Na današnji skupščini Hranilnice LON, d.d, je v boju za obvladovanje lastništva družbe - kot vse kaže - tokrat prevladala skupina delničarjev okrog družbe Kylin Prime Group (8,21 %). Slednja je nedavno dokapitalizirala družbo ter bila za kratek čas tudi največji delničar. Na skupščini je bilo prisotnega 85 % kapitala z glasovalno pravico, pri čemer pa je Banka Slovenije nekaterim povezanim delničarjem odvzela glasovalne pravice.

Po nasprotnem predlogu delničarja Zlata doba, d.o.o. (3,11 %), je bil za novega člana Nadzornega sveta imenovan mag. Anton Rop, nekdanji Predsednik Vlade RS in direktor Evropske investicijske banke. Točko o imenovanju novega nadzornika je predlagatelj, delničar Alea Iacta, d.o.o. (7,53 %), sicer pred tem poskušal umakniti, saj je prvotno predlagani kandidat Franc Žmavc - po besedah predstavnika predlagatelja, Sergeja Racmana, tudi zaradi številnih medijskih pritiskov - umaknil svoje soglasje, vendar so se na sami skupščini pojavili kar trije nasprotni predlogi. Poleg mag. Ropa je bil s strani delničarja Astraea Investicije Ena, d.o.o. (8,24 %) predlagan še odvetnik Vili Primec, s strani delničarja Stanislava Zajška (0,09 %) pa Stanislav Erzar. Delničarji so najprej glasovali o nasprotnem predlogu Zlate dobe ter s 54,25 % za novega nadzornika imenovali mag. Antona Ropa, pri čemer sta izpodbijanje napovedala tako Astraea Investicije Ena, kot tudi Alea Iacta (slednja na vse sprejete sklepe).

Precej vsaksebi so bili delničarji tudi pri glasovanju o razrešnici Upravi in Nadzronemu svetu, ki sta bili na koncu potrjeni z 61,19 % (za Upravo) in 55,3 % (za Nadzorni svet). Delničarji niso podprli predloga o spremembah Statuta, ki ga je z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda predlagala Alea Iacta, in bi omogočal novo dokapitalizacijo. Potrjen ni bil niti nasprotni predlog VZMD, ki se je od prvotnega razlikoval le v tem, da ni izključeval prednostne pravice obstoječih delničarjev pri morebitni dokapitalizaciji. Za sprejem omenjenih predlogov je bilo sicer potrebnih 75 % prisotnih glasov, zato takšen razplet, glede na očitno razklanost lastniške strukture ni presenečenje.


Sorodna sporočila:

LON – tudi današnja skupščina v znamenju boja za prevlado v družbi – VZMD male delničarje ponovno vabi k povezovanju ter skupnemu nastopu za zagotovitev čim višje prodajne cene - ponedeljek, 09.07.2018

HRANILNICA LON – v boju za lastniško prevlado VZMD male delničarje vabi k povezovanju ter skupnemu nastopu za zagotovitev čim višje prodajne cene za njihov 25 % delež v družbi - sreda, 20.06.2018

LON poslej BANKA, brez prednostnih delnic, z nezaupnico predsedniku uprave ter možnostjo dokapitalizacije z delno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev - petek, 15.12.2017

HRANILNICA LON – pred jutrišnjo skupščino VZMD na Upravo naslovil vprašanja ob predlogu za podelitev nezaupnice Predsedniku uprave - sreda, 13.12.2017

HRANILNICA LON – današnja skupščina proti spremembi v banko, izključitvi prednostne pravice delničarjev in razrešnici uprave - ponedeljek, 12.06.2017


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items