UNIOR 6.6.2018

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je tudi na včerajšnji skupščini oporekalo nekaterim sklepom, ki so sicer bili z večino glasov prisotnih delničarjev sprejeti. VZMD je tako napovedal izpodbojne tožbe na sklepe o bilančnem dobičku v letu 2017 in podeljenim razrešnicam upravi, ki jo sestavljata Darko Hrastnik in Branko Bračko, in nadzornemu svetu, ki ga vodi Branko Pavlin.

Skupščina se je le seznanila, da je bilančnega dobička lani bilo le 436.721 evrov, saj je uprava čisti poslovni izid v višini 4.053.960 evrov zmanjšala za dolgoročno odložene stroške razvijanja v znesku 3.617.239. Eden izmed večjih manjšinskih delničarjev je komentiral, da gre za morebitno navidezno zmanjšanje dobička, ki bo tako ostal nerazporejen. Skupščine se je udeležilo le 66 odstotkov kapitala oziroma za toliko lastnikov delnic, med katerimi je največji z 39,5 odstotka delnic SDH. VZMD, ki je napovedalo izpodbojne tožbe, ima v lasti le dve delnici Uniorja. Kljub temu že od lani izpodbija tudi lansko izčlenitev turističnega dela podjetja z Roglo in Termami Zreče v družbo Unitur. V VZMD so pojasnili, da je bil v začetku marca lanski sklep skupščine Uniorja o izčlenitvi že drugič vpisan v sodni register. Pred tem je namreč VZMD razveljavitev vpisa s pritožbo prek Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki na višjem sodišču že dosegel, zdaj pa je višje sodišče izpodbijani sklep o vpisu potrdilo. »VZMD se z odločitvijo pritožbenega sodišča ne strinja in bo zoper to odločitev uveljavljal vsa pravna sredstva, ki jih dopušča pravni red.«

Medij: Delo

Avtor: P. B.

Stran: 8

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items