Gorenje org. zbiranje 2018

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

 1. Franc BOBINAC, predsednik uprave

 2. Branko APAT, član uprave

 3. Žiga DEBELJAK, član uprave

 4. Peter KUKOVICA, član uprave

 5. Drago BAHUN, član uprave - delavski direktor

 6. Drago KRENKER, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu

 7. Vinko JELIČIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA

 8. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

 9. Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije)

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 26. skupščini delničarjev Gorenje, d. d., ki je sklicana za torek, 12. 6. 2018.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.

Datum: 30 .5. 2018

Pripeti dokumenti: Dopis in pooblastilo za 26. Skupščino delničarjev 12.6.2018

Vir: SEONET

Avtor: Gorenje, d. d.

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items