logo vecerKonec minulega leta je VZMD povabil vse iztisnjene oz. razlaščene delničarje družbe ČZP Večer, d.d., naj se pridružijo Sekciji Večer pri VZMD, ki je preko Odvetniške družbe FMMS v zakonskem roku vložila Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, potem ko je bil - dne 26. 6. 2015, v okviru 28. skupščine delničarjev - sprejet sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, DOBER VEČER, d.o.o., pri čemer je bilo, kot primerna denarna odpravnina, določenih 3,90 € za delnico. Sporno iztisnitev oz. prenos vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja je na omenjeni skupščini predlagal in sam-sebi sprejel ta-isti glavni delničar (imetnik delnic, ki presegajo 90 % osnovnega kapitala) družba DOBER VEČER, d.o.o.

Strokovni sodelavci VZMD in predstavniki Sekcije so namreč prišli do argumentirane ugotovitve, da je denarna odpravnina v višini 3,90 € za delnico občutno prenizka, saj neustrezno upošteva premoženjsko in profitno stanje družbe v času iztisnitve. Družba Večer na dan 31. 12. 2014 izkazuje 6,10 € knjigovodske vrednosti na  delnico. Na podlagi javno dostopnih podatkov pa strokovni sodelavci VZMD ocenjujejo, da se v bilanci družbe nahajajo bržčas zajetne skrite rezerve, katerih razpon so konzervativno ocenili na dodatnih od 5 do 15 € na delnico.

Tako je materialno stanje družbe Večer bistveno boljše od ponujenih in izplačanih 3,90 € za delnico ter se je na 31. 12. 2014 nahajala v razponu med 10 in 20 € za delnico, zelo možno pa tudi višje. Ob tem velja omeniti tudi, da je DOBER VEČER, d.o.o., manj kot leto dni pred iztisnitvijo, od Pivovarne Laško, d.d. (oz. katere od družb v skupini) odkupil 79,24 % delež družbe ČZP Večer, d.d., za kupnino 4,93 € na delnico. V letu 2010 pa je družba 3Lan, d.o.o., za približno 80 % delež družbe Večer ponudila 9,25 mio €, oz. približno 45 € za delnico!

Po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD bi bilo med drugim potrebno preveriti tudi vrednost nepremičnin v lasti družbe ČZP Večer, d.d., saj so le-te lahko vredne bistveno več od prikazane vrednosti. Preveriti bi bilo potrebno navedbe, da je družba ČZP Večer, d.d., nedavno prodala svoje poslovne prostore ljubljanskega dopisništva, in sicer na elitni lokaciji blagovnice Nama v centru Ljubljane, za vsega 268.120 €, oz. 817 €/m2, pri čemer je bil kupec prav družba DOBER VEČER, d.o.o.

Spričo navedenih dejstev so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da bo primerno - precej višjo - denarno odškodnino moč doseči preko sodne presoje višine denarne odpravnine, saj vse kaže, da znaša pravična denarna odpravnina znatno več, kot pa izhaja iz predloga glavnega delničarja DOBER VEČER, d.o.o., ki ga je sam-sebi na skupščini družbe tudi potrdil. Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko namreč pokaže dejansko vrednost delnice družbe po stanju v času iztisnitve.

Sicer strokovni sodelavci VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev vodijo in sodelujejo z ustrezno strokovno podporo še v primerih Dinos (Euro Trend), Dana (Plasta) itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding idr.

Ob tem posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD pravočasno sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items