Pismo Civilne inciative izbrisani mali delnicarji Nove KBM in Sekcije NKBM pri VZMD predsedniku Evropskega parlamenta Page_1

Sinoči sta predstavnik Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« ter Sekcije NKBM pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), zasl. prof. dr. Peter Glavič, in Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, s pismom Predsedniku Evropske komisije, Joséju Manuelu Barrosou, slednjega opozorila na razlastitev 100.000 imetnikov delnic treh slovenskih bank, 2.000 lastnikov podrejenih obveznic ter posredno še blizu 500.000 državljanov (četrtina prebivalstva), ki varčujejo v pokojninskih družbah, družbah za upravljanje in zavarovalnicah, skupaj za preko 500 milijonov evrov. S tem je Republika Slovenija (RS) - na zahtevo in ob sodelovanju Evropske komisije - izropala največje slovenske banke in okradla njihove lastnike!

Ob tem sta podpisnika opozorila, da nobena od »kriznih« držav (Grčija, Irska, Italija, Portugalska, Španija) ni izničila premoženja malih vlagateljev. Delničarji Nove kreditne banke Maribor (NKBM) so bili izbrisani v nasprotju določbami Ustave RS in Protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Država RS jih je razlastila v dveh fazah. Najprej je nasilno razvrednotila njihove vloge (5,6 milijona delnic po 27 €, skupaj 151 M€); prepovedala jim je dokapitalizacijo banke, medtem ko je sama spremenila coco-obveznice in 10 % fiksne obresti nanje v delnice: 100 milijonov delnic po 1 € in 185 milijonov delnic po 1,3 centa, skupaj 285 milijonov delnic za 102,4 M€! S tem je knjigovodska vrednost delnice padla od 5,37 € na 0,76 €, tržna vrednost pa celo na 0,10 €. Tako je male vlagatelje praktično izrinila iz lastništva, dosegla 92 % lastništvo banke in nato s posebnim zakonom, ki ga doslej ni sprejela še nobena država v EU, izbrisala njihove delnice!

Sila problematičen je tudi lanski pregled in ocenjevanje slabih terjatev ter pogoji za prenos na 'slabo banko', katerih kriterije je narekovala Evropska komisija, saj je Evropska centralna banka zanje šele zaprosila Evropski bančni organ (EBA). Med veljavnimi mednarodnimi računovodskimi standardi in vsiljenimi, nelegalnimi kriteriji je razlika, zaradi katere so bili razlaščeni delničarji in lastniki podrejenih obveznic - postopek je bil v popolnem nasprotju s temeljnimi načeli pravne države.

Tako Vlada RS kot Banka Slovenije  trdita, da je za v EU edinstveno razlastitev delničarjev kriva Evropska komisija, vendar v Sporočilu Evropske komisije ne piše, da je potrebno delničarje razlastiti. Celo države, ki so prejele finančno pomoč (Grčija, Portugalska, Irska, Španija), niso izbrisale delnic in podrejenih obveznic bank. Nemčija, Belgija, Avstrija idr. države članice so celo zasebne banke dokapitalizirale same, brez razlaščanja obstoječih delničarjev in Evropska komisija tega ni štela za pomoč. Španija in Nizozemska pa sta morali odločbe o izničenju delniškega premoženja že razveljaviti. Več kot očitno gre za neenakopravno obravnavo Slovenije, v pismu Barrosu izpostavljata dr. Glavič in mag. Verbič.

Razlastitev malih vlagateljev je nesorazmeren ukrep, izvajanje Odločbe Banke Slovenije pa ogroža finančno stabilnost kapitalskega trga, bančnega sistema, gospodarstva in s tem cele države Republike Slovenije - med drugim pa sta povzročila tudi, da so pred volitvami v Evropski parlament v Sloveniji začele rasti in pridobivati vpliv evro-skeptične politične stranke - prav zaradi uničevanja socialno-tržnega gospodarstva ter izigravanja malih vlagateljev s strani finančne industrije, velikega kapitala in njihovih lobijev. Zato dr. Glavič in mag. Verbič Predsedniku Evropske komisije predlagata, da podpre njihova prizadevanja za čimprejšnjo zunaj-sodno rešitev spora, skladno s točko 45 Sporočila Evropske komisije, z izvzetjem zahtev iz točk 43 in 44.

