Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, se je ob zaključku svojega obiska v Braziliji - po udeležbi na kongresu Svetovne federacije investitorjev (World Federation of Investors Corporations - WFIC), navezovanju stikov s predstavniki brazilskega gospodarstva, obisku najpomembnejših brazilskih družb in promociji investicijskih priložnosti v Sloveniji ter regiji jugovzhodne Evrope - 7. in 8. oktobra srečal še s predsednikom vplivne institucije PROMO, dr. Ricardom Sabackom, brazilskim predstavnikom WFIC, Robertom Dannenbergom, in uglednim slovenskim poslovnežem v Braziliji, Dragom Urankarjem, direktorjem podjetja Urankar Brasil. V prihodnjih dneh se bo mag. Verbič mudil v Londonu, kjer se bo sestal s predstavnikoma britanskega združenja delničarjev, United Kingdom Shareholders Association - UKSA, Martinom Mortonom in Stanom Griersonom, v ponedeljek pa se bo udeležil zasedanja izvršnega odbora Euroshareholders v Bruslju.

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, danes zaključuje obisk v Braziliji, ki se je pričel že 15. septembra z obiskom kongresa Svetovne federacije investitorjev (World Federation of Investors Corporations - WFIC) v Sao Paulu, kjer je na zasedanju izvršnega odbora Slovenija preko VZMD pridobila potrditev statusa pridružene članice v tej ugledni in vplivni mednarodni organizaciji. Na kongresu se je v okviru dogodka ExpoMoney, največjega tovrstnega dogodka v Latinski Ameriki, predstavilo preko 100 vodilnih brazilskih podjetij, bank, borznih hiš in institucij, zvrstila so se številna predavanja strokovnjakov in upravljavcev o možnostih in pasteh investiranja, mag. Verbič pa je to priložnost izkoristil za predstavitev VZMD, samostojnega programa invest o.si ter možnosti in potencialov investiranja v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Predsednik VZMD je navezal stike s pomembnimi predstavniki brazilskega gospodarstva in opravil številne individualne razgovore z brazilskimi gospodarstveniki ter predstavniki posameznih članic WFIC in obiskal nekatere najpomembnejše brazilske družbe. V torek se je srečal tudi s predsednikom vladne institucije v okviru ministrstva za gospodarstvo Promo, International Business Center Bahia - Brazil, dr. Ricardom Sabackom, neprofitne korporacije, ki se ukvarja s promocijo izvoznih, poslovnih in investicijskih potencialov brazilske zvezne države Bahia (glavno mesto Salvador). Na podlagi tržnih analiz izbranih ciljnih tržišč promovirajo umestitev bahijskih družb in produktov v mednarodni prostor ter svetujejo podjetjem, agencijam in tujim investitorjem. Bahia je država velikosti Francije in je po gospodarski razvitosti na 6. mestu med 27. brazilskimi zveznimi državami z BDP 47 bilionov ameriških dolarjev, za tuje investitorje pa je privlačna zlasti zaradi svoje strateške lege, izobilja naravnih virov in energije, lokalnih surovin in proizvodov, kreativne in prilagodljive delovne sile, razvite tehnologije in infrastrukture ter stabilnega političnega in administrativnega okolja. Zato v prihodnjih letih želimo in pričakujemo močno rast intenzivnosti poslovanja s Slovenijo.

V sredo se je mag. Kristjan Verbič ponovno sestal še z brazilskim predstavnikom WFIC ter vodjo programa ExpoMoney, Robertom Dannenbergom, ter se srečal z Dragom Urankarjem, direktorjem družbe Urankar Brasil representação comercial, Ltda, brazilskim podjetjem v slovenski lasti, lociranim v zvezni državi Bahiji. Osnovna dejavnost podjetja, ki ga vodita Matjaž Cokan in Drago Urankar, eden najuspešnejših slovenskih poslovnežev, je usmerjena v svetovanje in storitveni servis tujim podjetjem pri vstopanju na brazilski trg. Od večjih slovenskih podjetij v tem času izdatneje sodelujejo z velenjskim Gorenjem in celjskim Cetisom pri izdelavi raziskave trga in navezovanju novih poslovnih kontaktov v Braziliji. Podjetje je izjemno aktivno tudi pri navezovanju gospodarskih in kulturnih bilateralnih odnosov med Slovenijo in Brazilijo. V tem sklopu so v lanskem oktobru organizirali obisk močne gospodarske delegacije zvezne države Bahia, ki se je srečala s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij in vladnimi predstavniki. V letošnjem letu pa načrtujejo organizacijo obiska guvernerja Bahie (predsednika zvezne države), dr. Jaquesa Wagnerja, v Sloveniji. Pod pokroviteljstvom podjetja so v teku tudi intenzivne priprave na ustanovitev Slovenskega poslovnega kluba v Braziliji, katerega poslanstvo bo prav krepitev gospodarskih in kulturnih odnosov med državama.

Jutri se bo mag. Verbič v Londonu sestal s predstavnikoma britanskega združenja delničarjev, United Kingdom Shareholders Association - UKSA, Martinom Mortonom in Stanom Griersonom. UKSA je v Veliki Britaniji vodilna neodvisna organizacija, ki zastopa interese delničarjev. Delničarjem svetujejo glede naložb, ščitijo njihove pravice v državnih družbah, se zavzemajo za izboljšanje standardov vodenja in nadzora družb ter za pravične razmere na trgu in ustrezno davčno obravnavo delničarjev. Martin Morton in Stan Grierson sta člana glavnega odbora UKSA, oba sta se junija letos v Ljubljani udeležila dogodka invest o.si v organizaciji VZMD.

Predsednik VZMD mag. Kristjan Verbič se bo po sestankih v Londonu v ponedeljek odpravil v Bruselj, kjer se bo odvijalo zasedanje izvršnega odbora Euroshareholders, Evropskega združenja delničarjev, katerega polnopravni član je od septembra 2006 tudi VZMD.

Značke: mednarodno