• Medij: Primorske novice

Bodo mali delnicarji tudi kaj dobili

Delničarji potrdili selitev Istrabenza v Portorož - 83 milijonov evrov negativnega kapitala "Bodo mali delničarj tudi kaj dobili?" "Zavzemamo se, da bi našli rešitev tudi za male delničarje Istrabenza, ki so vztrajali v tej zgodbi. Prav bi bilo, da bi bili tudi oni deležni dela poplačila od prodaje premoženja, saj vemo, kako so nastali dolgovi," Je po včerajšnji skupščini Istrabenza dejal Kristjan Verbič iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Družba ima sicer zdaj tudi uradno sedež v Portorožu. 

PORTOROŽ ► Na včerajšnji skupščini Istrabenza, kjer bila prisotna dobra polovica delničarjev z glasovalnimi pravicami, so bili sprejeti vsi predlagani sklepi, med njimi tudi o spremembi sedeža družbe, ki bo po novem v Portorožu. Po besedah Kristjana Verbiča, predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev je bilo na skupščini zastavljenih tudi precej vprašanj, povezanih predvsem z odprodajo premoženja in poplačili dolgov družbe. Predsednik Istrabenzove uprave Andrej Laznik je pojasnil, da proces odprodaje poteka in da finančne obveznosti družbe zapadejo konec leta. Uprava naj bi si tako prizadevala za maksimalno poplačilo upnikov in njihovo enakopravno obravnavo. Ob tem je Laznik dodal da ima družba 83 milijonov evrov negativnega kapitala, zaradi česar se bodo morali upniki in lastniki "v neki točki srečati". Istrabenzovi delničarji so se seznanili tudi z bilančno izgubo za lansko poslovno leto, ki znaša dobrih 105 milijonov evrov, sestavlja pa jo 12,5 milijona evrov lanskoletnega čistega dobička in slabih 118 milijonov evrov nepokritih izgub iz preteklih let. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico in za revizorja imenovali družbo Deloitte revizija. Najpomembnejša naložba holdinga Istrabenz, ki je svojčas združeval 70 družb, je Istrabenz Turizem, kjer so naprodaj vsi hoteli. Polovični delež pa ima še v podjetju Adriafin, ki je večinski lastnik Vinakopra. Pred dobrim tednom je dobrih 13 odstotkov Istrabenza od NLB kupil Intus Invest, v lasti Petra Krivca, finančnega direktorja holdinga ACH. Krive, ki kupnine ni želel razkriti, je za medije komentiral, da "slabo podjetje ni nujno slaba naložba"

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items