logo domtitan2 1Danes je v Kamniku potekala skupščina družbe DOM-TITAN d.d., ki se jo je poleg glavnega delničarja DOM SECURITY (98,51% vseh delnic) iz Francije, udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Glavnega delničarja je na skupščini zastopal Henri Morel, sicer Predsednik uprave DOM SECURITY in do nedavnega tudi Predsednik nadzornega sveta DOM-TITAN. Celotna skupščina je potekala s prevajanjem vsake prebrane zadeve v francoščino, nad čimer je mag. Verbič že ob začetku izrazil protest, saj je to po nepotrebnem zamudno, skupščina pa mora potekati v slovenskem jeziku, kot uradnem jeziku v Republiki Sloveniji. V odziv na ta protest je g. Morel podal predlog dodatne točke dnevnega reda, ki bi omogočil prevajanje v francoščino na sami skupščini. Predsedujoča skupščini, odvetnica Marjana Šnuderl, je ta predlog dala na glasovanje in glavni delničar je potrdil tudi dodatno točko dnevnega reda. Sprejetju takšnega sklepa je nasprotoval Predsednik VZMD in tudi napovedal izpodbojno tožbo, saj takšne točke dnevnega reda ni bilo v sklicu skupščine.

Delničarji so se v nadaljevanju seznanili z Letnim poročilom družbe za leto 2016 in bilančnim dobičkom v višini 728.459,88 €. Prvotni predlog uprave in nadzornega sveta ni predvideval delitve dobička, ob tem pa je VZMD podal nasprotni predlog, po katerem bi se za izplačilo dividend namenilo 700.252,20 € oziroma 0,90 EUR bruto na delnico. Družba je sicer v zadnjem letu ustvarila čisti dobiček v višini 512.741,76 EUR zato je smiselno, da so delničarji upravičeni do donosov za svojo naložbo, mag. Verbič pa je ob dobrih rezultatih v letu 2016, izrazil zadovoljstvo nad delom uprave, nadzornega sveta in zaposlenih. Glavni delničar sicer nasprotnega predloga VZMD ni podprl, saj je po besedah gospoda Morela družba DOM SECURITY v zadnjih letih investirala dobre 3 milijone € v družbo DOM-TITAN, zaradi česar ima ta do nje dolg. Predsednik VZMD pa je tudi pri tej točki napovedal izpodbojno tožbo.

Ob tem je bilo izpostavljeno tudi vprašanje možnosti izstopa preostalih 119 delničarjev iz družbe, na kar je gospod Morel odvrnil, da razmišljajo tudi o tem koraku, vendar pod primernimi pogoji. V nadaljevanju skupščine so se delničarji seznanili s potekom mandata trem članom nadzornega sveta in sicer: Henri Morelu, Nicolas Loyau in Yves Babelu. Skupščina je nato imenovala nove člane nadzornega sveta, ki so Jan-Bertrand Prot, Sophie Morel in ponovno imenovani Nicolas Loyau. Tudi pri tej točki dnevnega reda je mag. Verbič napovedal izpodbojno tožbo, saj so bili člani nadzornega sveta imenovani kar na predlog uprave (in nadzornega sveta).

DSC 6306

Ravnokar pa se je pričela tudi 24. redna skupščina družbe Mercator, d.d., na kateri Predsednik VZMD zastopa 32 delničarjev oziroma 1.609 delnic, zbranih v okviru organiziranega zbiranja pooblastil. Na današnji skupščini je prisotnega 76,19 % kapitala z glasovalno pravico. Sicer sta se Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič in Predsednik uprave Mercatorja, Tomislav Čizmić, pred tremi tedni srečala na delovnem sestanku, ki je bil namenjen predvsem oceni sodelovanja med VZMD in Mercatorjem, ter obravnavi aktualnih vprašanja o stanju Mercatorja. Družba v preteklem letu ni ustvaril dobička, tako da se bodo delničarji seznanili le z izgubo v višini 77.447.405 EUR. Sicer bodo delničarji odločali tudi o imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, predlagana sta Ante Ramljak in Vladimir Bošnjak, saj sta nekdanje predsednik nadzornega sveta, Ante Todorić, in član nadzornega sveta, Ivan Crnjac, odstopila s funkcij 25. 4. 2017. Za revizorja družbe za leto 2017 je ponovno predlagana družba Deloitte Revizija, d.o.o.

