Danes je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejela odgovor VZMD na četrto zahtevo ATVP (prva zahteva z dne 21. 9. 2007) za posredovanje poročil in informacij o družbi Velana, d.d. Mlini sicer meljejo počasi, a vztrajno, saj zbiranje informacij s strani ATVP v primeru Velane poteka že dobri dve leti in pol. V VZMD smo prepričani, da ATVP - glede na številne objave in poročanja javnih občil - neselektivno pridobiva, zbira in proučuje informacije iz vseh virov ter, kot osrednji regulator trga vrednostnih papirjev, začenja uresničevati svoje poslanstvo.

Skladno s sklepom, ki ga je Svet VZMD sprejel na svoji 8. redni seji, dne 21. 4. 2010, so na spletni strani VZMD objavljeni tudi vsi dosedanji zahtevki ATVP ter pripadajoči odgovori VZMD (www.vzmd.si/velana), v prispevkih VZMD.TV pa natančnejša pojasnila o manipulaciji Velana:

 

 

 
VZMD.TV - poročilo z razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD, 21. 4. 2010 - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del):