Mag. Tomažu Kuntariču, predsedniku nominacijskega odbora, ki na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe Krka, d.d., vodi postopek priprave predloga za imenovanje novega nadzornega sveta Krke, je VZMD danes posredoval predlog kandidatov za člane nadzornega sveta, ki bi kot predstavniki malih delničarjev ustrezno odražali ta pomemben segment lastniške strukture v Krki. Omenjeni predlog je na svoji 4. seji soglasno določila Komisija VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov v sestavi dr. Borut Bratina, dr. Miran Mejak in dr. Ludvik Toplak, ki je iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov - kot posebej primerne, avtonomne, strokovne in kredibilne - določila kandidate: dr. Marjan Česen, Alenka Podbevšek in dr. Ludvik Toplak. Ob tem so v VZMD izrazili pričakovanje, da bo nominacijski odbor predlog upošteval pri oblikovanju predloga za izvolitev članov nadzornega sveta - tudi glede na delež in številčno prisotnost malih delničarjev v lastniški strukturi (preko 82.000 delničarjev s skupno skoraj 50 % deležem v celotnem kapitalu družbe) ter zgledno raven korporativnega upravljanja v družbi Krka.

 

Spričo imenovanja nominacijskega odbora (pod predsedstvom mag. Tomaža Kuntariča), dne 20. 1. 2010, ter njegovega sklepa o pričetku postopka priprave predloga za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Krka, d.d., z dne 27. 1. 2010, je temu danes VZMD v obravnavo posredoval predlog kandidatov za člane nadzornega sveta družbe Krka, d.d. Predlog VZMD je na svoji 4. seji soglasno določila Komisija VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov v sestavi dr. Borut Bratina, dr. Miran Mejak in dr. Ludvik Toplak. Pri tem je Komisija iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov - kot posebej primerne, avtonomne, strokovne in kredibilne, da bi lahko kot predstavniki malih delničarjev ustrezno odražali ta segment lastniške strukture v družbi Krka, d.d. - določila kandidate: dr. Marjan Česen, Alenka Podbevšek in dr. Ludvik Toplak.

 

 

1. dr. MARJAN ČESEN, zobozdravnik-specialist, mag. oec., dr. med., pravnik

Izkušnje: svetovalec generalnega direktorja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje,  svetovalec vlade RS na Ministrstvu za zdravstvo, državni podsekretar na Ministrstvu za zdravstvo.

2. ALENKA PODBEVŠEK, univerzitetna diplomirana ekonomistka, članica Slovenskega Inštituta za revizijo, članica Društva davčnih svetovalcev, članica Združenja Manager, članica Združenja nadzornikov Slovenije, članica Zveze slovenskih ekonomistov

Izkušnje: direktorica Zdravilišča Rogaška Slatina, Zdravstvo, d.o.o., Deloitte & Touche, Maat svetovanje, d.o.o., članica uprave družbe Merkur, d.d., predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo, direktorica in svetovalka na področju organizacije in računovodenja.

3. dr. LUDVIK TOPLAK, profesor prava, politik, poslanec, doktor pravnih znanosti in diplomat

Izkušnje: poslanec v 1. sestavi Državnega zbora Republike Slovenije in član naslednjih delovnih teles: Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, podpredsednik Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko in Odbora za mednarodne odnose. Rektor Univerze v Mariboru, veleposlanik Republike Slovenije pri Svetemu sedežu. Od leta 2006 predava civilno in stvarno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, član predsedstva Evropske rektorske konference in predsednik Podonavske rektorske konference. Predsedoval je raziskovalno-razvojni komisiji pri slovenskem gospodarskem in raziskovalnem predstavništvu v Bruslju in upravnemu odboru Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, bil je guverner Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem na Dunaju.
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items