• Medij: Dnevnik

Kovinoplstika Lož slikaPREVZEMI Delničarji Kovinoplastike Lož že lani prodali delnice, kupnine pa od nikoder Čeprav je finski finančni sklad KJK družbi pooblaščenki Kovinoplastika Lož, do prevzema 62-odstotni lastnici Kovinoplastike Lož nakazal kupnino za nakup slednje, več kot 300 delničarjev še ni prejelo obljubljenega iztržka od prodaje delnic. / Sebastjan Morozov Čeprav je finski finančni sklad KJK za prevzem Kovinoplastike Lož že nakazal dogovorjena sredstva, številni delničarji, med katerimi so tudi upokojenci oziroma nekdanji zaposleni največjega delodajalca v Loški dolini, obljubljene kupnine še niso prejeli, smo izvedeli neuradno. Gre za 345 delničarjev družbe pooblaščenke Kovinoplastika Lož, do prevzema 62-odstotne lastnice Kovinoplastike Lož. Po naših informacijah je do zapleta prišlo, ker je pred prevzemom nekdanji predsednik uprave Kovinoplastike Lož Peter Nelec eni od mariborskih družb odstopil terjatev do družbe pooblaščenke v višini okrog 5,5 milijona evrov. Prevzemnik terjatev je nato terjal pooblaščenko, povrhu pa naj bi celo na sodišču predlagal njen stečaj.

V vmesnem času je pooblaščenka Kovinoplastiki Lož vrnila dobrih pet milijonov evrov, vendar pa se je postopek na sodišču vlekel nekaj mesecev, pravnomočno pa naj bi bil končan pred kratkim. Odgovorni so se zavili v molk Na vprašanje, zakaj družba pooblaščenka Kovinoplastika Lož delničarjem ni izplačala kupnine za delnice, je njen predsednik uprave Anton Nahtigal odgovoril le, da so ti seznanjeni z vsemi podrobnostmi, kupnino od prodaje delnic pa naj bi prejeli oktobra. Zavlačevanja nista želela komentirati niti predsednik nadzornega sveta pooblaščenke Bernard Turk in Branko Troha, član nadzornega sveta pooblaščenke, v preteklosti predsednik njene uprave in nekdanji predsednik nadzornega sveta Kovinoplastike Lož. Oba sta nas po odgovore napotila k Nahtigalu. Ravnanja nekdanje uprave niso komentirali niti v Kovinoplastiki Lož pod sedanjim vodstvom Boruta Flanderja, zatrdili pa so, da je družba pooblaščenka izpolnila vse obveznosti. In zakaj se je Nelec sploh odločil za odstop terjatev mariborski družbi? »Posojilo za obdobje enega leta je bilo pod mojim vodstvom družbi pooblaščenki odobreno leta 2012. Ker je tako odločil nadzorni svet, je bila ročnost kredita nato podaljšana. Da bi zavaroval interese družbe, smo na koncu terjatve do pooblaščenke odstopili,« je povedal Nelec. Po njegovem prepričanju so informacije, da delničarjem ne izplačajo kupnine od prodaje delnic zaradi odstopa terjatev, le priročen izgovor. Medtem ko delničarji družbe pooblaščenke čakajo na kupnino, ki so jim jo sprva obljubili do konca lanskega leta, je nekaj odstotkov malih delničarjev, ki so bili iz družbe iztisnjeni proti plačilu odpravnine, plačilo prejelo. Gre za delničarje, ki so bili neposredni lastniki Kovinoplastike Lož. Toda ker so v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) prepričani, da je bila cena v višini 10,77 evra za delnico, kolikor je znašala prevzemna cena, prenizka, so minuli petek na ljubljansko okrožno sodišče vložili predlog za sodni preizkus denarne odpravnine. Za to so se odločili zaradi občutne razlike med izplačano odškodnino za delnico in njeno knjigovodsko vrednostjo. Ta je konec lanskega leta znašala 17,76 evra. V Kovinoplastiki so zatrdili, da o predlogu VZMD za sodni preizkus denarne odpravnine ne vedo ničesar, saj je postopek iztisnitve izvedel KJK. Kot smo seznanjeni, je bilo plačilo za delnico izključenim delničarjem enako kot plačilo imetnikom preostalih 98,22 odstotka delnic, bodisi prek transparentnih in odprtih prodajnih postopkov bodisi prek prevzemne ponudbe. Poslovanje se izboljšuje Kako so poslovali v prvem polletju letošnjega leta, v Kovinoplastiki Lož niso razkrili. Pojasnili so le, da kljub težavam na ruskem trgu poslujejo bolje kot lani, skladno z načrtom, ki predvideva rast prodaje in dobička. Po nerevidiranih izkazih (revidirani še niso javno dostopni) je Kovinoplastika Lož lani ustvarila 50,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za sedem odstotkov več kot leto pred tem. Ob tem se je čisti dobiček povečal za več kot 400 odstotkov in je znašal 1,4 milijona evrov. Po pojasnilih Kovinoplastike Lož je po prevzemu eden od ključnih ciljev stabilizacija poslovanja, hkrati pa se usmerjajo v pripravo nove dolgoročne strategije, pospešujejo razvoj izdelkov in trženje ter iščejo sinergije s sestrskimi družbami. »Ponosni smo predvsem na razvoj. Naši inovatorji so na primer pred kratkim prejeli nagradi na gospodarskem forumu primorsko-notranjske regije,« so povedali v družbi. Koliko sredstev so od prevzema vložili v razvoj, pa niso razkrili. Pojasnili so le, da sredstva namenjajo za razvoj in izdelavo novih izdelkov, zamenjavo in obnovo obstoječega strojnega parka, energetsko učinkovitost ter tudi za izboljšanje delovnih razmer. x 345 delničarjev, ki so bili prek družbe pooblaščenke 62odstotni lastniki Kovinoplastike Lož, še ni prejelo kupnine.

Delnicarji Kovinoplastike Loz ze lani prodali delnice kupnine pa od nikoder Page 1

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items