20180705 130311

Na Otočcu se je ravnokar zaključila skupščina družbe Krka, d.d. Delničarji so podprli nasprotni predlog delničarja Jožeta Colariča, sicer Predsednika Uprave, ki je prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta uskladil glede na spremenjeno število lastnih delnic, ki do dividend niso upravičene.

Delničarji bodo tako prejeli dividendo v višini 2,90 € bruto na delnico, za kar bo družba namenila 92.798.071,50 € od skupno 169.230.538,48 € bilančnega dobička za leto 2017. Uprava družbe je ob tem pojasnila, da dividenda zagotavljala donosnost v višini 5,07 %, kar je po podatkih Reutersa trikrat višja donosnost od povprečne dividendne donosnosti v farmacevtski industriji.

Delničarji so potrdili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu ter imenovali revizorja za leto 2018.

Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je poleg Združenja zastopa delničarje vključene v »Delniško OPORO«. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je letošnja skupščina, za razliko od lanske, potekala v mirnejšem vzdušju. Spomnimo, takrat je SDH – ponovno na podlagi 183.000,00 € vredne, strogo zaupne, študije madžarske podružnice McKinsey & Company – izrazil nezadovoljstvo z rezultati družbe, čemur so sledila obširna pojasnila Uprave, ki pa niso preprečila menjav v Nadzornem svetu (VIDEO pogovor s Predsednikom Uprave po lanskoletni skupščini). Tako je SDH z nasprotnim predlogom na lastni predlog med drugim v Nadzorni svet imenoval tudi Hansa Helmuta Fabryja, čemur je VZMD nasprotoval že na skupščini, kasneje pa tudi s postopki izpodbijanja in ničnosti, ki  še vedno niso doživeli epiloga.

Gospod Fabry je namreč dolgoletni vodilni kader skupine Novartis, ki je - tudi preko svojih hčerinskih družb (Sandoz, Lek, itd.) - neposredni konkurent skupine Krka ter je z njo celo v sodnih (patentnih) sporih.

Iz naslova imetništev VZMD oz. Delniške OPORE je danes potekala tudi skupščina družbe Elektro Gorenjska, d.d., kjer so delničarji potrdili izplačilo dividende v bruto vrednosti 0,14 € na delnico, za kar bo družba namenila celoten bilančni dobiček, ki je konec leta 2017 znašal 2.418.286,50 €. Sprejet je bil tudi sklep o Podelitvi pooblastila Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do konca letošnjega leta, pri čemer se mora nakupna cena gibati med 1,91 € in 2,47 € za delnico.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

KRKA – SDH kot stranski intervenient namerno, podobno kot v LUKI KOPER, zavlačuje in draži sodni postopek, s katerim VZMD izpodbija sporno kadrovanje v Nadzorni svet - sreda, 11.04.2018

SDH še pri KRKI (po LUKI KOPER) kot stranski intervenient v tožbo VZMD zaradi imenovanja spornega nadzornika - četrtek, 30.11.2017

KRKA – VZMD po povabilu sodišča podal soglasje k mediaciji v primeru izpodbijanja imenovanja nadzornika Hansa Helmuta Fabryja - ponedeljek, 06.11.2017

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

VIDEO REPORTAŽA s 23. skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 06.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 07.07.2016

KRKA - današnja ponovljena skupščina prinesla višjo dividendo in novo sestavo nadzornega sveta - Četrtek, 20.08.2015

Skupščina družbe KRKA praktično soglasna o vseh izhodiščnih predlogih Koordinacijski sestanek pred srečanjem Think-Tankov in predstavnikov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske na Bledu - Četrtek, 03.07.2014

VIDEO REPORTAŽA s sinočnjega Županovega sprejema za investo Expo, FDI Summit in Ljubljana Forum, ob podelitvi nagrad VZMD-Euroshareholders »Delničarjem prijazna družba« družbi Krka in »FDI Award« družbi Odelo- Petek, 21.09.2012

KRKA - današnja skupščina brez presenečenj, a s številnimi napovedmi tožb s strani Stankovićevega društva MDS, ter vprašanji o zbiranju pooblastil uprave družbe in pridobivanju lastnih delnic - Četrtek, 07.07.2011

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items