PR INDIVIDUAL SHAREHOLDER REPRESENTATIVE SELECTED BY EC TO ADVISE ON IMPLEMENTATION SRD 150917

Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), katere aktiven član je VZMD, je včeraj sporočila, da bo njena predstavnica Christiane Hölz zastopala Better Finance in nemško sestrsko združenje DSW, ki je prav tako član Better Finance, pri Strokovni skupini Komisije o tehničnih vidikih procesov upravljanja podjetij. Gre za 12-člansko strokovno komisijo, ki jo je sklical Generalni direktorat Komisije za pravosodje in potrošnike ("DG JUST") pri Evropski komisiji.

Trenutno se namreč z znatnim delom prenosljivih delnic v družbah trguje prek posrednikov - bodisi zaradi pravnih ali tehničnih razlogov. Neposredno sodelovanje med delničarjem in podjetjem, v katero želi vlagati, je pogosto drago, neučinkovito ali nemogoče, še posebno, če gre za mednarodno trgovanje. Nedavni pregled Direktive o pravicah delničarjev je namenjen nadaljnjemu omogočanju lažjega neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji, s čemer bi dali tudi na evropski ravni družbam pravico do informiranosti, kdo so njihovi delničarji, ter jim omogočili zahtevati od posrednikov podatke glede izvajanja pravic delničarjev in poenostavitev uveljavljanja teh pravic.

Direktiva o pravicah delničarjev omogoča "DG JUST", da sprejme izvedbene zakone, s katerimi bo določil minimalne zahteve glede identifikacije delničarjev, prenosa podatkov v verigi posrednikov in lažjega uveljavljanja pravic delničarjev.

Več o pomembnih premikih in spremembah lahko preberete tukaj:

·         Strokovna skupina o tehničnih vidikih procesov upravljanja podjetij.

·         Direktiva o pravicah delničarjev: Kaj je novega? - Evropska komisija.

·         Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta, ki dopolnjuje Direktivo o pravicah delničarjev.

·         Pravice delničarjev v podjetjih EU: Svet - uradno sprejetje.


Sorodna sporočila:

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net