V Evropskem parlamentu bo mag. Verbič pismo Predsedniku Evropske Komisije tudi neposredno predstavil že 28. marca, na mednarodni konferenci Better Finance, ki jo pripravlja Evropska federacija uporabnikov finančnih storitev (EuroFinUse), katere aktivni član je tudi VZMD. Gre za del širše kampanje »Better Finance Manifesto«, ki jo EuroFinUse vodi pred letošnjimi volitvami v Evropski parlament in v okviru katere poziva vse politične stranke, da se opredelijo do štirih osnovnih načel, ki jih je potrebno implementirati v prihodnjih petih letih (VIDEO NAJAVA, ki sta jo pripravili ekipi VZMD.tv in investo.tv).

Poleg Predsednika Evropske komisije, so pismo v vednost prejeli tudi Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier, slovenski Komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, slovenski Evropski poslanci, mag. Tanja Fajon, dr. Romana Jordan, Jelko Kacin, mag. Mojca Kleva Kekuš, Zofija Mazej Kukovič, Alojz Peterle, Ivo Vajgl, dr. Milan Zver, podpredsednik Evropske investicijske banke, mag. Anton Rop in Član Evropskega računskega sodišča, mag. Milan M. Cvikl.

Celotno pismo si lahko ogledate s klikom na sliko dokumenta.


Sorodna sporočila VZMD:

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

ŠKANDALOZNO NORČEVANJE - BANKA SLOVENIJE Odločbe o razlastitvah z izbrisom delnic in podrejenih obveznic "razkrila" tako, da je skrila večino vsebine in potrebnih utemeljitev, in še to neposredno po izteku pomembnih pritožbenih rokov - Odločbe so bile izdane tik pred odločanjem Ustavnega sodišča RS o pobudi VZMD za zadržanje izbrisa! - Četrtek, 23.01.2014

RAZLASTITEV - VZMD vložil še tri tožbe, tokrat neposredno proti bankam, zaradi ugotovitve ničnosti vpisa prenehanja podrejenih obveznic in delnic(!) v sodni register - nadaljevanje uporabe vseh pravnih sredstev za zaščito razlaščenih imetnikov, podpisnikov Sporazuma in pooblastila odvetniški pisarni - Ponedeljek, 20.01.2014

Proti Banki Slovenije VZMD včeraj vložil tri tožbe na Upravno sodišče, zaradi izbrisa podrejenih obveznic NLB, Factor banke in Probanke - Banka Slovenije razlaščencem ne dovoli niti vpogleda v odločbe o njihovem izbrisu(!) - poziv k spoštovanju pravnih norm in temeljnih demokratičnih načel - Petek, 03.01.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

USTAVNO SODIŠČE danes priznalo pravni interes 290 pobudnikov ocene ustavnosti Zakona o bančništvu ter uvrstilo Pobudi VZMD v absolutno prednostno obravnavo, zadržanje zakona pa spričo grobih zavajanj Vlade RS in Banke Slovenije žal zavrnilo - tako sočasno že poteka izbris delnic in podrejenih obveznic 100.000 imetnikov v največjih treh slovenskih bankah, njihove uprave pa svojim vlagateljem oz. upnikom ne zmorejo izraziti niti obžalovanja, prej nasprotno!- Sreda, 18.12.2013

USTAVNO SODIŠČE - pred jutrišnjo sejo vložena še Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero VZMD argumentirano zavrača sprenevedanje in zavajajoče Mnenje Vlade RS; pobudam pa se je pridružila še Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti - Torek, 17.12.2013

Vložena še druga pobuda VZMD za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - PONOVNO VABILO K PRISTOPU K SPORAZUMU - Sreda, 11.12.2013

VIDEO POSNETEK s poudarki današnje novinarske konference VZMD, po včerajšnji vložitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - Četrtek, 05.12.2013

 

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

             

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

     

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

NKBM - jutri Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - zdaj možnost prijave tudi neposredno na dogodku, zato VZMD ponovno poziva delničarje k udeležbi - Ponedeljek, 03.06.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items