DELO ROČNIK 20.7.2018

Podjetje za urejanje prostora (PUP) Velenje družine poslovneža Tomaža Ročnika se bo iz delniške preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo.

Temu in odločitvi skupščine, da ne izplača dobička, pa v imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) nasprotuje Kristjan Verbič, predsednik VZMD. Trije največji delničarji PUP Velenje so z dobrimi 97 odstotki podjetja Presta Prestiž, Framin in Fortis 3000 v lasti Tomaža in Zale Ročnik, Verbič pa kot zastopnik Delniške opore pri VZMD sklepov ni mogel preprečiti. Tako so največji delničarji oziroma družina Ročnik izglasovali sklepe, da se delničarji PUP Velenje odpovedujejo pravici do izpodbijanja sklepa o preoblikovanju ali uveljavljanju njegove ničnosti. »VZMD bo od družbe zahteval, naj prevzame delnice Delniške opore in zanje izplača primerno denarno odpravnino - tudi za delničarje, ki bodo še pred preoblikovanjem ter izbrisom delnic te prenesli k Delniški opori,« pravi Verbič, ki je na skupščini sicer predlagal izplačilo celotnega lanskega dobička 1,343 milijona evrov. P. B.

Medij: Delo

Stran: 9

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items