Dopis GBD 25052018 Page 1

V VZMD so prejeli dopis družbe GBD BPD d.d., v katerem jih slednja poziva k takojšnjemu umiku nedavnega sporočila za javnost z naslovom »GBD / BKS BANK / ATVP - »Trgovanje z ljudmi« dobilo domovinsko pravico v Sloveniji - delničarji predmet nezaslišanega trgovanja ter prisile – edina alternativa in zatočišče le »Delniška OPORA« VZMD, javni poziv ATVP«, kjer je VZMD opozoril na perečo problematiko delničarjev, ki so imeli svoje trgovalne račune odprte pri Gorenjski borzno-posredniški družbi (GBD), ki je prenehala opravljati investicijske storitve, delničarje/stranke pa prenesla oz. praktično »prodala« podružnici avstrijske banke BKS. Hkrati v GBD zahtevajo tudi opravičilo v vsaj enem dnevnem časopisu ter na njihovi FB strani.

V sporočilu z dne 16. 4. 2018 so v VZMD med drugim zapisali: »Tako tisoči in tisoči malih delničarjev, strank Gorenjske borzno-posredniške družbe d.d. (GBD) - mnogi med njimi so se zbegani in zaskrbljeni obrnili na VZMD - v preteklih dneh niso bili zgolj postavljeni pred dejstvo, da bo GBD prenehala opravljati investicijske storitve in posle, zaradi česar bi si morali najti novega finančnega posrednika, temveč so bili postavljeni tudi pred dejstvo, da so bili prodani podružnici avstrijske banke BKS (Bank für Kärnten und Steiermark). Neverjetno, a resnično: BKS banka bo zanje očitno plačala njihovemu prejšnjemu finančnemu posredniku (GBD), namesto da bi takšno plačilo namenili njim samim, npr. za nižje stroške vodenja računov in/ali drugih fantazijskih nadomestil, ki se jih sicer uspejo domisliti finančni posredniki. Je mar GBD lastnik svojih strank – malih delničarjev, da lahko zanje prejme denar?!!«

Z željo po razjasnitvi zadeve, je tako včeraj Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, na Izvršna direktorja GBD, mag. Urbana Beliča in mag. Hermino Krt, ter Namestnico predsednika upravnega odbora Anico Klemenčič, naslovil pismo, v katerem jih med drugim  ponovno neposredno sprašuje, ali je družba prejela plačilo za stranke, ki jih je prenesla na BKS Banko. Hkrati jih prosi tudi za pojasnilo zakaj VZMD ni prejel nikakršnega pojasnila ali odgovora na pisni poziv, ki je sledil pogovoru mag. Verbiča z Namestnico predsednika upravnega odbora GBD BPD, d.d., Anico Klememnčič. V omenjenem pozivu je mag. Verbič sicer predlagal: »Lahko poskušamo razumeti, da ni v vaši moči, da bi vsi člani KDD sprejemali vaše stranke, ne da bi jim zaračunali stroške s prenosom vrednostnih papirjev, ne moremo pa sprejeti, da ne bi mogli vplivati na vaše lastno ravnanje in vaših strank ne bi obravnavali diskriminatorno. To velja še toliko bolj, ker vam bo KDD - po vaših navedbah - zaračunavala prenose tako za tiste stranke, ki bodo prenesene k BKS, kot tudi za vse ostale. Tako vas pozivamo, da stroške, ki bodo nastali s prenosom vrednostnih papirjev vaših strank, krijete v enaki meri tako za tiste delničarje, ki so se sprijaznili s selitvijo k BKS, kot tudi za tiste delničarje, ki bi svoje delnice želeli prenesti drugam, ter z vaše strani tako nobenemu delničarju ne zaračunate prenosa delnic.«

Prenos delnic malih delničarjev na BKS se je v vmesnem obdobju že zgodil, medtem v VZMD upajo, da delničarji/stranke ne bodo deležni podobnega scenarija tudi v primeru borznoposredniške družbe Alta Invest, ki se jo v medijih omenja kot naslednjo tarčo BKS Banke. V vseh tovrstnih primerih bi bila za male delničarje dejansko najbolj racionalna rešitev prenos delnic k shemi »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO), ki je dokazano njihov edini učinkovit zaveznik pri soočanju z nebrzdanim pohlepom finančne industrije in njenih valpetov. Toliko bolj po marčevski odločitvi Ustavnega sodišča RS, ki je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo družbe ALTA INVEST, d.d. (skupaj z družbami ILIRIKA, d.d., GBD BPD, d.d., in NLB, d.d.), odločilo, da se razveljavi del Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki omejuje višino stroškov upravljanja trgovalnega računa za fizične osebe na največ 0,5 % povprečne vrednosti delnic na računu. Zaradi navedenega v VZMD že v kratkem pričakujejo dodatne podražitve - tako s strani borzno-posredniških družb in bank, kot tudi Centralne klirinško depotne družbe (KDD).

