ElektrooptikaPravkar se je v Ljubljani zaključila skupščina družbe Elektrooptika d.d., na kateri je bilo prisotnega 71,30 % kapitala z glasovalno pravico. Poleg večinskega delničarja, SDH, d.d. (70,48 %), se je skupščine udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO.

Mag. Verbič je v razpravi povprašal Predsednico uprave, Rebeko Leo Kovačič, o perspektivi in načrtih družbe za prihodnje. Ob tem je Kovačičeva pojasnila, da je odprt postopek za izterjavo približno 1 milijona € zoper akterje kaznivega dejanja. Od uspešnosti pritožbe na višjem sodišču – odločitev se pričakuje še letos – je odvisna tudi prihodnost družbe in morebitno poplačilo delničarjem. V kolikor Elektrooptika ne bi uspela v samem postopku, bo družba najverjetneje končala v stečaju, v kolikor pa bo družba v sodnem postopku uspela izterjati zatrjevani znesek, pa bo družba najverjetneje že prihodnjem letu lahko izpeljala postopek likvidacije. Glede na to, da trenutne obveznosti Elektrooptike znašajo približno 100.000 €, bi bili v najboljšem primeru delničarji upravičeni do skupaj približno 900.000 € iz naslova likvidacijske mase.

Ob tem je Predsednik VZMD opozoril Predsednico uprave družbe, da veliko število delničarjev ostaja na registrskih računih in zaradi pričakovanih zakonskih sprememb niti ne bodo več neposredno upravičeni do morebitnega izplačila iz naslova likvidacije. Mag. Verbič je ob tem poprosil Kovačičevo, da družba svoje delničarje seznani tudi z možnostjo prenosa delnic k Delniški OPORI pri VZMD, s čimer lahko številni delničarji ohranijo pravico do izplačila iz likvidacijske mase pod najracionalnejšimi pogoji.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items