lastnih delnic družbe. Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.416.3129 € se prenese v poslovno leto 2014, kot preneseni dobiček. Družba bi pričela z odkupovanjem lastnih delnic najpozneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, pooblastilo pa bi veljalo do 30. 9. 2015.

Delničarji, ki želijo ustvarjati denarne tokove od svojih naložb, bi tako svoje delnice lažje prodali, medtem ko preostali delničarji lahko svojo delniško naložbo ohranijo. Ob izplačilu dividend v preteklosti je namreč tečaj delnice padel približno za znesek bruto dividende, tako je leta 2012, v nekaj dneh po izplačilu 15,00 € bruto oz. 12,00 € neto dividende, tečaj delnice družbe upadel z 91,00 € na 75,00 €, torej za 16,00 €. Podobno je tudi leta 2013, po izplačilu 6,50 € bruto oz. 4,88 € neto dividende, tečaj delnice upadel z 70,00 € na 64,03 €, torej za 5,97 €.

Po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD je realno pričakovati, da bi ob oblikovanju sklada lastnih delnic tečaj delnic narasel, namesto padel. Glede na to je v danem primeru sklad lastnih delnic in odkupovanje lastnih delnic, kjer se lahko vsak delničar sam odloči ali bo unovčil del ali celotno naložbo, boljša izbira od neposrednega izplačevanja dividend.


 Sorodna sporočila VZMD:

Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke sinoči podeljene v optimističnem vzdušju odprtosti do sprememb - Četrtek, 06.03.2014

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

CINKARNA CELJE, NKBM - po nasprotnem predlogu VZMD vendarle delitev 5,28 mio € dobička Cinkarne ter konstruktivno srečanje delničarjev z upravo NKBM - Torek, 04.06.2013

CINKARNA CELJE - na prihajajoči skupščini VZMD z Nasprotnim predlogom zahteva delitev dividend v višini 6,50 € na delnico - Petek, 03.05.2013


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items