Gorenjski glas 1 24.7.2018

Banka že pod Kosticevim vplivom Glasovanje na petkovi skupščini delničarjev Gorenjske banke je pokazalo, da ima srbska AIK Banka v lasti poslovneža Miodraga Kostiča že prevladujoč vpliv v banki. Na skupščini sta bila namreč sprejeta oba njena nasprotna predloga, tako glede dividend kot spremembe statuta.

Cveto Zaplotnik Kranj - V petek je bila skupščina delničarjev Gorenjske banke, sklic je zaradi imenovanja treh novih članov nadzornega sveta zahtevala tudi srbska AIK Banka, ki bo sedanji skoraj 33-odstotni delež po pridobitvi dovoljenj lahko povečala preko polovice, saj so delničarji Save na nedavni skupščini soglašali, da ji Sava proda še svoj 37,65-odstotni lastniški delež v banki. Ker Sava v Gorenjski banki nima glasovalnih pravic, je AIK Banka že na tokratni skupščini uveljavila svoj vpliv in tako zagotovila, da sta bila sprejeta oba njena nasprotna predloga in da so bili imenovani tudi vsi trije nadzorniki, ki jih je predlagala. Tako je skupščina glede uporabe bilančnega dobička za leto 2017 sklenila, da se od 7,6 milijona evrov dobička nameni za dividende le 658 tisoč evrov, to je 1,85 evra na delnico, ki jih bo banka delničarjem izplačala najkasneje do 20. septembra. Uprava in nadzorni svet sta predlagala za dividende 3,25 milijona evrov oziroma 9,14 evra na delnico, Vseslovensko združenje malih delničarjev pa v nasprotnem predlogu 7,1 milijona evrov ali 20 evrov na delnico.

Kar zadeva spremembo statuta, je skupščina potrdila predlog AIK Banke, da bi pri povečanju osnovnega kapitala banke za 8,1 milijona evrov nove delnice najprej ponudili obstoječim delničarjem in šele po tem, če ti ne bi vpisali in vplačali vseh, bi k sodelovanju povabili »tretje osebe«. 6. stran Srbska AIK Banka ima že glavno hesedo v Gorenjski banki. Na sliki: poslovna stavba Gorenjske banke v Kranju. / Foto: Tina Doki

Medij: Gorenjski glas

Avtor: Cveto Zaplotnik

Stran: 1

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items