VZMD si je sicer ves čas aktivno prizadeval za omejitev višine nadomestil finančnim posrednikom, ki jo je Državni zbor RS naposled vključil v ZNVP-1. Kasneje pa jo je bil - zaradi sistematičnega nespoštovanja ter ne-ukrepanja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) -  praktično primoran potrditi tudi z Avtentično razlago ZNVP-1. Alternativa, ki jo je VZMD vzpostavil z uspešno shemo »Delniška OPORA« (VIDEO novinarske konference ob vzpostavitvi), je za finančno industrijo še bolj moteč dejavnik, kar izpričuje tudi nov predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki je očiten ponovni poizkus ukinitve »Delniške OPORE« (VIDEO seje Odbora DZ RS ob lanskoletnem poizkusu). Ob tem je bil VZMD, ki je pogosto edini varuh interesov malih delničarjev, javno blaten in primerjan celo s »klavcem ovac«.


Sorodna sporočila VZMD:

GBD / BKS BANK / ATVP - »Trgovanje z ljudmi« dobilo domovinsko pravico v Sloveniji - delničarji predmet nezaslišanega trgovanja ter prisile – edina alternativa in zatočišče le »Delniška OPORA« VZMD, javni poziv ATVP - ponedeljek, 16.04.2018

BRUSELJ ‒ »Delniška OPORA« navdušila na mednarodni konferenci o izobraževanju vlagateljev »Investor Education in a Digital World« na sedežu Evropske federacije borz vrednostnih papirjev - petek, 23.03.2018

PREDSEDNIK REPUBLIKE - komu, kdaj in kaj je svetovalec Predsednika, dr. France Arhar poslal kot »Pobudo za poravnavo v primeru razlastitev v slovenskih bankah«?! - četrtek, 22.03.2018

VIDEO z današnje seje Komisije DRŽAVNEGA SVETA - kljub utemeljenim opozorilom in predlogu amandmaja VZMD večinska podpora vladnemu predlogu novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) - Torek, 20.03.2018

NAROBE SVET! - finančna industrija preko USTAVNEGA SODIŠČA odpravila zakonsko omejitev stroškov borznoposredniških hiš – »Delniška OPORA« VZMD, kot edina alternativa in varni pristan malih delničarjev pred nebrzdanimi stroški posrednikov - Petek, 02.03.2018

DRŽAVNI ZBOR – Vlada RS z novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov ponovno skuša ukiniti uspešno »Delniško OPORO«, ki se je že izkazala za prek 1.500 malih delničarjev z ukinjenimi registrskimi računi ‒ VZMD argumentira, apelira in predlaga amandma - Četrtek, 22.02.2018

BRUSELJ - mednarodna konferenca o financiranju evropskega gospodarstva preko vlaganj individualnih investitorjev oz. z okrepljeno vlogo malih delničarjev - Ponedeljek, 04.12.2017

Po VZMD tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) javno opozarja na nezakonite oderuške stroške borzno-posredniških hiš ter poziva Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) k dolžnemu ukrepanju - Četrtek, 26.10.2017

Delniška OPORA – VZMD z dopolnili Splošnih pogojev in Razpredelnice nadomestil sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov ter olajšuje in racionalizira skupinske prodaje delnic malih delničarjev preko fiduciarnega računa odvetnika - Torek, 10.10.2017

DRŽAVNI ZBOR - v Sloveniji so upravičenci do dividend namesto (malih) delničarjev postali finančni posredniki – VZMD z apelom po dodatni avtentični razlagi spričo ponovnega izigravanja zakona s strani finančne industrije, medtem ko ATVP molči - Torek, 26.09.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017

ATVP / Delniška OPORA – lanskoletna svarila VZMD pred pogoltnostjo finančne industrije se uresničujejo, nadomestila posrednikom za izplačila dividend še vedno neznanka - Ponedeljek, 05.06.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

Po številnih opustitvah delnic in še pred dokončno ukinitvijo registrskih računov pri KDD, se vendarle pojavljajo dodatne možnosti za prodajo »nelikvidnih« delnic – VABILO v Delniško OPORO pri VZMD - Ponedeljek, 13.03.2017

Delniška OPORA s prenovljeno, širšo ponudbo storitev za male delničarje - odziv VZMD na sporno novelo ZTFI ter pritiske finančne industrije - Četrtek, 02.03.2017

VIDEO POGOVOR z uglednim mednarodnim odvetnikom, po včerajšnjih sestankih na sedežu VZMD - ohranitev in evropska perspektiva »Delniške OPORE«, postopki zoper VolksWagen, internacionalizacija poravnave razlaščenih vlagateljev v slovenske banke, izdatna pov - Petek, 17.02.2017

