DSC 6337 11Danes je v Celju potekala 22. skupščina družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, na kateri je bilo prisotnega 82,67 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležilo 9 delničarjev, med njimi tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal delničarje vključene v Delniško OPORO.

Delničarji so se uvodoma seznanili s poročilom nadzornega sveta družbe o letnem in revizijskem poročilu za leto 2016 ter poročilom uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za preteklo leto. Skupščina še je seznanila tudi z bilančnim dobičkom v višini 1.474.841,29 €, ki pa ostaja nerazporejen, tako da družba tudi letos ne bo izplačala dividend. Mag. Verbič je na sami skupščini podal nasprotni predlog, po katerem bi se za izplačilo dividend namenilo 1.424.325,00 € oziroma 12,50 € bruto na delnico, vendar pa nasprotni predlog ni bil sprejet. Ob tem je bilo s strani predstavnikov družbe pojasnjeno, da dividend ne morejo deliti zaradi postopka prestrukturiranja (MRA), družba pa zato najverjetneje ne bo mogla izplačati dividend niti prihodnje leto. Delničarji so izglasovali razrešnico članom uprave in nadzornega sveta ter se seznanili s stanjem lastnih delnic družbe, ki ima na dan skupščine 704 lastnih delnic oziroma 0,61 % vseh delnic. Za revizorja družbe za leto 2017 je bila imenovana revizorska hiša PwC d.o.o.


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net