VZMD KRKA I Pg 102 2017 PRVA PV INTERVENIENTA S POZIVOM Page 2

V primeru tožbe VZMD za izpodbijanje in ničnost sklepa o imenovanju Hansa Helmuta Fabryja za novega člana Nadzornega sveta, ki ga je na lanskoletni skupščini družbe KRKA, d.d. (VIDEO), predlagal in potrdil Slovenski državni holding, d.d. (SDH), zdaj slednji - po svoji zahtevi stranski intervenient v sodnem postopku - s pravnimi manevri ponovno poskuša zavlačevati postopek in namerno povečuje sodne stroške. VZMD je namreč prejel Pripravljalno vlogo intervenienta, v kateri SDH med drugim zatrjuje, da je VZMD tožbo vložil prepozno, pri čemer skuša SDH pozornost usmerjati na tehnične razloge za zavrnitev tožbe in ne na vsebino same tožbe.

Strokovni sodelavci VZMD so - skupaj z Odvetniško pisarno Jereb - prepričani, da gre še za en zavlačevalni manever, saj je bila tožba vložena pravočasno, SDH pa je z istim manevrom (preko Odvetniške družbe Martelanc) neuspešno poizkušal tudi v sodnem postopku izpodbijanja skupščinskih sklepov Luke Koper, ki se ni zaključil z zavrnitvijo tožbe.

Spomnimo, VZMD je avgusta 2017 vložil tožbi za izpodbijanje in ničnost skupščinskih sklepov, s katerimi je bil v primeru Krke za člana Nadzornega sveta imenovan Hans Helmut Fabry, v primeru Luke Koper - prav tako po predlogu in ključni vlogi SDH (VIDEO) - pa so bili za člane Nadzornega sveta imenovani Milan Jelenc, Andraž Lipolt in Barbara Nose, kar so v VZMD označili kot kadrovski cunami, saj je v nadaljevanju predvidljivo privedlo tudi do menjave uspešne Uprave (VIDEO). Prav imenovanje Hansa Helmuta Fabrya v Nadzorni svet Krke pa je po mnenju VZMD najočitnejši primer konflikta interesov in dokaz škodljivega kadrovanja SDH. Gospod Fabry je namreč dolgoletni vodilni kader skupine Novartis, ki je - tudi preko svojih hčerinskih družb (Sandoz, Lek, itd.) neposredni konkurent skupine Krka ter je z njo celo v sodnih (patentnih) sporih.

V VZMD zato upajo, da bosta Sodišči v Novem mestu in Kopru, predvsem pa SDH, uvideli škodo, ki nastaja zaradi spornih kadrovanj v najpomembnejših in uspešnih gospodarskih sistemih v Republiki Sloveniji.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

SDH še pri KRKI (po LUKI KOPER) kot stranski intervenient v tožbo VZMD zaradi imenovanja spornega nadzornika - četrtek, 30.11.2017

KRKA – VZMD po povabilu sodišča podal soglasje k mediaciji v primeru izpodbijanja imenovanja nadzornika Hansa Helmuta Fabryja - ponedeljek, 06.11.2017

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

VIDEO REPORTAŽA s 23. skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 06.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 07.07.2016

KRKA - današnja ponovljena skupščina prinesla višjo dividendo in novo sestavo nadzornega sveta - Četrtek, 20.08.2015

Skupščina družbe KRKA praktično soglasna o vseh izhodiščnih predlogih Koordinacijski sestanek pred srečanjem Think-Tankov in predstavnikov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske na Bledu - Četrtek, 03.07.2014

VIDEO REPORTAŽA s sinočnjega Županovega sprejema za investo Expo, FDI Summit in Ljubljana Forum, ob podelitvi nagrad VZMD-Euroshareholders »Delničarjem prijazna družba« družbi Krka in »FDI Award« družbi Odelo- Petek, 21.09.2012

KRKA - današnja skupščina brez presenečenj, a s številnimi napovedmi tožb s strani Stankovićevega društva MDS, ter vprašanji o zbiranju pooblastil uprave družbe in pridobivanju lastnih delnic - Četrtek, 07.07.2011

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items