VIDEO POUDARKI z včerajšnje razprave v Državnem zboru RS - »Delniška OPORA« VZMD ostaja, kljub koalicijski podpori sporni noveli zakona ter pritiskom finančne industrije - Četrtek, 16.02.2017

Delniška OPORA pri VZMD osrednja tema razprave tudi na današnjem zasedanju Državnega zbora RS - koalicija podlegla ozkim interesom finančne industrije, a OPORA bo obstala kljub sporni noveli ZTFI - Sreda, 15.02.2017

DRŽAVNI ZBOR – pred jutrišnjim glasovanjem koalicija in Vlada RS slepo sledita interesom ATVP in finančne industrije, ponovno v škodo domačih malih vlagateljev – resna opozorila VZMD o spornem 25. členu novele ZTFI-G - Torek, 14.02.2017

IZGUBA IMETNIŠTVA in STROŠKI SODNEGA DEPOZITA – še je čas za prenos vrednostnih papirjev na »Delniško OPORO« pri VZMD, ki ostaja najboljša rešitev za preostalih 99.675 malih vlagateljev na registrskih računih KDD - Četrtek, 09.02.2017

Ustavljena ataka finančne industrije, Vlade RS in ATVP na Delniško OPORO in male vlagatelje, poziv k razrešitvi Guvernerja – VZMD vam želi kreativno sproščujoč Kulturni praznik in prešeren Prešernov dan - Torek, 07.02.2017

LUCIDNI VIDEO UTRINKI z včerajšnje seje Odbora za finance Državnega zbora RS - Petek, 03.02.2017

DRŽAVNI ZBOR - zavrnjen predlog Vlade RS tudi na Odboru za finance - ob argumentih VZMD sprejet amandma Odbora k 25. členu ZTFI, s čimer ta ostaja odprt za zagotovljene izboljšave - Četrtek, 02.02.2017

DRŽAVNI ZBOR – VZMD na jutrišnji seji s podporo Komisije Državnega sveta RS, NSi, Evropske federacije investitorjev, civilne družbe in dodatnimi argumenti proti Vladnemu predlogu novele ZTFI-G, namenjene uničenju »Delniške OPORE« in ponovnim razlastitvam - Sreda, 01.02.2017

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s seje Komisije Državnega sveta RS, ki je soglasno podprla VZMD po soočenju argumentov z ATVP in Ministrstvom za finance o spornem predlogu 25. člena novele Zakona o trgu finančnih instrumentov - Četrtek, 26.01.2017

DRŽAVNI SVET - VZMD bo na današnji seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predstavil argumente proti Vladnemu predlogu novele ZTFI, ki je v nasprotju z regulativo EU in slovensko zakonodajo resno posega v pravice malih vlagateljev - Sreda, 25.01.2017

O »podaljšanju« ukinjanja registrskih računov, vključitvi v Delniško OPORO in poskusu njenega onemogočanja - današnji pogovor s Predsednikom VZMD v oddaji Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 24.01.2017

 - Nedelja, 22.01.2017

Predstavitev argumentov zoper širitev 255. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, uperjeno izključno v onemogočanje Delniške OPORE pri VZMD - sestanek s predstavniki NSi - Sreda, 18.01.2017

REGISTRSKI RAČUNI pri KDD - še je čas za prenos vrednostnih papirjev preko 117.000 delničarjev in ohranitev njihovih naložb v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD, ki za večino preostalih imetnikov pomeni še edino racionalno možnost - Petek, 13.01.2017

EVROPSKA FEDERACIJA INVESTITORJEV z odprtim pismom poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim Evropske komisije - opozorila ter izrecna podpora VZMD in »Delniški OPORI« pri nasprotovanju vladnemu predlogu novele ZTFI-G - Četrtek, 12.01.2017

BRUSELJ - po današnji seji Izvršnega odbora tudi Evropska federacija investitorjev odločno v bran Delniški OPORI in VZMD - pismo poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim v Evropski komisiji - Sreda, 11.01.2017

DRŽAVNI ZBOR - resna opozorila VZMD ob predlogu Vlade RS za spremembo Zakona o trgu finančnih instrumentov, izključno za uničenje Delniške OPORE, na podlagi izdatnih pritiskov in ozkih interesov finančne industrije z ATVP - Torek, 10.01.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

VIDEO INTERVJU - Predsednik VZMD o sanaciji bančnega sistema in razlastitvah v slovenskih bankah, ukinjanju registrskih računov 200.000 državljanov ter številnih pritiskih na Združenje - Ponedeljek, 21.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

VIDEO PREDSTAVITEV Delniške OPORE ob uvedbi še ugodnejših nadomestil - ohranite svoje delnice za le 9 € letno! - Ponedeljek, 17.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items