Dnenvik, 14.11.2011

Bodo Kova_i_Vavti_in_Medve_ek_itili_interese_Mercatorja_ali_olaj_ali_pot_Agrokorju__Page_1Nadzorni svet Mercatorja pod vodstvom Roberta Šege bo danes odločal o podpori družbe postopku prodaje večinskega paketa delnic Mercatorja v lasti bank in skupine Pivovarne Laško. Posamezni nadzorniki niso pred lahko nalogo, saj so med njimi tudi taki, ki morajo tehtati med dvema interesoma prodajnim interesom in interesom Mercatorja. A dejstvo je, da so tudi v skladu z zakonskimi zahtevami dolžni kot nadzorniki Mercatorja v prvi vrsti oceniti škodo, ki bi lahko v prodajnem postopku nastala naši največji trgovski družbi in posledično tudi njihovi naložbi.

Agrokor je največji konkurent Mercatorja na treh trgih, in sicer hrvaškem, srbskem in bosanskem. Zato ne bi bilo neobičajno, če bi Mercator zavrnil prošnjo prodajalcev in kupcev, naj omogoči omejen skrbni pregled in aktivno sodeluje v tem postopku. Če do prodaje pride, bo namreč naša največja trgovska družba postala odvisna družba oziroma podružnica Agrokorja. Ne glede na to je Mercator v sodelovanju s finančnim svetovalcem Societe Generale, ki ga v tem postopku zastopa Cvetka Selšek, že pripravil osnutek dveh dokumentov, s katerim želi zaščititi svoje interese. Z dogovorom o ureditvi razmerij med Mercatorjem in konzorcijem kupcev (Agrokor, EBRD, IFC in finančni sklad One Equity Partners) želi Mercator zaščititi svoje interese na področju finančne trdnosti, delovnih mest in pravic zaposlenih, poleg tega želi dobiti ustrezna jamstva in doseči varovanje zaupnosti. Z drugim dogovorom pa želi urediti odnose s konzorcijem prodajalcev, ki ga pretežno sestavljajo poslovne banke. Namenjen bo odpravi tveganj refinanciranja finančnih obveznosti in drugih, s tem povezanih tveganj. Nadzorni svet in uprava sta se že minuli teden odločila, daje sklenitev omenjenih dveh dogovorov za zaščito Mercator jevih interesov prvi pogoj za to, da družba svojemu največjemu konkurentu v regiji dovoli omejen skrbni pregled. Kot je znano, so člani nadzornega sveta tudi Štefan Vavti iz banke Unicredit, Matjaž Kovačič, predsednik uprave NKBM, kije sicer članica prodajnega konzorcija, in Miro Medvešek, ki je bil v nadzorni svet imenovan na predlog NLB, glavne koordinatorice prodajnega konzorcija. Banka Unicredit sicer ni uradna članica trenutnega prodajnega konzorcija, a velja spomniti, da je bila pobudnica ustanovitve prejšnjega konzorcija, ki mu je svetovala družba Arkas. Poleg tega je Unicredit z 8-odsotnim lastniškim deležem, do katerega je prišla po propadlih poslih z Istrabenzom, ena največjih delničark Mercatorja. Po mnenju poznavalcev razmer Unicredit, ki je že ves čas, torej vsaj dve leti, promotor prodaje Mercatorja Agrokorju in tega tudi ne skriva, ni formalno vključena v konzorcij zato, da ne bi bila po nepotrebnem izpostavljena. Hkrati pa ima v prodajnem konzorciju ustrezne vzvode za uveljavljanje svojih interesov, predvsem prek predsednika uprave NLB Boža Jašoviča, kije bil v preteklosti tesen sodelavec takratnega guvernerja in danes predsednika uprave banke Unicredit Franceta Arharja. Ne gre spregledati, da je v konzorciju tudi Banka Koper, članica bančne skupine Intesa Sanpaolo, ki se zavzema za podobne geostrateške interese kot druge italijanske banke, na primer Unicredit, in Hypo Alpe Adria Bank, ki jo v Sloveniji vodi Alexander Picker, ki je v preteklosti zasedal visoke vodstvene pozicije v banki Unicredit. Da sta zlasti fašovič in Arhar tudi pri javnem komuniciranju, ko gre za posamezne probleme NLB, dostikrat usklajena, sta nazadnje dokazala na bančnih dnevih minuli teden. Na okrogli mizi je Arhar pri vprašanju, zakaj banke aktivneje in učinkoviteje ne prodajajo premoženja, kot na primer delnice Mercatorja, poudaril, da se bankirjem ne pusti delati, kar bi morali delati. Božo fašovič je najprej potarnal, da so mu nekateri res govorili, da ne sme prodati Mercatorja, kdo, ni želel povedati, a je takoj zatem pokazal veliko več odločnosti, kot je ima sicer pri svojem delovanju, z izjavo: »Vodim banko, odločamo in Mercator bomo tudi prodali!« Glede na opisano je v tem trenutku težko napovedati, kako bodo ravnali nadzorniki Mercatorja. Dejstvo pa je, da so bankirji doslej veliko govoričili o zaščiti interesov naše največje trgovske družbe v prodajnem postopku, nazadnje je to izpostavila NLB minuli teden. A doslej kljub temu še ni zaščiten noben interes družbe, kaj šele njenih dobaviteljev, katerih obstoj je močno odvisen od bodočih prodajnih poti. Tega bi se že zdaj morale zavedati zlasti slovenske poslovne banke, do katerih je množica dobaviteljev Mercatorja, zlasti iz živilskopredelovalne industrije, močno izpostavljena. Nadzorni svet pod vodstvom Roberta Šege (desno, ob Štefanu Vavtiju in Kristjanu Verbiču) bo danes obravnaval besedila sporazumov o urejanju odnosov s konzorcijem prodajalcev in kupcev Mercatorja. Le če bodo ti podpisani, bo Agrokor lahko opravil omejen skrbni pregled Mercatorja, ki ga zahtevajo njegovi financerji.

 

Medij: Dnevnik
Avtorji: Vuković Vesna,Rankov Suzana
Teme: Kristjan Verbič
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 14. 11. 2011 
Stran: 17