RevizijaLK Finance

Revizorji bodo v Luki Koper izvedli forenzično preiskavo, v kateri bodo pod drobnogled menda vzeli izplačila Vseslovenskemu združenju malih delničarjev (VZMD), pišejo v današnjem Delu. S postopkom zunanje forenzične preiskave bodo ugotovil višino morebitnega oškodovanja družbe.

Luka Koper je združenju VZMD, ki ga vodi Kristjan Verbič, v zadnjih petih letih namenila 10.000 evrov za promocijo prek Investo.si. Lani pa je za podporo mednarodnim poslovno-investitorskim programom VZMD ter vzdrževanje predstavitve družbe na spletnih portalih investo.si in invest-to.net namenila še 3.000 evrov, ugotavljajo v Delu.Društvo VZMD finančno podpira več borznih in državnih podjetij zato se poraja vprašanje konflikta interesov, saj združenje zastopa male delničarje na skupščinah teh istih družb. V zadnjih dveh letih se je Verbič v bitki med državo in Luko postavil na stran zdaj že nekdanje uprave pristaniške družbe.

Medij: Finance (Live)

 

LUKA KOPER – odziv VZMD na ponovni poizkus diskreditacije in oslabitve Združenja, tokrat s poročanji o absurdni (domnevni) forenzični reviziji

Ob današnjem pisanju nekaterih medijev, da naj bi v Luki Koper potekala forenzična preiskava morebitnega oškodovanja družbe zaradi plačil VZMD, iz Združenja sporočajo, da uradne informacije o tem nimajo, da pa so vselej - tako sami družbi, kot tudi vsem zainteresiranim medijem - podrobno pojasnili popolnoma nesporne okoliščine in dejstva ter odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Tako v VZMD omenjenih pisanj ne morejo razumeti drugače, kot stopnjevanje pritiskov in poskusov oslabitve upravičenih prizadevanj Združenja - tudi spričo dejstva, da so v več (sodnih) sporih z upravljavcem skupnega državnega premoženja, Slovenskim državnim holdingom, d.d. (SDH), ki je nedavno izvedel nezaslišan kadrovski cunami (VIDEO) v Luki Koper. Poleg šokantnega ravnanja SDH v primeru Luke Koper so v VZMD, samo v zadnjem letu, z SDH na nasprotnih bregovih (VIDEO) še v pomembnih primerih izpodbijanja spornih in škodljivih sklepov, ki so jih predlagali oz. sprejeli na skupščinah družb Unior in Krka.

Glede na tendenciozne zapise, da je VZMD s strani Luke Koper prejel 13.308 € za organizirano zbiranje pooblastil leta 2016, iz Združenja ponovno (še javno) izpostavljajo, da so za omenjen znesek zagotovili strokovno pripravo in tisk pooblastil (A3 format), spremnih dopisov (A4 format), kuvert za pošiljanje, povratnih kuvert, barvne brošure/glasila Luški delničar, vlaganje omenjenih gradiv v kuverte, poleg tega pa še poštnino za opisane neposredne pošiljke, kakor tudi informacijsko pisarno (preko elektronskega naslova in telefona), za takrat 11.300 delničarjev, ter vse ostale operativne stroške. Po vedenju VZMD, je družba ob odločanju za izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil leta 2016 zbrala več ponudb, pri čemer je najnižjo oddal prav VZMD, zato problematiziranje omenjenega zneska ne razumejo, saj je glede na obseg storitve znesek izjemno nizek. Še več - glede na poslanstvo VZMD je bilo Združenju v interesu, da se za omenjeno skupščino izvede organizirano zbiranje pooblastil (in objektivno informiranje delničarjev o pomembni skupščini - VIDEO), zato so pomemben del stroškov krili tudi iz lastnih sredstev. Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ob tem dodaja, naj »se javi tisti, ki bo za omenjeno ceno zagotovil vse naštete tiskovine in jih odposlal 11.300 naslovnikom, saj bi si takšnega morebitnega ponudnika želeli tudi v Združenju.«

Sicer je omenjeno zbiranje pooblastil, glede na izkušnje VZMD, predstavljajo enega bolj uspešnih, saj je na ta način svoje glasove oddalo kar 1.935 delničarjev, z 627.261 delnicami, kar je predstavljajo 5,61 % kapitala na skupščini.

Glede na zapise o prejemkih iz naslova mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD: Invest to Slovenia ‒ investo.si in International Investors` Network ‒ invest-to.net ter domnevnem konfliktu interesov, v Združenju ponovno izpostavljajo, da je v pogodbah izrecno navedeno, da sodelovanje v omenjenih programih ne more vplivati na stališča VZMD na skupščinah oz. pri njihovem zagotavljanju zaščite pravic in interesov malih delničarjev. S programoma investo.si in invest-to.net so sicer v desetletju obstoja uspešno sodelovale praktično vse večje delniške družbe v Republiki Sloveniji, kakor tudi številni drugi domači in mednarodni partnerji. Ob tem so se pojavljali tudi konkretni primeri, ko je VZMD v času trajanja takšnih pogodb na skupščinah glasoval drugače, kot bi odgovarjalo poslovodstvu družbe, ali večinskim lastnikom. Hkrati pa izpostavljajo, da je Luka Koper partner njihovih mednarodnih poslovno-investitorskih programov že vse od vzpostavitve leta 2008 ter da so bile v tem času vsakokratne letne pogodbe sklenjene z zelo različnimi upravami oz. vodstvi družbe, kar zelo jasno kaže na dejstvo, da je bilo sodelovanje Luke Koper vselej znova ocenjeno kot ekonomsko upravičeno, uspešno ter koristno z vidika poslovnih načrtov družbe in njene mednarodne navzočnosti.

V VZMD z žalostjo ugotavljajo, da se izpolnjujejo njihove napovedi z zadnje skupščine. Problematika Izvajalcev pristaniških storitev, t.i. IPS-ov, ki je služila kot prozoren izgovor za kadrovski cunami, je tako po novem potisnjena v ozadje, namesto nje pa je v ospredje prišlo forenzično preiskovanje nekaj tisoč evrov nakazil za opravljene storitve VZMD, in sicer v družbi, ki je imela samo v letu 2016 za 146 milijonov € poslovnih odhodkov. Nenazadnje se v VZMD sprašujejo tudi, kakšen strošek lahko za družbo predstavlja takšna forenzična revizija, saj gre praviloma za zelo visoke stroške, ki krepko presegajo omenjene, domnevo preiskovane zneske. Glede na zapise, da bo forenzično revizijo izvedel Deloitte, se v VZMD sprašujejo tudi, ali bo to družba Deloitte revizija d.o.o., ali morda raje Deloitte svetovanje d.o.o., ki sicer ni revizor, je pa kljub temu v preteklosti - po nareku Banke Slovenije - že izračunal tudi pretirano »bančno luknjo«!?!  

 

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items