VZMD že vse od leta 2006, oziroma 12. skupščine delničarjev družbe Mercator, pozorno spremlja dogajanja povezana z družbo sodeluje pri zbiranju pooblastil njenih delničarjev ter zagotavlja ustrezno informiranost, kompetentno zastopanje in učinkovito uveljavljanje interesov delničarjev tudi v okviru Informacijske pisarne (vzmd@mercator.si). 


 Kronološki pregled aktivnosti VZMD, povezanih z družbo PS Mercator, d.d:

MERCATOR - VZMD tudi na jutrišnji skupščini kot zastopnik delničarjev iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil - Ponedeljek, 09.05.2016

PETROL, MERCATOR - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnji skupščini - Četrtek, 14.04.2016

MERCATOR - na današnji skupščini razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu ob spodbudnih indicih stabilizacije, okrevanja in ponovne rasti - Četrtek, 18.06.2015

MERCATOR - z današnjo izredno skupščino o povečanju osnovnega kapitala, ob izključitvi prednostne pravice delničarjev, vse bliže pogojem za iztisnitev preostalih 2.737 malih delničarjev - VZMD z Nasprotnim predlogom - Torek, 21.10.2014

MERCATOR - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino, ob nasprotnem predlogu VZMD, zaradi predloga o povečanju kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice 2.751 preostalih delničarjev - POZIV K UDELEŽBI - Sreda, 08.10.2014

MERCATOR - na skorajšnji izredni skupščini o povečanju kapitala družbe brez prednostne pravice obstoječih delničarjev - NASPROTNI PREDLOG VZMD - POZIV K PRIKLJUČITVI - Ponedeljek, 22.09.2014

VIDEO REPORTAŽA z današnje prelomne skupščine Mercatorja - Petek, 29.08.2014

MERCATOR - danes skupščina o novem nadzornem svetu po meri Agrokorja, v ponedeljek iztek prevzemne ponudbe, ki jo je doslej sprejela približno polovica (blizu 6.000) preostalih delničarjev TERME ČATEŽ - današnja skupščina tudi o nasprotnem predlogu VZMD za delitev dobre polovice od 10,52 mio € dobička ter odgovornosti Uprave za nepooblaščeni poseg v pravice delničarjev in morebitno oškodovanje družbe BANKA CELJE - na včerajšnji skupščini po zahtevah VZMD Uprava potrdila (navkljub preteklim nasprotnim zagotovilom) bojazni o možnosti »sanacije« z razlastitvijo, podobno kot v Abanki, NKBM in NLB - ob pišmeuhovski drži SDH in NLB odločitev prepuščajo Evropski komisiji!!! - Petek, 29.08.2014

MERCATOR - po objavi Agrokorjeve razširitve dnevnega reda skupščine z novim Nadzornim svetom v VZMD, spričo odstopa dosedanjih nadzornikov, pri zbiranju pooblastil predloge konstruktivno podpirajo, a hkrati vabijo nadzorniške kandidate, ki bi kompetentno zastopali tudi lastniški delež malih delničarjev po Prevzemni ponudbi - Četrtek, 07.08.2014

MERCATOR - po današnji objavi Prevzemne ponudbe in številnih klicih delničarjev VZMD objavlja dopolnjeno primerjavo cen zadevnih storitev borzno-posredniških družb - Četrtek, 31.07.2014

MERCATOR - skorajšnja Prevzemna ponudba prinaša zaslužek tudi borzno-posredniškim hišam - spričo številnih »posebnih« ponudb je VZMD za delničarje opravil primerjavo cen njihovih storitev ter pripravil primerjalno tabelo - Četrtek, 17.07.2014

MERCATOR - na današnji skupščini pooblaščenca VZMD zastopata 500 delničarjev - Torek, 18.06.2013

MERCATOR - VIDEO REPORTAŽA s prelomne skupščine družbe: komentarji o okoliščinah in posledicah odstopa uprave ter zamenjave nadzornega sveta s strani skupine Pivovarna Laško, UniCredit Banke, NFD - Sobota, 31.03.2012

