V primeru tožbe za izpodbijanje in ničnost, na julijski skupščini družbe KRKA, d.d., sprejetega sklepa o imenovanju Hansa Helmuta Fabryja za novega člana Nadzornega sveta, je po povabilu Okrožnega sodišča v Novem mestu, VZMD podal soglasje k začetku postopka mediacije.Okrožno sodišče v Novem mestu je sicer pred tem zavrnilo Predlog VZMD za izdajo začasne odredbe, kljub temu, da je tudi Krka, kot nasprotna oz. tožena stran v postopku, pripoznala zahtevek VZMD v predlogu začasne odredbe ter se strinjala z vsemi navedbami o težko nadomestljivi škodi, ki bi nastala ob potrditvi imenovanja Fabryja v Nadzorni svet. Torej je sodišče nasprotovalo stališčem obeh strani, kar je po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD vsaj sila nenavadno, zato se je VZMD na omenjeno odločitev pritožil.

Tudi v odgovoru na tožbo družba Krka pritrjuje navedbam VZMD, da so družbe iz skupin Novartis in GlaxoSmithKline ter družba Stada njene konkurenčne družbe. Pritrjuje in navaja tudi primere patentnih sporov oz. tožb njenih hčerinskih družb z družbami iz skupine Novartis. Sicer iz odgovora na tožbo še izhaja, da Krka razpolaga samo s kratkim življenjepisom Fabryja, v katerem je navedeno, da je bil do leta 2016 dolgoletni vodilni kader Novartisa, sedaj pa naj ne bi bil član nobenega domačega ali tujega nadzornega sveta... Z drugimi podatki Krka ne razpolaga, zato tudi ne nasprotuje samemu zaslišanju Fabryja.

Spomnimo, postopek izpodbijanja sklepa o imenovanju je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, napovedal že ob samem predlogu za imenovanje Fabryja, ki ga je pred samim glasovanjem na skupščini - kot nasprotni predlog na lasten predlog - podal Slovenski državni holding (SDH). V razpravi je mag. Verbič med drugim izpostavil, da »je SDH v Nadzorni svet - tik pred izvedbo glasovanja in nasprotno s svojim prvotnim predlogom v zahtevi za razširitev dnevnega reda skupščine - predlagal delničarjem popolnoma neznanega kandidata, do katerega se delničarji in strokovna javnost niso mogli opredeliti, prebrane reference pa kažejo, da je bil v preteklosti močno vpet v neposredno konkurenčno podjetje Sandoz, del skupine Novartis,« ter pozval k umiku takšnega predloga, ki pa je naposled prejel »le« 78,42 % podpore prisotnih delnic.

V VZMD izražajo upanje, da bodo s postopkom mediacije uspešno razrešili spor ter preprečili potencialno oškodovanje družbe Krka in posledično 52.287 njenih delničarjev.

Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

VIDEO REPORTAŽA s 23. skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 06.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 07.07.2016

KRKA - današnja ponovljena skupščina prinesla višjo dividendo in novo sestavo nadzornega sveta - Četrtek, 20.08.2015

Skupščina družbe KRKA praktično soglasna o vseh izhodiščnih predlogih Koordinacijski sestanek pred srečanjem Think-Tankov in predstavnikov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske na Bledu - Četrtek, 03.07.2014

VIDEO REPORTAŽA s sinočnjega Županovega sprejema za investo Expo, FDI Summit in Ljubljana Forum, ob podelitvi nagrad VZMD-Euroshareholders »Delničarjem prijazna družba« družbi Krka in »FDI Award« družbi Odelo- Petek, 21.09.2012

KRKA - današnja skupščina brez presenečenj, a s številnimi napovedmi tožb s strani Stankovićevega društva MDS, ter vprašanji o zbiranju pooblastil uprave družbe in pridobivanju lastnih delnic - Četrtek, 07.07.2011

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net