Luka Koper - Nasprotni predlog - VZMD Verbič 2011

Današnje, 19. skupščine družbe Luka Koper, d.d., se je udeležilo 71,50 % kapitala, ki je z veliko večino podprl vse predlagane sklepe, objavljene ob sklicu skupščine, razen predloga sklepa o Pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki ga je podprlo vsega 5,97 % prisotnega kapitala, kar je tudi po skupščini povzročilo marsikatero polemiko o motivih in razlogih večinskega lastnika (države Republike Slovenije oz. upravljavcev njenega lastništva) za takšno ravnanje.

Sicer je ob tej točki dnevnega reda predsednik VZMD zastavil upravi vprašanje o morebitnih pripravah na kotacijo delnic Luka Koper na borzah zunaj Republike Slovenije ter razmisleku o možnosti uporabe sklada lastnih delnic tudi v takšen namen. Predsednik uprave, mag. Gregor Veselko, je podal pozitiven odgovor o tovrstnih razmišljanjih in pripravah, vendar je izpostavil, da bodo v takšnem primeru vsekakor pravočasno obvestili tudi delničarje.

Nasploh sta uprava in nadzorni svet na skupščini postregla z optimističnimi rezultati in napovedmi o poslovanju družbe, ki je v 1. letošnjem polletju realizirala 8 % večji pretovor in 16 % večjo poslovno realizacijo (67,6 mio EUR) v primerjavi z enakim obdobjem lani, pri čemer je v lanskem letu ustvarila čisto izgubo v višini 2,4 mio EUR, medtem ko so njene obveznosti cca. 220 mio EUR v glavnem vezane na Euribor, kar v Luki Koper ocenjujejo kot riziko iz naslova obrestnih mer. Zaradi navedenega tudi v letošnjem letu delničarji ne bodo prejeli dividend, je pa na izrecno vprašanje mag. Verbiča o upravičenih tozadevnih pričakovanjih delničarjev mag. Veselko odgovoril, da glede na predstavljene trende lahko v prihodnje delničarji vendarle pričakujejo dobiček in njegovo delitev v obliki dividend

Strokovni sodelavci VZMD v zvezi s poslovanjem Luke Koper v lanskem letu izpostavljajo še - žal pre-malo znani - dejstvi, da je bil pretovor kontejnerskih enot v letu 2010 večji kot v katerikoli drugi Severno-jadranski luki ter da je kot druga v Evropi prejela pomemben EMAS certifikat, kar je rezultat sistematičnih prizadevanj vse od leta 2005.  

Uprava je na skupščini podala poročilo o vloženih tožbah zoper prejšnjo upravo družbe, izvoljena pa je bila nova članica nadzornega sveta, gospa Sabina Mozetič, ki je nadomestila gospoda Borisa Popoviča, ki je dne 21. 10. 2010 podal odstopno izjavo. Zato je mag. Verbič nasprotoval predlaganemu sklepu, da skupščina, z dnem 21. 10. 2010, za nazaj razreši g. Popoviča, saj zadošča, da se seznani z njegovim odstopom in izvoli novo članico - glede na Statut Luke Koper - predstavnico Mestne občine Koper (MOK). Mag. Verbič je zato podal nasprotni predlog (kliknite na sliko zgoraj levo), saj bi ta omogočil izvolitev predstavnice MOK v primeru, da skupščina - glede na prvotni predlog - ne bi razrešila g. Popoviča, za kar je potrebna 75 % večina, medtem ko za izvolitev člana nadzornega sveta zadošča že navadna večina.

 

Za OGLED VIDEO REPORTAŽ kliknite na fotografije

VIDEO REPORTAŽA z zadnje, 18. skupščine Luke Koper, dne 19. 7. 2010: 

 

VIDEO REPORTAŽA s predzadnje, 17. skupščine Luke Koper, dne 26. 3. 2010: 

REPORTAŽA z razburljive, 16. skupščine Luke Koper, dne 13. 7. 2009:

 


Odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora Luke Koper ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev.

VIDEO REPORTAŽA s 17. skupščine Luke Koper, dne 26. 3. 2010: 

Na 17. skupščini Luke Koper, d.d., so bila izpolnjena pričakovanja in zahteve, ki so jih strokovni sodelavci VZMD in predstavniki Sekcije Luka Koper pri VZMD sprejeli in sporočili javnosti 16. 3. 2010.

Pred 17. skupščino Luke Koper, d.d., je VZMD izrazil odločno podporo tožbi za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora ter zahteval revizijo vseh - tudi štirih sporno izvzetih - ključnih področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev, dne 20. 3. 2009. Hkrati so v VZMD zahteval natančno razjasnitev poteka revizije, okoliščin in razlogov za izpad poslov, navedenih v skupščinskem sklepu - med drugimi posli s podjetji B.R.I.L., d.o.o., Grafist, d.o.o. Premik net, d.o.o., nakup zemljišč na Orleški gmajni, kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij družbe Pašnjak, d.o.o., gradnja ankaranske vpadnice itd. Ob tem je predsednik VZMD izrazil zadovoljstvo, da »so se tokrat, uresničila pričakovanja VZMD o podpori upravljavcev državnega premoženja oz. predstavnikov Republike Slovenije, kot večinskega lastnika (51 %, skupaj s KAD in SOD pa 67 %), posebej potem, ko so z glasovanjem na prejšnji, 16. skupščini (13. 7. 2009) prevzeli popolno odgovornost za ureditev razmer v Luki Koper Omenjena pričakovanja pa so strokovni sodelavci VZMD in predstavniki Sekcije Luka Koper pri VZMD izrazili že 16. 3. 2010, po proučitvi Poročila posebne revizije Luke Koper.

