20180717 165412

Na včerajšnji 12. skupščini družbe LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d., je bilo prisotnega 44,63 % celotnega kapitala. Družba ima 2.649 delničarjev, največja pa sta KAD - Kapitalska družba, d.d. (29,45 %), in VZMD (9,42 %), ki sta se, poleg peščice manjših delničarjev, udeležila skupščine – to je zahteval VZMD ter jo po dolgotrajnih postopkih naposled uspel sklicati po pooblastilu Okrožnega sodišča v Kranju.

Skupščina je soglasno potrdila vse s sklicem in dopolnitvijo dnevnega reda predlagane sklepe ter tako imenovala posebnega revizorja, ki bo preveril vodenje posameznih poslov družbe. Ob tem je bilo pojasnjeno, da bo posebni revizor preveril vse posle, ki jih je družba Lameta opravila z družbo ALP-BOHNE d.o.o., ki je v lasti oseb, prijavljenih na istem naslovu kot direktor Lamete, Ludvik Bergles. Po mnenju predlagatelja VZMD namreč obstaja sum, da direktor Ludvik Bergles ravna s premoženjem Lamete kot s svojim lastnim, kar med drugim izpričujejo javne in uradne navedbe kontaktnih podatkov Lamete, kakor tudi dejstvo, da je Ludvik Bergles osebno in prek (družinskega) podjetja ALP-BOHNE pridobival delnice Lamete v času, ko so jih številni drugi delničarji opuščali – ne vedoč za povsem drugačno ravnanje direktorja družbe in v prepričanju, da so delnice ničvredne! Pred glasovanjem o predlaganem sklepu je bilo delničarjem prebrano tudi pismo, ki ga je direktor Ludvik Bergles, kot delničar naslovil na tokratno skupščino, katere se žal ni udeležil.

Sprejet je bil tudi sklep o vložitvi tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika. Zoper člane organov vodenja in nadzora Lamete bo tako vložena tožba za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti. Za posebnega zastopnika družbe v takšnem postopku je bila imenovana Odvetniška pisarna Jereb. Tudi pred glasovanjem o tem sklepu je bilo delničarjem prebrano pismo direktorja Berglesa, Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, pa je pred glasovanjem dodatno pojasnil še nekatere druge relevantne okoliščine - med drugim, da se je VZMD v preteklosti z vprašanji in pobudami večkrat obrnil na družbo, vendar od nje ni nikoli dobil ustreznih pojasnil ali odgovorov. Zaradi navedenega so se v Združenju odločili za zahtevo za sklic skupščine, ki pa je družba ni nikoli sklicala, zato jo je - po dolgotrajnem sodnem postopku in doseženem pooblastilu sodišča - sklical sam predlagatelj, torej VZMD.

Skladno z razširjenim dnevnim redom so delničarji podprli tudi sklep o odpoklicu in imenovanju članov Nadzornega sveta družbe. Z včerajšnjim dnem so bili tako iz Nadzornega sveta odpoklicani vsi dotedanji člani. Ob tem je mag. Verbič pojasnil, da so po ravnanjih, ki so sledila sklicu skupščine, člani Nadzornega sveta dokončno izgubili zaupanje (malih) delničarjev, VZMD pa je tako objavil tudi javni poziv zainteresirani strokovni javnosti za kandidaturo v Nadzornem svetu. Za nove člane Nadzornega sveta so bili za 4-letno mandatno obdobje imenovani vsi z dopolnitvijo dnevnega reda predlagani kandidati: Petra Jereb, dr. Bor Rozman, dr. Andro Ocvirk, dr. Zlatko Jenko, Renata Zupančič, Miro Zupančič, Janja Žlogar Piano, mag. Kristjan Verbič in Matevž Tratar.

Skupščina se je zaključila z glasovanjem o nezaupnici direktorju družbe, ki so jo delničarji soglasno podprli. V VZMD dogajanje v družbi Lameta spremljajo že od burne skupščine leta 2007, v začetku leta 2017 pa so poslovodstvo družbe pozvali, naj prične postopek likvidacije družbe, saj se je - z izplačilom 2,20 EUR na delnico ob zmanjšanju kapitala družbe - uresničil namen za katerega je bila družba ustanovljena, to je plačilo manj izplačanih plač delničarjem, ki so bili nekdaj zaposleni v ŽELEZARJI JESENICE (v letih 1992 in 1993). S tem ko družba še vedno posluje nastajajo zgolj dodatni in nepotrebni stroški, s čimer se po nepotrebnem zmanjšuje likvidacijska masa družbe, posledično pa so in bodo oškodovani vsi delničarji družbe, saj bo izplačilo, ki ga bodo prejeli ob likvidaciji, manjše.


Sorodna sporočila:

LAMETA – jutri skupščina, ki jo je VZMD sklical po pooblastilu sodišča, za zamenjavo Nadzornega sveta, posebno revizijo in odškodninske tožbe – VABILO DELNIČARJEM k udeležbi in predlogom za Nadzorni svet - ponedeljek, 16.07.2018

Sekcija malih delničarjev železarstva (SIJ) in burna skupščina Lamete - sreda, 24.01.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items