Better Finance Letter to Slovenian MPs Page 1

Neposredno po včerajšnjem zasedanju Izvršnega odbora je Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance) pripravila ter odposlala odprto pismo z odločno podporo VZMD in »Delniški OPORI« pri nasprotovanju predlogu novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G), ki jo je Vlada RS sprejela na svoji zadnji seji 5. januarja ter jo že poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku. Pismo Evropske federacije investitorjev so poleg slovenskih poslancev prejeli tudi Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, Direktor Generalnega direktorata za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (FISMA) pri Evropski komisiji, Ugo Bassi, in Vodja oddelka za vrednostne papirje pri FISMA, Tilman Lueder. Danes je Better Finance odposlal tudi tozadevno sporočilo javnostim, ki so ga poleg medijev in poslovne javnosti ter pristojnih evropskih in finančnih institucij prejeli tudi poslanci Evropskega parlamenta.

Izvršni direktor Better Finance, gospod Guillaume Prache, v pismu med drugim izpostavlja izjemen pomen, ki jih možnosti in rešitve, ponujene v organizaciji VZMD, predstavljajo za dolgoročno vzdržnost malega delničarstva. Ob tem izraža resno zaskrbljenost nad dejstvom, da je sprememba 255. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, kot jo prinaša vladni predlog novele ZTFI-G, usmerjena na zakonsko onemogočanje rešitve, ki je v organizaciji VZMD stotinam malih delničarjev v Republiki Sloveniji omogočila obstanek v procesu ukinjanja registrskih računov pri KDD in to zgolj z uporabo instrumentov, ki so sicer na voljo etabliranim finančnim podjetjem in akterjem.

V Better Finance še poudarjajo, da zaščita pravic malih delničarjev ne more biti področje, ki bi si ga ekskluzivno lastili veliki finančni akterji, temveč so za to usposobljena tudi avtonomna združenja delničarjev, brez pokroviteljskega in dragega odnosa velikih igralcev na finančnih in kapitalskih trgih. Opozarjajo tudi, da je načrtovani poseg v 255. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov v nasprotju z določilom 5. odstavka 38. člena Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. julija 2014, o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi Direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012. Ta namreč dopušča samo tiste omejitve zbirnega imetništva vrednostnih papirjev, kot so veljale na dan 17. septembra 2014, ne dovoljuje pa več sprejemanja novih omejitev zbirnega imetništva!
 20170111 144849

Better Finance na evropski ravni predstavlja interese uporabnikov finančnih storitev in združuje preko 50 nacionalnih in mednarodnih združenj, ki imajo skupno preko 4,5 milijona individualnih članov. Pismo so soglasno podprli vsi člani Izvršnega odbora Better Finance, potem, ko jih je na včerajšnji seji Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, opozoril na predlagano novelo, katere edini učinek bo, da preostale male delničarje, ki so se na trgu finančnih instrumentov - po eksodusu, ki ga je sprožil proces ukinjanja registrskih računov - ohranili samo še s pomočjo »Delniške OPORE« v organizaciji VZMD, dokončno zatre, najverjetneje z namenom, da ti odprejo trgovalne račune pri borznoposredniških družbah in bankah oz. da se njihove vrednostne papirje prenese na Sodne depozite in kasneje na Demografski sklad v upravljanju Kapitalske družbe (KAD).

V Better Finance izražajo upanje, da bodo slovenski organi in odločevalci ponovno razmislili o trenutnem predlogu ter upoštevali predstavljene argumentirane pomisleke in opozorila.

 


Sorodna sporočila VZMD:

BRUSELJ - po današnji seji Izvršnega odbora tudi Evropska federacija investitorjev odločno v bran Delniški OPORI in VZMD - pismo poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim v Evropski komisiji - Sreda, 11.01.2017

DRŽAVNI ZBOR - resna opozorila VZMD ob predlogu Vlade RS za spremembo Zakona o trgu finančnih instrumentov, izključno za uničenje Delniške OPORE, na podlagi izdatnih pritiskov in ozkih interesov finančne industrije z ATVP - Torek, 10.01.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

VIDEO INTERVJU - Predsednik VZMD o sanaciji bančnega sistema in razlastitvah v slovenskih bankah, ukinjanju registrskih računov 200.000 državljanov ter številnih pritiskih na Združenje - Ponedeljek, 21.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

VIDEO PREDSTAVITEV Delniške OPORE ob uvedbi še ugodnejših nadomestil - ohranite svoje delnice za le 9 € letno! - Ponedeljek, 17.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items