• Medij: sta
  • Datum objave: sreda, 08.11.2017

Zreče, 8. novembra - Družba Unitur, ki je nastala z izčlenitvijo turističnega dela iz družbe Unior, je bila v torek vpisana v sodni register. V Uniorju so izčlenitev v ločeno pravno osebo predlagali, da bi povečali možnost za prodajo dejavnosti turizma.

Kot so v današnji objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze spomnili v Uniorju, je družba v 100-odstotni lasti matične družbe Unior, nanjo pa so prenesli vso premoženje in obveznosti, povezane s turistično dejavnostjo. Soglasje k delitvi je skupščina Uniorja dala 23. avgusta letos.

Z vpisom nove družbe v register so nanjo prešli delavci v dosedanjem programu Turizem. Prenesli so jim vse pogodbene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, upoštevala se je tudi dosežena delovna doba v Uniorju. Novi delodajalec bo moral najmanj eno leto zagotavljati pravice iz podjetniške kolektivne pogodbe v družbi Unior in kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo.

Izpodbojno tožbo na skupščinski sklep o izčlenitvi je vložilo Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD). Kot je STA danes povedal predsednik VZMD Kristjan Verbič, načeloma niso proti izčlenitvi, želeli bi pa kvantificirane podatke o posledicah izčlenitve in zagotovila, da ne bo prišlo do oškodovanja tako družbe kot malih delničarjev.

V VZMD so opozorili, da je skupina Unior za turistično dejavnost v letu 2016 izkazala 1,8 milijona evrov izgube in za leto 2015 2,1 milijona evrov izgube, v delitveni bilanci naj bi na družbo Unitur odpadlo za 10,8 milijona evrov prenesene čiste izgube. Unior bi lahko to postavko uporabljal kot davčni ščit in v prihodnjih obdobjih (pri 19-odstotni davčni stopnji) plačal za več kot dva milijona evrov manj davka od dohodka pravnih oseb. Kot davčni ščit bo natečeno izgubo verjetno lahko uporabila tudi nova družba, če bo poslovala z zadostnim dobičkom, kar pa vsaj zaenkrat ne, so navedli. Dodali so, da delitev premoženja med dve družbi pomeni tudi delitev sredstev, primernih za zavarovanje posojil, kar lahko privede do višjega stroška ali celo do nezmožnosti najema posojila.

V Uniorju so ob skupščini med razlogi za izčlenitev navedli, da jih je leta 2013 sklenjena pogodba o finančnem prestrukturiranju med drugim zavezala k prodaji dejavnosti turizma. Družba je decembra lani s šestimi slovenskimi bankami podpisala pogodbo o dveh dolgoročnih sindiciranih posojilih, ločeno za kovinsko in za turistično dejavnost, ki opredeljujeta tako namero izčlenitve dejavnosti turizma kot tudi namero prodaje te turizma, so avgusta pojasnili v družbi.

Pogodba o refinanciranju predvideva tudi, da mora Unior v primeru, da dejavnosti turizma do leta 2020 ne proda, bankam v tistem letu predčasno odplačati dodatnih pet milijonov evrov glavnice.

V družbi ocenjujejo, da je treba za ohranitev obstoječega stanja dejavnosti turizma za investicijsko vzdrževanje do leta 2020 nameniti 8,9 milijona evrov ter da bi lahko strateški partner ali kupec dejavnosti turizma s svežim kapitalom nadgradil razvojne potenciale.

Dejavnost turizma, v katerega spadajo smučišči Rogla in Krvavec ter Terme Zreče, so skušali prvič prodati leta 2014, a potencialnih kupcev ni bilo. V drugi polovici leta 2016 so končali preverjanje interesa na trgu, a vlagatelji, s katerimi so stopili v stik, niso izkazali interesa za nakup. V družbi so ocenili, da bi organiziranost dejavnosti turizma v okviru samostojne pravne osebe povečala možnosti za prodajo dejavnosti.

Največji lastniki Uniorja so po zadnjih podatkih SDH (39,47 odstotka), družba Štore Steel (12,21 odstotka), sklad Alpen.si (6,47 odstotka), Kapitalska družba (5,56 odstotka) in Zavarovalnica Triglav (3,53 odstotka).

Naprodaj je bil tudi večinski delež Uniorja, a je konzorcij prodajalcev, v katerem so bili SDH, Kad, Alta skladi in Zavarovalnica Triglav, ki imajo skupno v lasti nekaj manj kot 55-odstotni delež osnovnega kapitala, oktobra prodajo ustavil. Kot je takrat povedala predsednica uprave SDH Lidia Glavina, je treba Unior, čeprav ima zelo dobre rezultate, pripraviti na prodajo, poleg tega želijo v prodajni konzorcij privabiti več drugih delničarjev. Razmislek o privatizaciji Uniorja je napovedala za prihodnje leto.