MERCATOR - zbiranje pooblastil 15.487 delničarjev za pomembno skupščino tudi preko sistema EuroVote, pri čemer je Mercator ponovno v družbi najuglednejših družb v EU - POZIV DELNIČARJEM; VIDEO NAVODILA za izpolnitev pooblastila - Sreda, 21.03.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine Pivovarne Laško - seznanitev s pogodbo o prodaji Mercatorja brez vsakršne možnosti vprašanj, razprave; zavrnjeni vsi predlogi za dokapitalizacijo, potrjen »pogodbeni koncern« - Ponedeljek, 30.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - obžalovanje ob opustitvi prevzemne namere - povečanje možnosti za prodajo Mercatorja na podlagi neustrezne pogodbe, katere sklenitev ni v interesu Mercatorja, sta danes sporočila uprava in nadzorni svet ter tako pritrdila nedavnim ugotovitvam strokovnih sodelavcev VZMD - Četrtek, 19.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, GORENJE - zbiranje pooblastil delničarjev za pomembni skupščini, posebej ob nasprotnem predlogu VZMD, s katerim predlaga odlog prodaje Mercatorja do zaključka prevzemnih postopkov, ob resnih opozorilih tudi o zaskrbljujočih pomanjkljivostih kupoprodajne pogodbe - Ponedeljek, 16.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - strokovni sodelavci VZMD proučili Kupoprodajno pogodbo za delnice Mercatorja in ugotovili, da ta nobenemu od prodajalcev ne zagotavlja gotovega plačila kupnine, še manj pa plačilo kupnine v doglednem času, torej ne zagotavlja uresničitve cilja, zaradi katerega bi se sklepala - Sreda, 11.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - sinoči je VZMD vložil nasprotni predlog k predlogu sklepa za soglasje skupščine h Kupoprodajni pogodbi za delnice Mercatorja - odlog do zaključka prevzemnih postopkov ob resnih opozorilih VZMD po analizi angleške Pogodbe, vključenih tudi v utemeljitev nasprotnega predloga - Petek, 06.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - uprava Pivovarne Laško ugodila zahtevi VZMD za takojšnje posredovanje Kupoprodajne pogodbe za delnice Mercatorja, s katero je - kot vse kaže - delničar KAD že predhodno razpolagal Vse bolj utemeljen sum protizakonite neenakopravne obravnave delničarjev v obravnavi ATVP ?! - Sreda, 04.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - zahteva VZMD za takojšnje posredovanje oz. objavo Kupoprodajne pogodbe za delnice Mercatorja, ki naj bi jo delničarji potrdili na danes sklicani skupščini, brez možnosti proučitve vsebine, ter utemeljen sum protizakonite neenakopravne obravnave delničarjev, poslan ATVP - Četrtek, 29.12.2011

MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - strokovni sodelavci VZMD pozdravljajo Namero za prevzem in z zadovoljstvom ugotavljajo, da se dodatno potrjuje upravičenost prejema nagrad »Delničarjem prijazna družba« in »Martin Krpan«, ki sta jo predsednika Svetovne federacije investitorjev in VZMD v ponedeljek podelila najvišjim predstavnikom Mercatorja - VIDEO REPORTAŽA - Petek, 23.12.2011

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - danes prejeti sodbi sta nadaljevanje vzpostavljanja katastrofalne pravne prakse - grobe kršitve prevzemne zakonodaje odslej brez ustreznih sankcij; VZMD napoveduje pritožbo in pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča - Ponedeljek, 05.12.2011

MERCATOR - odziv na včerajšnje pismo uprave konzorciju prodajalcev ter resna opozorila VZMD. Poziv prodajalcem večinskega deleža, da upoštevajo tudi realna tveganja za družbo in male delničarje ter zagotovijo ustrezne garancije s strani kupca - Četrtek, 01.12.2011

VIDEO REPORTAŽA z današnjega naroka o odškodnini delničarjem Mercatorja - sila zaskrbljujoči signali sodnika pri obravnavi najresnejših kršitev prevzemne zakonodaje - Vzpostavljanje pravne prakse s katastrofalnimi posledicami za aktualne in bodoče prevzeme - Sreda, 09.11.2011

MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - jutri na sodišču o odškodnini delničarjem Mercatorja zaradi nezakonite ne-objave prevzemne ponudbe v letu 2007 - V tožbi, ki jo je VZMD sprožil leta 2009, škoda ocenjena na 211,38 € na delnico - skupaj pogojno kar 411.180.603,60 € odškodnine malim delničarjem - Torek, 08.11.2011

MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - izteka se skrajni rok za uveljavljanje škode, ki je nastala delničarjem Mercatorja zaradi neobjave prevzemne ponudbe v letu 2007 in je ocenjena na 211,38 EUR pri vsaki delnici takratnih malih delničarjev - skupaj pogojno kar 411.180.603,60 € - VZMD POZIVA k priključitvi odškodninski tožbi, ki jo je sprožil leta 2009 - Torek, 04.10.2011

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PIVOVARNE LAŠKO - 100 % podpora natančneje opredeljenemu soglasju za prodajo družbe FRUCTAL, d.d., ter nadaljevanju postopka prodaje družbe MERCATOR, d.d. - Sobota, 30.07.2011

VIDEO REPORTAŽA s skupščine MERCATORJA - potrjeni vsi predlogi uprave in nadzornega sveta, vključno z dividendo 8 EUR, po skupščini pa predsednik uprave tudi o pomembnih aktualnih dogodkih - Četrtek, 23.06.2011

MERCATOR - zbiranje pooblastil 15.807 delničarjev za skorajšnjo skupščino letos ponovno tudi preko sistema EuroVote - Mercator in Sava tako med 58 najuglednejšimi družbami v EU - VIDEO PREZENTACIJA - Petek, 10.06.2011

VZMD pozdravlja odločitev Pivovarne Laško za sodelovanje pri skupni prodaji večinskega deleža družbe MERCATOR in poziva banke k ustreznemu odzivu - Petek, 20.05.2011

MERCATOR - NLB in VZMD danes o možnostih in načinu pristopa malih delničarjev k sporazumu o skupni prodaji Mercatorja. Z Delničarskim sporazumom malih delničarjev do domnevno manjkajočih odstotkov?! - Torek, 03.05.2011

MERCATOR - VZMD se aktivno vključuje v prizadevanja za formiranje večinskega paketa delnic Mercatorja - z Delničarskim sporazumom malih delničarjev do domnevno manjkajočih odstotkov - Petek, 29.04.2011

MERCATOR - po današnji (ne)odločitvi upravljavcev PIVOVARNE LAŠKO dodatno zaostrena opozorila VZMD - Petek, 29.04.2011

MERCATOR - resna opozorila VZMD pred iztekom roka za podpis sporazuma o skupni prodaji večinskega deleža Mercatorja ter stališče do odločbe UVK - Četrtek, 28.04.2011

Tudi EVROPSKO ZDRUŽENJE DELNIČARJEV (Euroshareholders) danes izrazilo polno PODPORO SKUPNI PRODAJI večinskega paketa delnic družbe MERCATOR, skladno z dosedanjimi stališči VZMD - poročilo VZMD.TV in objava sporočila za javnost Euroshareholders - Četrtek, 21.04.2011

MERCATOR - odziv na današnje Pismo delničarjem ter podporo družbe pri postopkih prodaje večinskega paketa delnic Mercator, d.d. - stališče VZMD o uresničevanju interesov malih delničarjev - Četrtek, 31.03.2011

Ugledne slovenske družbe tokrat v Istanbulu - mednarodne aktivnosti VZMD in programa investo.si vse bolj intenzivne, ambiciozne in uspešne - Torek, 29.03.2011

EUROVOTE 2011 - Mercatorju naj se pridruži še kakšen slovenski izdajatelj; vabljene tudi banke, skladi, borzniki in investitorji v tuje (EU) vrednostne papirje - poziv programa investo.si pri VZMD - Torek, 02.11.2010

VZMD.TV - 16. skupščina Mercator, d.d. - pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak, ob aktivni razpravi ter kar 977 pooblastilom, nista uspela z argumentiranim nasprotovanjem izvolitvi nadzornikov - SPORNA PREDVSEM IZVOLITEV PREDSEDNIKA UPRAVE Nove KBM - Torek, 13.07.2010

