ponudba lon 9 7 2018

Čez pol ure se bo v Kranju pričela 34. skupščina delničarjev Hranilnice LON, d.d., na kateri se ponovno pričakuje vroč boj za obvladovanje družbe. Lastniška struktura družbe se je namreč v zadnjih mesecih pomembno spreminjala, po pisanju medijev, pa naj bi Banka Slovenije nekaterim delničarjem celo odvzela glasovalne pravice. Skupščine se bo udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki bo zastopal delničarje združene pod okriljem Delničarskega sporazuma oz. sheme »Delniška OPORA« pri VZMD.

V boju za prevlado v lastništvu družbe je prišlo do pomembnih možnosti tudi za male delničarje, zato je VZMD že pred časom male delničarje s pismom opozoril na nekatera relevantna dejstva ter jih povabili k oblikovanju skupnega svežnja delnic. Vrednost delnice se na večstranskem sistemu trgovanja »SI ENTER« Ljubljanske borze vztrajno dviguje, od lanskih 40,00 €, pa vse do trenutnih 120,00 €, pri čemer je danes v sistemu vneseno povpraševanje po 308 delnicah, po ceni 155,00 €. Samo od vabila VZMD se je ponujena odkupna cena za delnice dvignila za približno polovico, k čemur je bržčas pripomoglo tudi združevanje in povezovanje malih delničarjev ter njihova aktivna vloga.
V Združenju so nad odzivom malih delničarjev na njihov vabilo zadovoljni, saj so mnogi izmed njih svoje delnice že prenesli na fiduciarni račun Delniške OPORE, kjer je trenutno skupno 0,72 % vseh delnic družbe. Glede na prejete Delničarske sporazume in izkazan interes, pa v VZMD pričakujejo, da se bo sveženj delnic še občutno povečal. Po prepričanju VZMD in njihovih dolgoletnih neposrednih izkušnjah lahko namreč povezani mali delničarji dosežejo bistveno več kot vsak zase, zato vse delničarje ponovno vabijo k podpisu Delničarskega sporazuma oz. prenosu njihovih delnic v shemo »Delniška OPORA« ter s tem omogočijo, da se bo VZMD tudi v njihovem imenu lahko pogajal ter dosegel prodajo delnic po pošteni oz. čim višji ceni.
VZMD je za skupščino pripravil nasprotni predlog k predlagani spremembi Statuta družbe, s katerim želi preprečiti izključitev prednostne pravice malih delničarjev pri morebitni dokapitalizaciji družbe. Skupščina se bo sicer med drugim seznanila še z Letnim poročilom, poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2017 ter bilančno izgubo za poslovno leto 2017 v višini 2.532.584,82 €. Po odstopu Janeza Jelovška z mesta člana Nadzornega sveta, bodo delničarji glasovali tudi o novem članu, pri čemer prvotni predlog delničarja Alea Iacta, d.o.o., za to mesto predlaga Franca Žmavca. 

Sorodna sporočila:

HRANILNICA LON – v boju za lastniško prevlado VZMD male delničarje vabi k povezovanju ter skupnemu nastopu za zagotovitev čim višje prodajne cene za njihov 25 % delež v družbi - sreda, 20.06.2018

LON poslej BANKA, brez prednostnih delnic, z nezaupnico predsedniku uprave ter možnostjo dokapitalizacije z delno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev - petek, 15.12.2017

HRANILNICA LON – pred jutrišnjo skupščino VZMD na Upravo naslovil vprašanja ob predlogu za podelitev nezaupnice Predsedniku uprave - sreda, 13.12.2017

HRANILNICA LON – današnja skupščina proti spremembi v banko, izključitvi prednostne pravice delničarjev in razrešnici uprave - ponedeljek, 12.06.2017


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items