Izdatna pogajanja so naposled privedla do vidnejšega premika, potem ko je VZMD pred dobrima dvema mesecema male delničarje družbe MARLES, d.d., povabil k postopkom za skupno prodajo njihovih delnic, oz. izstop iz družbe. VZMD je namreč od glavnega delničarja - gospoda Leopolda Poljanška, ki skupaj s povezanimi družbami obvladuje preko 90 % (prag za istisnitev ali izstop) vseh delnic Marlesa - konec minulega meseca prejel izboljšano ponudbo za odkup delnic Marlesa v višini 2,00 € za delnico. 

Omenjena ponudba je rezultat več krogov pogajanj z večinskim oz. glavnim delničarjem (obvladuje 95,72 %), ki je ves čas izpostavljal, da v zadnjem času nobena delnica Marlesa ni bila odkupljena po ceni višji od 1,30 €. Hkrati je bilo na večstranskem sistemu trgovanja SI ENTER Ljubljanske borze, oddano tudi naročilo za nakup 3.500 delnic Marlesa po ceni 0,70 € za delnico. Na omenjenem trgu sicer vse do danes ni bil z delnico Marlesa sklenjen niti en posel. Po Zahtevku za odkup delnic po 389. členu ZGD-1, ki ga je VZMD glavnemu delničarju poslal preko Odvetniške družbe Veršič - Perčič, o.p., d.o.o., so v začetku aprila 2018 prejeli odgovor s ponudbo 1,80 € za delnico. Od takrat se je zvrstilo več krogov pogajanj, po katerih je glavni delničar naposled ponudil 2,00 € za posamezno delnico Marlesa. Glede na dober odziv delničarjev, trenutne okoliščine in razplet dogodkov v VZMD menijo, da bi v pogajanjih za prodajo omenjenega oz. povečanega svežnja delnic utegnili doseči tudi ceno, ki bi presegala 2,00 € za delnico, vključeno v sveženj!  

Družba je leto 2016 zaključila z 1.902.610,00 € bilančnega dobička, kar predstavlja dobrih 0,63 € na posamezno delnico, knjigovodska vrednost delnice pa je konec leta 2016 znašala 3,97 €. Zato so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da je še višjo vrednost delnice moč doseči z oblikovanjem še večjega skupnega svežnja delnic malih delničarjev ter s pogajanji, ali postopkom za sodno preveritev ponujene denarne odpravnine.

Zaradi navedenega iz VZMD ponovno vabijo vse delničarje, ki se omenjenemu postopku za prodajo delnic še niso pridružili, da podpišejo Delničarski sporazum oz. svoje delnice prenesejo v »Delniško OPORO« pri VZMD, ter tako omogočijo, da se VZMD še učinkoviteje - in tudi v njihovem imenu - pogaja ter doseže prodajo delnic po pošteni oz. čim višji ceni.


Sorodna sporočila:

MARLES – VZMD z zahtevo za izstop iz družbe do primerne prodajne cene za 170 malih delničarjev – VABILO K VKLJUČITVI v postopek prodaje svežnja delnic malih delničarjev - torek, 24.04.2018


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items