MERCATOR - za jutrišnjo skupščino sta pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak prejela 977 pooblastil, ob utemeljenem predlogu glasovanja proti predlogu nadzornega sveta za izvolitev dveh novih nadzornikov na pobudo NLB in NKBM - Ponedeljek, 12.07.2010

MERCATOR - pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak predlagata glasovanje proti predlogu nadzornega sveta za izvolitev dveh novih nadzornikov na pobudo NLB in NKBM - drugače od preostalih petih pooblaščencev in skladno z odločitvijo Sveta VZMD - Torek, 29.06.2010

MERCATOR - zbiranje pooblastil - pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak predlagata glasovanje proti predlogu NS za izvolitev dveh novih nadzornikov na pobudo NLB in NKBM - drugače od preostalih petih pooblaščencev in skladno z odločitvijo Sveta VZMD - Četrtek, 24.06.2010

MERCATOR - poziv upravi in nadzornemu svetu - VZMD utemeljeno predlaga več kot trikratnik predvidene dividende; podobno pa tudi drugim družbam v sorodnih okoliščinah - Ponedeljek, 19.04.2010

Komisija za izbor kandidatov o vlogi članov nadzornih svetov VZMD in predlogu Združenja seniorjev - Četrtek, 05.11.2009

Skupina PIVOVARNA LAŠKO - postopki vložitve odškodninske tožbe delničarjev Mercatorja zoper prevzemnike družbe - Ponedeljek, 17.08.2009

Mercator - ekskluzivni prispevek VZMD TV po skupščini - Torek, 21.07.2009


MERCATOR - zaključeno uspešno zbiranje pooblastil za ponedeljkovo skupščino - POROČILO - Sobota, 18.07.2009

Mercator - uspešno zbiranje pooblastil - jutri skrajni rok za oddajo - Sreda, 15.07.2009

ZBOR delničarjev Mercatorja ZA ODŠKODNINSKO TOŽBO v okviru VZMD, ponoven POZIV in podaljšanje roka z - Petek, 10.07.2009

MERCATOR - zbor pristopnikov k potencialni odškodninski tožbi zoper prevzemnike brez prevzemne ponud - Četrtek, 09.07.2009

Mercator - vsi delničarji prejemajo pooblastila za skupščino - Ponedeljek, 06.07.2009

Apel VZMD za sklic skupščine Mercator, d.d. - Četrtek, 11.06.2009

Javni poziv delničarjem Mercatorja - odškodninska tožba zoper prevzemnike - Sreda, 20.05.2009

INFORMACIJSKA PISARNA za delničarje MERCATOR, d.d. - Ponedeljek, 09.03.2009

MERCATOR izpolnil zahtevo VZMD iz preteklega leta - Ponedeljek, 17.11.2008

ZASKRBLJUJOčI REZULTATI ANALIZE glasovanja na skupščini MERCATORJA in poročilo VZMD TV - Sreda, 27.08.2008


ZAKLJUčEK REKORDNEGA zbiranja pooblastil za MERCATOR in ZAčETEK zbiranja za DELFI (SCT) - Četrtek, 21.08.2008

VZMD zbira pooblastila tudi preko medmrežja - Ponedeljek, 18.08.2008

Začetek zbiranja pooblastil za prelomno skupščino Mercatorja - Petek, 08.08.2008

VZMD vložilo nasprotni predlog za skupščino MERCATORJA - Petek, 01.08.2008

Mercator in VZMD - Pogodba o zbiranju pooblastil delničarjev - Torek, 29.07.2008

MERCATOR - organizirano zbiranje pooblastil - Sreda, 13.06.2007

MERCATOR - nasprotni predlog - Sobota, 02.06.2007

MERCATOR in VZMD podpisala pogodbo - Petek, 01.06.2007

VZMD prejema številna pooblastila - Ponedeljek, 08.05.2006

MERCATOR - VZMD samostojno in množično - Sreda, 03.05.2006

Skupščina Mercatorja - ZBIRANJE POOBLASTIL - Sreda, 26.04.2006

Skupščina Mercatorja - pogovori (pogajanja) sklenjeni - Torek, 25.04.2006

Skupščina Mercatorja - NASPROTNI PREDLOG - Torek, 18.04.2006

Prodaja Mercatorja? - Sreda, 05.04.2006


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net