VZMD je pretekli teden delničarjem družbe KS Naložbe, d.d., ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, poslal obvestila o prizadevanjih za prodajo teh delnic ter da bodo v kratkem dejansko ostali brez svoje naložbe, če svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov. Gre za 17.045 delničarjev, s skupno 827.776 delnicami, za katere bi bilo po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD moč doseči vsaj 644.009,73 € kupnine. Večina delničarjev namreč spričo visokih borzno-posredniških stroškov delnic vse do danes še ni prenesla na trgovalni račun ali jih prodala. VZMD kot rešitev ponuja mnogo ugodnejši prenos na fiduciarni račun odvetniške družbe, v okviru njihove zastopniške sheme »Delniška OPORA« (VIDEO), preko katere si prizadevajo za prodajo svežnja delnic združenih malih delničarjev po čim višji ceni.  Tako so v VZMD so prepričani, da bi - kljub dejstvu, da se je tečaj delnice v letu 2017 gibal med 0,30 € in 0,52 € - v primeru oblikovanja večjega svežnja delnic pri »Delniški OPORI«, te lahko prodali pod bistveno boljšimi pogoji. Knjigovodska vrednost delnice je namreč konec leta 2016 znašala kar 7,10 € na delnico. Poleg tega je skupščina družbe leta 2016 sprejela sklep, s katerim je Upravo družbe pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer je sklep določil, da »nakupna cena ne sme biti nižja od najnižje cene in ne višja od najvišje cene, dosežene na organiziranem trgu v zadnjem letu od dneva izdaje pooblastila«. To pomeni, da družba lahko odkupuje lastne delnice po ceni med 0,17 € in 0,778 €, kar po prepričanju VZMD ponuja dovolj manevrskega prostora za pogajanja o ceni svežnja delnic vsaj po navedeni maksimalni ceni, ki je preko 50 % višja od cene na borzi. 

Delničarji, ki imajo svoje delnice še na ukinjenih registrskih računih lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo sicer ostali brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend, še opozarjajo v VZMD.

Vso potrebno dokumentacijo naj delničarji pošljejo NAJKASNEJE do PETKA, 17. 11. 2017. Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu info@vzmd.si


Sorodna sporočila:

Po VZMD tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) javno opozarja na nezakonite oderuške stroške borzno-posredniških hiš ter poziva Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) k dolžnemu ukrepanju - Četrtek, 26.10.2017

KS NALOŽBE – na današnji skupščini tudi o preko 17.000 malih delničarjih, ki svojih delnic (skupaj 22 % celotnega kapitala) še niso prenesli z ukinjenih registrskih računov pri KDD – rešitev Delniška OPORA pri VZMD - Ponedeljek, 18.09.2017

Delniška OPORA – VZMD z dopolnili Splošnih pogojev in Razpredelnice nadomestil sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov ter olajšuje in racionalizira skupinske prodaje delnic malih delničarjev preko fiduciarnega računa odvetnika - Torek, 10.10.2017

DRŽAVNI ZBOR - v Sloveniji so upravičenci do dividend namesto (malih) delničarjev postali finančni posredniki – VZMD z apelom po dodatni avtentični razlagi spričo ponovnega izigravanja zakona s strani finančne industrije, medtem ko ATVP molči - Torek, 26.09.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items