delničarji podprli predlog uprave in nazornega sveta, da delničarji letos - ker gre za poslovno izjemno težko leto - ne bodo prejeli dividend, temveč se bo dobrih 35 milijonov evrov bilančnega dobička razdelilo tako: Gorenje bo tako dobrih 28 milijonov evrov namenilo oblikovanju drugih rezerv iz dobička, dobrih sedem milijonov pa bo ostalo nerazporejenih. Delničarji so za delo v lanskem letu nadzornemu svetu in upravi podelili tudi razrešnico ter podprli sklep o znižanju sejnin nadzornikom. Po novem bo tako predsednik nadzornega sveta prejemal sejnino v višini 536 evrov, člani pa 412 evrov. Za dopisne seje bodo nadzorniki prejeli 80 odstotkov sejnine. Delničarji so potrdili tudi spremembe statuta in izbrali družbo KPMG za revizorja. Čeprav so bili z veliko večino podprti vsi predlogi, brez zapletov na včerajšnji skupščini ni šlo. Tako so, kot se je ze napovedovalo, upravljavci skladov KD na skupščino prišli z nasprotnim predlogom o delitvi bilančnega dobička - kljub težkim razmeram, v katerih posluje podjetje, so predlagali, da bi delničarji vendarle prejeli »simbolične« dividende v višini desetih centov na delnico. Predlagali so tudi, da uprava za delo v lanskem letu ne bi prejela razrešnice. Po mnenju KD skladov je uprava podjetje pri prevzemu družbe Atag namreč preveč izpostavila in se preveč zadolžila (dolgovi Gorenja so po mnenju KD skladov v primerjavi z načrtovanim dobičkom previsoki), pripojitev Ataga, se na večjih prihodkih podjetja sicer pozna, ni pa pripomogla k višjemu vrednotenju podjetja, so še menili v KD skladih. Z nasprotnim predlogom ob tej točki so se oglasili tudi iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev - predlagali so, da ves bilančni dobiček iz lanskega leta ostane nerazporejen. Ob tem se je vnela precej burna razprava, v kateri je predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac poudaril, da so vsi v Gorenju od začetka krize prevzeli svoj delež bremena, predvsem delavci, nato uprava, zato tudi delničarji v tako izjemnih razmerah eno leto lahko ostanejo brez dividend, najsi bodo te še tako simbolične. Poudaril je, da bodo v časih, ko je likvidnost ena ključnih težav, s katerimi se soočajo podjetja, rezerve zelo pomembne. Gorenje, ki je lansko poslovno leto končalo s 764 milijoni evrov čistih prihodkov od prodaje in 13 milijoni čistega dobička, je v prvih treh mesecih letos imelo 14,7 milijona evrov izgube. Bobinac je pojasnil, da se je družba soočila z drastičnim, ponekod celo do 70-odstotnim padcem prodaje na ključnih trgih, kljub temu pa ji je uspelo ohranjati in celo povečevati tržne deleže. Ob tem je še poudaril, da so se nekateri ključni tekmeci Gorenja na področju bele tehnike znašli še v precej večjih težavah kot samo Gorenje. Manjša kot v prvem četrtletju lani je bila letos tudi proizvodnja, in sicer za dobrih 24 odstotkov, vendar je Bobinac poudaril, da se prodaja izdelkov ni znižala do te ravni - razliko gre iskati v zalogah. Po besedah prvega moža Gorenja se bodo varčevalni ukrepi in nižje cene surovin poznale v zadnjih dveh četrtletjih letošnjega leta. Družba bo sicer do konca leta število zaposlenih z mehkimi metodami zmanjšala še za 450 do 500 delavcev. Letos se nameravajo v Gorenju osredotočiti na tri ključne točke - na generiranje prostega denarnega toka, povečevanje tržnih deležev in ohranjanje produktivnih delovnih mest, upajo pa, da bo operativni dobiček na koncu leta znašal med sedmimi in osmimi milijoni evrov. Majda dodevska Franjo bobinacMedij: Delo
Avtorji: Dodevska Majda
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 19. 06. 2009
Stran: 14

 

Vsebina

Skupščina Gorenja Velenje - Delničarji Gorenja so na včerajšnji skupščini odločili, da letos ne bodo prejeli dividend, temveč bo bilančni dobiček šel v druge rezerve iz dobička oziroma bo ostal nerazporejen. Delničarji so podprli tudi predlog o znižanju sejnin nadzornikom. V Gorenju napovedujejo, da se bodo varčevalni ukrepi kazali v drugi polovici letošnjega leta. Na včerajšnji skupščini delničarjev Gorenja, ki imajo v lasti sko/aj 63 odstotkov kapitala tega podjetja, so