Po proučitvi Poročila posebne revizije Luke Koper, d.d., dne 16. 3. 2010, so strokovni sodelavci VZMD in predstavniki Sekcije Luka Koper pri VZMD izoblikovali stališče, da VZMD na 17. skupščini družbe Luka Koper, sklicani za 26. 3. 2010, podpre predlog uprave, da »mora uprava družbe vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora«. Uprava Luke Koper je skupščini delničarjev takšen sklep predlagala na podlagi Poročila posebne revizije, iz katerega izhaja, da je družba utrpela škodo, kot posledico kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe. Poročilo je izdelala revizorska družba Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., skladno s sklepom 15. skupščina Luke Koper, dne 20. 3. 2009, o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov v družbi v obdobju zadnjih petih let, s poudarkom na poslih v zvezi z zadevami, navedenimi v samem sklepu skupščine družbe.

Glede na dejstvo, da je pri tem 15. skupščina delničarjev identificirala 14 ključnih področij proučevanja, posebna revizija pa je podrobneje pregledala le 10 področij, VZMD zahteva revizijo vseh - tudi štirih sporno izvzetih - ključnih področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev. Hkrati so v VZMD zahtevalio natančno razjasnitev poteka revizije, okoliščin in razlogov za izpad poslov, navedenih v skupščinskem sklepu - med drugimi posli s podjetji B.R.I.L., d.o.o., Grafist, d.o.o. Premik net, d.o.o., nakup zemljišč na Orleški gmajni, kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij družbe Pašnjak, d.o.o., gradnja ankaranske vpadnice itd. Takšno zahtevo je VZMD podal tudi na današnji 17. skupščini.


VIDEO REPORTAŽA SLOVENSKI LOGISTIČNI HOLDING - na današnji 2. konferenci VZMD prejel pisne odgovore na vprašanja, zastavljena na 1. konferenci, ki so neposredno porajala tokratna vprašanja VZMD o virih 100-milijonskih sredstev za tam predvidena izplačila preko 20.000 manjšinskih delničarjev Luke Koper in Intereurope  

Brdo pri Kranju, 14. 1. 2011: 2. konferenca o oblikovanju Slovenskega logističnega holdinga - ekskluzivno poročilo VZMD.TV:

Brdo pri Kranju, 13. 9. 2010: 1. konferenca o oblikovanju Slovenskega logističnega holdinga -

VZMD javno izpostavil dotlej »prezrto«, a eno ključnih vprašanj: ali s predlogom, poleg države, soglašajo tudi (drugi) lastniki z odločilnim deležem - preko 20.000 delničarjev v LukiKoper in Intereuropi - poročilo VZMD.TV (1. in 2. del):


Kronološki pregled relevantnih sporočil o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Luka Koper, d.d:

 

SLOVENIJA V PARIZU IZJEMNO USPEŠNO - odmevna predstavitev na največjem evropskem sejmu borznih investicij Actionaria in Generalni skupščini Svetovne federacije investitorjev (WFIC) - Sreda, 24.11.2010

V Parizu od danes tudi ugledne slovenske družbe - preko VZMD in investo.si na največji evropski sejem borznih investicij ACTIONARIA in Generalno skupščino WFIC - Četrtek, 18.11.2010

VZMD.TV - poročilo z današnje 17. skupščine Luke Koper - Ponedeljek, 29.03.2010

LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev. Ponovni zapleti pri prijavah. - Četrtek, 25.03.2010

LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in - Četrtek, 25.03.2010

LUKA KOPER - zahteva po razjasnitvi poteka revizije in razlogov za izpad štirih ključnih področij proučevanja, identificiranih na 15. skupščini delničarjev, ter - Torek, 16.03.2010

INTEREUROPA - družba bo tožila bivšo upravo in nadzorni svet - Petek, 11.09.2009

Intereuropa brez razrešnic, dividend in sprememb statuta ter s tremi novimi nadzorniki - Četrtek, 30.07.2009

LUKA KOPER - ekskluzivni prispevek VZMD TV z včerajšnje skupščine - Torek, 14.07.2009

Luka Koper - država prevzela popolno odgovornost za ureditev razmer - Ponedeljek, 13.07.2009

Škandalozna organizacija 16. Skupščine Luke Koper, d.d. - Ponedeljek, 13.07.2009

LUKA KOPER - na jutrišnji skupščini predstavnika VZMD z 229.785 glasovi/delnicami - Nedelja, 12.07.2009

Novinarska konferenca Sekcije malih delničarjev Luke Koper pri VZMD - Petek, 26.06.2009

LUKA KOPER - VZMD zbira pooblastila in podporo za nasprotna predloga - Sreda, 24.06.2009

LUKA KOPER - Sekcija VZMD konstruktivno in odločno - Sreda, 10.06.2009

LUKA KOPER - USTANOVLJENA SEKCIJA PRI VZMD - Ponedeljek, 25.05.2009

Javno opozorilo Sekcije Primorskih novic - Ponedeljek, 27.11.2006

 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 180 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.euroshareholders.eu/eurovote - več o sistemu EuroVote

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items