REPORETE LON1 16.7.2018

Hranilnica Lon velja za drugo najmanjšo bančno ustanovo v Sloveniji. Kljub temu da delničarjem že tretje leto niso bile izplačane dividende, hranilnica pa se otepa z večmilijonsko izgubo zaradi naložbe v poslovno zgradbo, je očitno še vedno dovolj zanimiva za znana imena iz gospodarstva in politike. Tako je na zadnji skupščini delničarjev hranilnice, ki ji je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, stopil v ospredje Tone Rop, nekdanji predsednik vlade, finančni minister, poslanec propadle LDS in podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB). Lani je začel služiti z analizo za EIB, s katero preučujejo vpliv financiranja mednarodnih finančnih ustanov na srednja in mala podjetja v Srednji in Južni Evropi, zdaj bo lahko služil še kot član nadzornega sveta hranilnice.

Za Ropovo imenovanje so bili odločilni glasovi delničarjev, ki podpirajo sedanje vodstvo hranilnice, medtem ko nasprotni tabor že dlje česa opozarja na slabe poslovne rezultate, na nepravilnosti v hranilnici in si želi zamenjati vodstvo. Velja omeniti, da je bil Rop imenovan na predlog podjetja Zlata doba, ki je v zadnjem času začelo na veliko odkupovati delnice Lona od malih delničarjev. Za Zlato dobo naj bi bilo švicarsko podjetje Kylin Primer Group. Tega je v Lon pripeljal odvetnik Miro Senica.

Kaj se lahko zgodi v prihodnje glede na to, da je finančnik Sergej Racman iz nasprotnega tabora - vanj sodijo še igralničar Jože Kojc in nekaj drugih domačih poslovnežev - že napovedal, da bo spodbijal vse sprejete sklepe skupščine, torej tudi glasovanje o novem, petem članu nadzornega sveta? Za mnenje, kaj prinaša imenovanje Ropa za člana nadzornega sveta v Lonu, smo vprašali mag. Kristijana Verbiča, predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Ob tem je omenil doslej znane reference Toneta Ropa in da imenovanje samo po sebi ni sporno, sploh zato ne, ker so vsi sodni postopki proti Ropu že končani, bil je tudi oproščen: »To ni bil naš predlog (imenovanje Ropa za člana, op. p). Kdor je imel možnost, je pač lahko okrepil svojo pozicijo.« Dodal je, da bo njihovo združenje še naprej, tako kot doslej, spoštovalo interese manjšinskih delničarjev, da dobijo čim več za svojo naložbo. biserka karneža

Kljub nasprotovanju tabora, zbranega okoli finančnika Sergeja Racmana, je Tone Rop postal novi član nadzornega sveta hranilnice LON.

Medij: REPORTER

Avtor: Biserka Karneža

Stran: 10

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items