Večerm 19.06.2010

Bo_imela_uprava_La_kega_svojega_nadzornika__Page_1V Pivovarni Laško spet vre, ko se lomijo kopja ob vprašanju, kdo bo v nadzornem svetu nadomestil odstopljenega Antona Turnška. Banke kot večinske lastnice Pivovarne bi najbrž morale prevzeti pobudo in odgovornost pri imenovanju nadzornikov. Pred dnevi smo se razveselili informacije, da so se tudi v Pivovarni Laško, ki ima skupaj 8130 delničarjev, organizirali mali delničarji v svoje društvo in bodo skušali preprečiti, da bi se tudi v prihodnje v tej družbi dogajala morebitna oškodovanja in pa to, da bo nekdanji ponos slovenske industrije ostal močno (prejzadoloženo podjetje.

Toda veselje je kaj hitro splahnelo, ko smo ugotovili, da je predsednik društva (Bojan Cizej) že zdaj zaposlen na višjem položaju v Pivovarni Laško (vodja polnjenja in interne logistike) ter da ga je sedanja uprava na čelu z Dušanom Zorkom že lani imenovala za pooblaščenca pri zbiranju glasov delničarjev. V sklicu tokratne skupščine delničarjev Pivovarne Laško, ki bo 16. julija, pa uprava in nadzorni svet Cizeja celo že predlagata za nadzornika družbe, ki bo nadomestil odstopljenega Antona Turnška, sicer dolgoletnega direktorja Pivovarne Laško. Po treh dneh nam je le uspelo pridobiti izjavo Bojana Cizeja, ki je potrdil, da je bila ustanovna skupščina Društva malih delničarjev Pivovarne Laško maja letos (društvo pa registrirano pred dvema dnevoma) in da so ustanovni člani društva (tudi zaposleni) imetniki 108.810 delnic ali 1,24 odstotka vseh. Ni pa povedal, koliko članov imajo. Zanimiva je informacija, da bo Cizejevo društvo vsem ostalim delničarjem laške pivovarne poslalo prošnjo za pooblastilo za zastopanje na julijski skupščini, pri čemer se je mogoče vprašati, od kod temu novemu društvu denar in ali jih ne financira sama Pivovarna. Je pa Cizej izrecno poudaril, da njihovo društvo zastopa vse male delničarjePivovarne Laško, ter da lahko postane njihov član vsakdo, ki je imetnik vsaj ene delnice laške Pivovarne. In kako si Cizej razlaga, da sta že po slabem mesecu delovanja uprava in nadzorni svet ravno njega kot predstavnika kapitala predlagala na mesto člana nadzornega sveta. "Dogajanja v zadnjih nekaj letih, povezana s Pivovarno Laško, so nam jasno nakazala potrebo po kakovostnejšem zastopanju interesov malih delničarjev družbe. Osnovni namen ustanovitve društva je bil kakovostnejša in bolje organizirana skrb za interes malih delničarjev Pivovarne, predvsem pa za dolgoročen in stabilen razvoj družbe. Naše društvo združuje le delničarje Pivovarne Laško, zato bomo lahko svoje aktivnosti bistveno bolje in podrobneje zastavili in tako resnično skrbeli za interese delničarjev družbe in razvoj. Da pa bi to lahko uresničili, je eden od ciljev našega društva tudi ta, da imamo svojega predstavnika v nadzornem svetu Pivovarne Laško," je pisno odgovoril Cizej. Slednji je bil lani s strani uprave tudi pooblaščenec za zbiranje glasov delničarjev na avgustovski skupščini, je torej "človek sedanje uprave"? "Lani sem bil v drugi vlogi. Kolegi v društvu pa so me tudi na podlagi mojih preteklih izkušenj izbrali za predsednika, ker so ocenili, da bom lahko zaradi poznavanja postopkov hitro in operativno začel zastopati interese malih delničarjev," je odgovoril, ter o morebitni prodaji četrtinskega deleža pivovarne v Mercatorju in posledičnem znižanju (pre)velike zadolženost menil, da zaradi razmer na kapitalskih trgih sedanji trenutek ni najbolj primeren za prodajo finančnih naložb. V primeru Mercatorja gre po njegovem tudi za strateško naložbo, ki bi jo bilo treba vsaj v večjem delu ohraniti s ciljem stabilnega dolgoročnega razvoja družbe in zagotavljanja prisotnosti in širitve na tujih trgih. Kdo bo sploh prejel razrešnico? Na omenjeno dogajanje so se po pričakovanjih odzvali v društvih MDS in VZMD, ki naj bi prav tako zastopali interese malih delničarjev in do zdaj s svojimi predlogi za nadzornike v Pivovarni Laško nista bili uspešni. V VZMD tako v nadzorni svet Pivovarne vnovič predlagajo Bojana-Ludvika Šefa. Pivovarna Laško ima sicer šestčlanski nadzorni svet, v njem pa kapital zdaj zastopajo Aleksander Svetelšek (Petrol), Marjan Mačkošek (Štore Steel), dr. Vladimir Malenkovič (HTZ, invalidsko podjetje Premogovnika Velenje), zaposlene pa Andrej Kebe in Bojan Košak. Z izvolitvijo Cizeja bi bilo razmerje med kapitalom in zaposlenimi 3:3. Takšno kupčkanje z nadzomiškimi stolčki zanesljivo ni na mestu in poslovne banke kot večinske lastnice (po zaplembi delnic Infond Holdingu) bi pri kadrovanju nadzornikov morale prevzeti večjo vlogo in ne nazadnje odgovornost, da se ne ponovi slabo vodenje Pivovarne iz časa Boška Šrota, zaradi katerega se Pivovarna finančno ni pobrala do današnjega dne. Prav zato so v MDS podali nasprotni predlog za glasovanje o (nejpodelitvi razrešnice nekdanjim nadzornikom Antonu Turnšku, Borisu Završniku in Simonu Zdolšku za lansko poslovno leto. V MDS še predlagajo, da bi se na skupščini sprejel sklep, da je proti nekdanji upravi in nadzornikom v šestih mesecih treba vložiti ustrezne odškodninske tožbe. Na skupščini delničarjev 16. julija je predlagan sklep, da se lanska izguba v višini 44,97 milijona evrov pokrije iz naslova drugih rezerv iz dobička, zakonskih rezerv ter kapitalskih rezerv. Za nekdanjega direktorja Boška Šrota, ki je laško Pivovarno vodil do 24. julija lani, je predlagano, da se ne podeli razrešnice, med statutarnimi spremembami pa so tudi te, da bi bile med Pivovarno Laško (obvladujoča družba) in Pivovarno Union, Fructalom in Radensko (odvisne družbe) sklenjene ustrezne pogodbe o obvladovanju. Za stvarne vložke naj bi uprava dobila pooblastilo, da lahko v enem letu izda za največ 5 odstotkov novih delnic, kar bi bilo po včerajšnji vrednosti delnice (dobrih 19 evrov) v vrednosti slabih 8,5 milijona evrov. Pričakovati je, da bi uprava v lastniški delež spremenila del svojega dolga in tako znižala zadolženost in izboljšala kapitalsko ustreznost.


Medij: Večer
Avtorji: Toplak Damijan
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 19. 06. 2010 
Stran: 7

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items