informatika logo

Na današnji skupščini družbe Informatika, d.d., je bilo prisotnega 99,30 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi strokovni sodelavce VZMD, Žiga Kinkopf, ki je poleg VZMD zastopal še 31 delničarjev vključenih v Delniško OPORO pri VZMD.

Delničarji so se na skupščini seznanili z Letnim poročilom za leto 2016 in bilančnim dobičkom, ki je konec leta 2016 zanašal 29.167,54 € in je bil razporejen v rezerve za lastne deleže. Skupščina je prav tako soglasno potrdila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu ter za revizorja za leto 2017 imenovala revizijsko hišo BDO Revizija, d.o.o.

Delničarji so odločali tudi o podelitvi pooblastila Upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic. Sklep je bil predlagan z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe in kasnejšega statusnega preoblikovanja (če se dosežejo potrebni pogoji). Ob tem je predlog Uprave in Nadzornega sveta predvideval tudi pooblastilo za odsvajanje delnic pri čemer je bila predlagana izključitev prednostne pravice obstoječih delnic. VZMD je zato na skupščini podal Nasprotni predlog, ki izključitve prednostne pravice ni predvideval, vendar je bil naposled s 83 % sprejet prvotni predlog uprave, VZMD pa je napovedal možnost izpodbijanja takšnega sklepa.

V VZMD sicer pozdravljajo možnost izstopa iz družbe za delničarje, ki bi to želeli tako v primeru odkupovanja lastnih delnic, kot tudi morebitnega kasnejšega preoblikovanja družbe iz delniške družbe v družbo z omenjeno odgovornostjo. Hkrati vabijo male delničarje, da se pridružijo Delničarskemu sporazumu v okviru katerega si bo VZMD prizadeval za čim višjo odkupno ceno za njihove delnice.

Sicer se je danes pričela tudi 50. turneja mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD - Invest to Slovenia (investo.si) in International Investors` Network (invest-to.net), v okviru katere bo Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, obiskal Toronto, Ottawo in Washington. Tako se bo neposredno po prihodu v Toronto udeležil večernega sprejema tam živeče slovenske skupnosti, ki bo potekala v prostorih Slovenske cerkve. Sprejema se bodo med drugim udeležili tudi Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gorazd Žmavc, Veleposlanik RS v Ottawi, Marjan Cencen in Častni konzul RS v Kanadi, John Doma. 


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items