Gorenje3 9.1.2018

Po tesnem izidu Marko Voljč in Uroš Slavinec ostajata v nadzornem svetu velenjske družbe. Skupščina v znamenju očitkov.

 Delničarji Gorenja na današnji skupščini niso odpoklicali predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in njegovega namestnika Uroša Slavinca, kar je predlagalo več malih delničarjev.Izzid je bil tesen. Proti takemu sklepu je glasovalo 55 odstotkov delničarjev, zanj pa 44,7 odstotka. Na skupščini je bilo prisotnega 69,9 odstotka kapitala družbe.Delničarji so uvodoma podprli nasprotni predlog Kapitalske družbe in Modre zavarovalnice, da se za predsednika skupščine namesto Kristjana Antona Kontarščaka imenuje Gorazd Podbevšek.Skupščina je potekala v ostri izmenjavi očitkov med Philipom Sluiterjem, ki je prvi predlagal omenjeno zamenjavo nadzornikov, in predsednikom uprave Franjem Bobincem.Sluiter je povedal, da je Gorenje danes bolna družba, ki ne dosega ciljev iz strateškega načrta in ima »vedno znova negativen denarni tok«. »Gorenje je preveliko in prepočasno in ga je treba prestrukturirati,« je dejal. Opozoril je, da Voljč in Slavinec ne delujeta kot neodvisna nadzornika. Dodal je še, da je upravo Gorenja zapustil zaradi nepravilnosti z angleško družbo Grant Thorton.Bobinac je očitke zavrnil. Dejal je, da je Sluiter v obdobju, ko je bil v upravi, redko hodil na sestanke, glede očitkov o nepravilnostih v angleški družbi pa ga pozval, da predloži dokaze.

Medij: Delo

Avtorica: Maja Grgič

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items