Skupscini Dnevnik in Elektro Ljubljana 4 7 2018

Na današnji skupščini družbe DNEVNIK, d.d., je bilo prisotnega 93,58 % kapitala z glasovalno pravico. Poleg največjih delničarjev DZS, d.d., Styria Media International GmbH, DZS Investicije, d.o.o., in Delo prodaja, d.d., je bil od malih delničarjev na skupščini prisoten le Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Slednji je tako kot lani, tudi letos Upravo opozoril na neskladnost njihovega predloga o delitvi dividend z zakonom ter opozoril na nizko višino dividende. Prvotno predlagani sklep je namreč predvideval, da se od 4.683.528,01 € bilančnega dobička za dividende nameni le 52.637,61 € oz. 0,17 € bruto na delnico. Predsednik VZMD je opozoril, da takšno izplačilo predstavlja neto strošek za skoraj polovico delničarjev, saj zaradi stroškov izplačila dejansko ne bodo dobili niti centa oz. bodo morda svoji borzno-posredniški družbi ostali celo dolžni. Zato je predlagal 2 nasprotna predloga. S prvim je predlagal delitev praktično celotnega bilančnega dobička oz. dividende v višini 14,00 € bruto na delnico. V primeru, da takšen predlog ne bi bil sprejet, pa je predlagal, da se bilančni dobiček ne deli oz. se o delitvi odloča v prihodnosti, ko bodo pogoji omogočali izplačilo višje dividende.

Naposled je Predsednik uprave, Bojan Petan, ki je hkrati zastopal tudi delničarja DZS in DZS Investicije (skupaj 58,58% prisotnih glasov), predlagal in sprejel svoj nasprotni predlog, s katerim je zgolj odpravil neskladnost z zakonom, na katerega je opozoril mag. Verbič, same višini dividende pa ni spremenil. Delničarji bodo tako prejeli dividende v višini 0,17 € bruto na delnico, na dan 27. 12. 2018.  Skupščina je sicer podelila tudi razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2017 ter za revizorja za poslovno leto 2018 imenovala družbo Baker Tilly Evidas, d. o. o.

Tudi na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., je bilo podanih več Nasprotnih predlogov. Prvotni predlog Uprave je predvideval delitev dividend 4. 10. 2018 v višini 0,12 € bruto na delnico, za kar bi namenili 4.695.670,32 € ob tem, ko je bilančni dobiček konec leta 2017 znašal 4.467.237,92 €. Delničarja Adriatic Slovenica, d.d., in KD Group, d.d. (skupaj 5,39 % vseh delnic), sta že neposredno po sklicu skupščine podala Nasprotni predlog, s katerim sta predlagala, da se datum izplačila dividend pomakne na 31. 7. 2018, na sami skupščini je bil podan še nasprotni predlog društva MDS, ki je predvideval izplačilo na dan 31. 8. 2018.

Predstavnik Republike Slovenije je prekinil glasovanje o prvotnem predlogu ter predlagal, da se najprej glasuje o predlogu MDS, ki je bil tudi sprejet, delničar G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED (1,65%), pa je ob tem napovedal, da bodo zahtevali ničnost skupščine. Po izrecnem vprašanju mag. Verbiča, ali napovedujejo izpodbijanje skupščinskega sklepa, je sicer zatrdil, da izpodbijanja ne napovedujejo, nakar je mag. Verbič opozoril, da same tožbe za ničnost skupščine ni potrebno napovedovati, medtem ko izpodbijanje skupščinskega sklepa ni mogoče, v kolikor ni na skupščini napovedano.

Tudi na tej skupščini so sicer potrdili razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2017, ter za revizorja za leto 2018 imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.


Sorodna sporočila:

DNEVNIK – VZMD z Nasprotnim predlogom za višjo in prej izplačano dividendo ter opozorili o povzročanju dodatnih stroškov malim delničarjem - četrtek, 27.07.2017


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items