• Medij: Dolenjski list
  • Datum objave: četrtek, 14.09.2017

Fabry je lahko nadzornik KrkeZdruženje malih delničarjev ni v zadostni meri konkretiziralo težko nadomestljive škode

NOVO MESTO - Novomeška farmacevtska družba Krka je prejšnji teden prejela sklep okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je zavrnilo predlog društva Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), da se Hans-Helmutu Fabrvju onemogoči izvajanje funkcije člana nadzornega sveta Krke.

Kot so na spletni strani Ljubljanske borze sporočili iz Krke, je sodišče kot razlog za svojo odločitev navedlo, da VZMD ni v zadostni meri konkretiziralo in izkazalo težko nadomestljive škode, ki bi nastala zaradi nasprotja interesov Hans-Helmuta Fabrvja in ki bi se lahko odražala kot nasprotovanje interesom Krke. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni. Delničarji Krke so Hans-Helmuta Fabrvja za novega nadzornika imenovali na julijski skupščini, čemur je nasprotoval predsednik VZMD Kristijan Verbič. Fabry je namreč v svoji karieri delal na vodilnih položajih številnih mednarodnih podjetij, med drugim tudi v farmacevtski multinacionalki Novartis in njegovi generični diviziji Sandoz, zaradi česar naj bi bil pri opravljanju nadzorne funkcije v Krki v nasprotju interesov. Kot so o svojem novem nadzorniku zapisali na spletni strani Krke, se je Hans-Helmut Fabry rodil leta 1956 v Nemčiji. Leta 1981 je diplomiral iz psihologije na Univerzi v Miinstru. Poklicno kariero je začel kot asistent na Inštitutu za psihologijo na Univerzi v Miinstru in jo nadaljeval na najvišjih vodilnih mestih v številnih mednarodnih podjetjih, med njimi so Henkel, Bongrain, L'Oreal, Novartis AG, Sandoz, Hexal, GSK Consumer Healthcare. Prevzemal je vodilne izvršne funkcije in bil član več nadzornih svetov, predvsem v farmacevtskih podjetjih. Bil je tudi direktor v podjetju Novartis Deutschland GmbH. Redno se je izobraževal na področju menedžmenta, trženja in vodenja po programih INSEAD, IMD in HBS. Od leta 2016 deluje kot mentor in svetovalec. B. Blaič

  • Medij: Dolenjski list
  • Avtor: B.Blaić
  • Datum objave: četrtek, 14.09.2017
  • Stran: 14