• Medij: Novi tednik Celje

Dve delnici proti dvema milijonoma

Dve delnici proti dvema milijonoma VZMD zlorablja svoje pravice, pravijo v Uniorju - Zaradi izpodbojne tožbe se postopek izčlenitve programa Turizem naj ne bi zavlekel Vseslovensko združenje malih delničarjev(VZMD) je uresničilo svojo napoved, ki jo je dalo na izredni seji skupščine Uniorja, in vložilo izpodbojno tožbo na sklep o izčlenitvi programa Turizem. V zreškem podjetju odgovor na tožbo, ki jo obravnava celjsko sodišče, še pripravljajo, a pravijo, da je neutemeljena in pomeni zlorabo pravice do pravnega sredstva. Združenje ima v lasti le dve delnici Uniorja.

Znano je, da so se lastniki Uniorja, med katerimi ima največji delež država, na seji skupščine konec avgusta s skoraj 100-odstotno podporo strinjali z izčlenitvijo programa Turizem, torej rekreacijskega centra na Rogli in Term Zreče, v hčerinsko družbo Unitur. Ta bo ostala v Skupini Unior, prevzela bo 15 milijonov evrov Uniorjevih dolgov in približno 360 delavcev, ki bodo ohranili vse pravice, ki jih imajo zdaj. Unior se je, kot je na seji pojasnila uprava podjetja, za izločitev Turizma odločil zaradi obveznosti iz pogodb o finančnem prestrukturiranju, ki ju je v letih 2013 m 2016 podpisal z bankami upnicami. Ščitijo interese malih V VZMD so na seji in tudi po njej opozorili, da je po njihovem mnenju izčlenitev pripravljena pomanjkljivo in lahko negativno vpliva na poslovanje ene ali obeh družb. Kot pravijo, bo verjetno vodila v povečanje davčnih obveznosti družbe, poleg tega tudi niso prikazani davčni .učinki morebitne prodaje Uniturja. V združenju tudi navajajo, da v delitvenem načrtu ni razvidno, kako bo izčlenitev vplivala na stroške zadolževanja pri bankah in tudi na zahtevano donosnost lastniškega kapitala. Ker na svoja vprašanja niso dobili podrobnejših informacij in ustreznih odgovorov, so se odločili za izpodbojno tožbo, je povedal predsednik združenja Kristjan Verbič. »Zal mi je, da uprava ni bila pripravljena za pogovor in dogovor,« pravi Verbič in poudarja; da želijo v združenju predvsem zaščiti interese malih delničarjev, ki bi jim morali omogočiti, da za primerno odškodnino izstopijo iz lastništva, preden pride do morebitnih negativnih posledic izčlenitve. Po njegovem mnenju naj bi namreč knjigovodska vrednost delnice Uniorja po izčlenitvi programa Turizem padla za skoraj polovico oziroma na 28 evrov. »Lastniki Uniorja se igrajo skrivalnice, z izvolitvijo predstavnika društva Mali delničarji Slovenije v nadzorni svet družbe pa dajejo lažen občutek, da jim je mar za male delničarje. Pri tem pa vsi vemo, da je izvoljen novi član nadzornega sveta blago rečeno le satelit državnih upravljavcev,« pravi Verbič. Tožba škodi podjetju in delničarjem Zaradi izpodbojne tožbe se bo postopek izčlenitve turistične dejavnosti, ki naj bi se po prvotnih predvidevanjih končal že ta mesec, nekoliko podaljšal, vendar ne precej. Vodstvo Uniorja namreč ocenjuje, da bi lahko bil končan že v drugi polovici oktobra, najkasneje pa do konca leta. Vodstvo Uniorja je izpodbojna tožba delničarja, ki ima le dve delnici in je, kot je izračunalo, lastnik le 0,0007 odstotka kapitala podjetja, očitno razjezila. Kot pravi, očitki združenja, da mu je bila kršena pravica do obveščenosti, nikakor ne držijo. »Iz zapisnika seje skupščine izhaja, da je uprava na postavljena vprašanja podala obširna pojasnila, poleg tega je pooblaščenec VZMD na koncu razprave o izčlenitvi na vprašanje, ali želi še kakšna pojasnila, odgovoril nikalno,« so sporočili iz Uniorja. Uprava zato ocenjuje, da tožba pomeni zlorabo pravice do pravnega sredstva in da razlogi zanjo niso utemeljeni. Zato podjetju in vsem ostalim delničarjem, ki so lastniki več kot dva milijona delnic, povzroča škodo. Kot so še sporočili iz Uniorja, uprava odgovor sodišču na vloženo tožbo še pripravlja in bo v okviru pravnih možnosti naredila vse, da bo postopek izčlenitve čim prej končan. JANJA INTIHAR
  • Medij: Novi tednik Celje
  • Avtor: Janja Intihar
  • Rubrika: Gospodarstvo