NP Dnevnik 27 7 2017
Na današnji skupščini družbe Dnevnik, d.d., je bilo prisotnega 96,49 % kapitala z glasovalno pravico, poleg delničarjev DZS, Styria Media International, DZS Investicije, Delo prodaja, Telekom Slovenije in Marjana Lekšeta, tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2016 ter bilančnim dobičkom v višini 4.496.363,43 €. Uprava je s sklicem predlagala delitev dividend v višini 2,00 € na delnico oz. skupno 619.266,00 €. 
VZMD je ob tem podal nasprotni predlog ter predlagal, da se za dividende nameni dobra tretjina bilančnega dobička oz. 5,00 € bruto na delnico. Prav tako je VZMD z nasprotnim predlogom skrajšal prvotno postavljen - več kot 4-mesečni - rok za izplačilo dividend, ter odpravil neskladje prvotnega predloga z zakonom. Kot je na sami skupščini izpostavil mag. Verbič, s sklicem predlagano izplačilo dividend za številne male delničarje predstavlja le strošek in ne donos (glede na stroške, ki jih po novem zaračunavajo borznoposredniške družbe in KDD). Izplačilo s strani VZMD predlagane dividende pa za družbo ne bi smelo predstavljati večje težave, ob upoštevanju bilančnega dobička, ki je na delnico znašal 13,52 €.
 
Za povrh prvotno predlagani sklep ni bil skladen z veljavno zakonodajo, zato je največji delničar, družba DZS na skupščini podal kar dva nasprotna predloga, s katerima je skušal popraviti sklep, saj je bil v vmesnem času edini zakonit predlog podan s strani VZMD. Na koncu je skupščina potrdila sklep, sestavljen iz delov prvotnega predloga in nasprotnega predloga VZMD. Delničarji bodo tako še vedno prejeli le 2,00 € bruto dividende na delnico, bo pa dividenda izplačana 29. 9. 2017, vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dan pred tem. Proti takšnemu predlogu je sicer glasovalo 14,53 % prisotnih glasov (delničarji Delo prodaja, Telekom Slovenije, Marjan Lekše in VZMD), ostali predlagani sklepi pa so bili sprejeti soglasno (razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu ter imenovanje revizorja).
 
Sicer bi izplačilo višje dividende poleg 58 delničarjev Dnevnika, posledično občutilo tudi 126 delničarjev družbe DZS, d.d., ki je največji lastnik Dnevnika, v obeh družbah pa je Predsednik uprave Bojan Petan. Prav na skupščini družbe DZS ta teden je namreč  Bojan Petan pojasnil, da delničarji lahko pričakujejo donose v obliki dividend najprej v letih 2021 oz. 2022. Višja dividenda pri Dnevniku bi tako prav gotovo pripomogla k čim hitrejšemu finančnemu okrevanju, sicer poslovno uspešne DZS.
 
Predsednik Uprave Dnevnika je predstavil tudi rezultate in med drugim izpostavil, da »je imela družba v letu 2016 kar 17,9 mio € prihodkov, po bilančnih podatkih pa je bil Dnevnik daleč najuspešnejša časopisna hiša. V lanskem letu je uspelo ustaviti upadanje naklade, pri čemer beležimo cca. 22.000 prodanih izvodov Dnevnika in 84.000 prodanih izvodov Nedeljskega dnevnika. V kolikor se bo takšen trend nadaljeval, bi lahko družba že v letu, ali dveh dni dohitela naklado časopisa Delo, ki ima naklado 25-26 tisoč izvodov.«
 
Glede na majhno število delničarjev v družbi, ki se bo zaradi ukinjanja registrskih računov še dodatno znižalo, ter ob dejstvu, da imajo številni mali delničarji - kljub izplačilom dividend - z delnicami več stroškov, kot koristi, je Predsednik VZMD Upravo povprašal tudi o tem, ali razmišljajo o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo, oz. možnostih za izstop delničarjev iz družbe. Predsednik Uprave je pojasnil, da doslej niso razmišljali o tem ter da trenutno družba ne odkupuje lastnih delnic, bodo pa v luči povedanega o tem vsekakor razmišljali v prihodnje. 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items