Barbara Hren Ljubljana - Da največja slovenskainvesticijska družba NFD 1 ni po-stala institucionalna lastnica NoveKreditne banke Maribor (NKBM), očemer smo poročali včeraj, je na-paka, je priznal minister za financeAndrej Bajuk. Vso odgovornost za toje prevzel nase, »zaplet« pa pripisaltemu, da je NFD 1 oddala štiriponudbe, pri tem pa le v eni zadelnico mariborske banke ponujala27 evrov, v drugih treh pa manj kot27. »To bomo na vsak način skušaliodpraviti v najkrajšem možnem ča-su, v skladu z normami in v za-konskem okviru,« je napovedal. Navprašanje, ali bo NFD 1 dobila

del-nice, ki ji pripadajo, minister Bajukni natančno odgovoril. Na poraz-delitev delnic med institucionalnevlagatelje po ministrovih zagotovilihto ne bo vplivalo.Na ministrstvu so poleg te napake,očitno pod pritiskijavnosti, ugotovili tudi to, da ni ovir za objavo imentujih institucionalnih vlagateljev. Za-to so ga včeraj objavili na svojihspletnih straneh. Objavili so tudi seznama vseh ponudb, ki so jihoddali tuji in domači institucionalnivlagatelji. Še vedno pa ostaja skriv-nost, koliko bo država za svoje sve-tovalne storitve plačala Citigroupu.Številka po nekaterih ugibanjih pre-sega pet milijonov evrov. »Honorarjedoločen v pogodbi m je stvar po-godbenih partner]'ev,« je povedal di-rektor jiirektorata za javno premo-ženje Žiga Andoljšek. Ob tem veljaspomniti še na opcijo za nakupskoraj 1,5 milijona evrov delnic, ki jihje država podelila Citigroup. Kot jepojasnil Andoljšek, je cilj te opcijestabilizacija vrednosti delnice v pr-vih 30 dneh kotacije na Ljubljanskiborzi. »Če bo cena močno padla, mora Citigroup nastopiti kot kupec.Če mu bo po 30 dneh ostalo kajdelnic, jih bo državi prodal po 27evrov in ostale bodo v njenem por-tfelju.«Privatizacija NKBM bo, kot kaže,tudi tema izredne seje komisije dr-žavnega zbora za nadzor javnih fi-nanc. Sklic seje zahteva poslanskaskupina Zares. Prodaja je bila pooceni vodje poslanske skupine Ma-teja Lahovnika sicer zakonita, a z velikimi pomanjkljivostmi. Med dru-gim vladi očita, da bi z dražbo zadobro poučene vlagatelje lahko dr-žava iztržila višjo kupnino in da priodločanju o izbiri dobro poučenihvlagateljev ni upoštevala predloga pnvatizacijske komisije. Opozoril jetudi na morebitna koruptivna de-janja pri prodaji, če so bili članikomisije in vlade podvrženi pritis-kom. Predlog Zares bo najverjetnejepodprla tudi SD, je povedal poslanecSD Milan M. Cvikl. Predlagali bodotudi, da prodajo revidira računskosodišče. Vse kaže, da bodo domači intuji institucionalni lastniki, ki so bli-zu aktualni oblasti, prevzeli banko, jeopozoril in pripomnil: »Janez Janšaje mandat začel z afero Mercator,končal pa jo bo s primerom NKBM.barbara,hren@dnevnik.si Tuji institucionalni lastniki NKBMMoore Capltal Management (UKE) 120.000 0,51 3240WestLBAssetManagement(UK)Ltd 110.000 0,47 2970Fidelity 120.000 0,51 3240Rab Capital Ltd 95.000 0,41 2565UBS Wealth Management, Zurich 80.000 0,34 2160Walter Capital Management LLP ' 80.000 0,34 2160Handelsbanken Fonder AB 52.000 0,22 1404OCHZIFF 50.000 0,21 1350SAC Capltal Advisors LLC 40.000 0,17 1080Nordea Asset Management . 40.000 0,17 1080DWS Investment GmbH (DWS Investments) 32.000 0,14 864Evolution Capital Management LLC 12.000 0,05 324Cirsio 12.000 0,05 324BBVABolsa 9.000 0,04 243Citlgroup Market Makers ' 10.271 0,04 277Thames River Capital UK Ltd 3.500 0,01 95LombardOdier Darier Hentsch & Cle 2,900 0,01 78Bawag PSK Invest GmbH 2.000 0,01 54Lundmark 1.400 0,01 38Erste Sparinvest KAG mbH 600 0,003 16Vif: mirnslrstvo za finance NKBM malim vlagateljem že vrnila593 milijonov evrov preplačilNKBM je v sredo vseh 109.627 malih vlagateljev obvestila o tem, koliko delnicbanke so pridobili, včeraj pa so na njihove račune nakazali presežek vplačanegadenarja. To je šest dni pred skrajnim rokom, ki je bil določen v prospektuprodaje NKBM. Skupaj so mali vlagatelji sicervplačali 738 milijonov evrov,prejeli pa so za 145,67 milijona evrov delnic. Danes bodo delnice vpisane tudina račune imetnikov pri KDD, trgovanje pa se bo začelo v ponedeljek. Nekateri tuji "institucionalci"že stari znanciNajuspešnejši trije tuji institucionalni lastniki NKBM - Everest Capital, HBKInvestments in East Capital International - si bodo med seboj razdelili skoraj4,5 odstotka mariborske banke. Vsak izmed njih je dobil za več kot devetmilijonov evrov delnic. Everest Capital prek svojih »hedge« skladov upravlja sportfeljem, večjim od 2,6 milijarde dolarjev, sedež družbe pa je na Bermudskih.otokih. Ameriški HBK Investments eden izmed rgjvečjih upraviteljev »hedge«skladov na svetu, sodeč po podatkih njihove spletrte strani pa upravljajo sportfeljem, vrednim več kot 14 milijard dolarjev. Švedski East Capital je s svojimiskladi že dlje časa prisoten v balkanski regiji, med drugim je prek svojih skladovvečji lastnik Zavarovalnice Triglav, Mercatorja, Pivovarne Laško...Tudi nekateri izmed preostalih tujih institucionalnih lastnikov so bilo doslej žeudeleženi na slovenskem trgu kapitala. Sac Capital se je namreč v minulihmesecih omenjal kot eden izmed bodočih lastnikov KD Group, medtem ko je bilCharlemagne Capital še pred letom dni eden izmed večjih lastnikov investicijskedružbe KD. V lastniški strukturi Krke sta se pojavljali tudi družba PitchetAssetManagement in Robur, medtem ko je gibraltarski Lombard Odier večji lastnikGorenja, pred časom pa je imel v lasti tudi večje število delnic Intereurope. mp Andrej Bajuk je priznal, da so z izločitvijo ponudbe investicijske družbe NFD 1storili napako, ki jo bodo zdaj popravili, čeprav ni konkretno povedal, kako.Medij: Dnevnik
Avtorji: Hren Barbara
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 22

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items