Po tem, ko je bilo na skupščini družbe Informatika, d.d., potrjeno Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, je družba delničarjem ponudila odkup po ceni 21,18 € za delnico. Ob tem je VZMD za delničarje, vključene v »Delniško OPORO« pri VZMD, uspel zagotoviti, da kupec poleg stroška prenosa poravna tudi vse ostale stroške prodajalcev/delničarjev, povezane z letnim nadomestilom vodenja ter stroški izplačila in izstopa iz Delniške OPORE. Zato bodo delničarji v tem tednu od VZMD prejeli nakazila - poleg kupnine še dodatnih 9,00 € letnega nadomestila, ki so ga že plačali ob vstopu v Delniško OPORO. Tako so delničarji, ki so svoje delnice še lani hranili na, zdaj že ukinjenih, registrskih računih pri KDD, uspešno prodali svoje delnice, ne da bi jih bremenil kakršenkoli borzno-posredniški ali siceršnji strošek. 

Informatika je v tem času svojo ponudbo podaljšala do 20. 11. 2017, zato VZMD vabi vse zainteresirane delničarje, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih registrskih računih pri KDD, da delnice prenesejo v njihovo zastopniško shemo »Delniška OPORA«, saj bodo sicer v kratkem ostali brez svojih delnic. Ponudbo za odkup delnic lahko sprejmejo tudi delničarji, ki so svoje delnice že prenesli v Delniško OPORO pa ponudbe doslej še niso sprejeli.

Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


Sorodna sporočila VZMD:

 - Torek, 20.06.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net