Sebastjan Morozov Ljubljana - Janko Zakeršnik lahko v Preventu Globalu ostane brez glasovalnih pravic, smo izvedeli iz neuradnih virov. Zakeršnik namreč ni objavil prevzemne ponudbe, čeprav naj bi v Preventu Globalu skupaj s podjetjem Eurocitv, ki ga vodi, obvladoval 52-odstotni lastniški delež, s čimer presega prevzemni prag. Iz delniške knjige je razvidno, da je Zakeršnik 24,59-odstotni lastnik Preventa Globala, medtem ko je z 27,56-odstotnim .lastniškim deležem Eurocitv največji lastnik. Leta 2004 je Zakeršnik Eurocitv sicer prodal nemškemu podjetju MM Logitrend, vendar naj bi bilo to podjetje po prepričanju številnih še vedno v njegovi lasti. Po naših informacijah

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) še ni dokončno odločila, ali Zakeršnik skupaj z Eurocitvjem predstavlja povezano osebo in ali mora posledično objaviti prevzemno ponudbo za Prevent Global. Če se bo to zgodilo, bo Zakeršnik na podlagi zakona o prevzemih do objave prevzemne ponudbe oziroma do zmanjšanja lastniškega deleža pod prevzemni prag v Preventu Globalu ostal brez glasovalnih pravic. Toda ker dokončne odločitve ATVP po neuradnih informacijah ni pričakovati do skupščine 24. avgusta, ampak šele v začetku septembra, bo na skupščini Zakeršnik očitno lahko izglasoval vse predloge, vključno z imenovanjem novih dveh nadzornikov. Ker se predsedniku nadzornega sveta Albinu Hojniku in Janezu Sušniku, ki v nadzornem svetu zastopa interese Zakeršnika, izteče mandat, bodo delničarji odločali o novem Sušnikovem mandatu, poleg njega pa bo predvidoma v nadzorni svet imenovan Andrej Gradišnik, ki naj bi bil po volji Zakeršnika. Če bi Zakeršnik ostal brez glasovalnih pravic, bi bil lahko prihodnje mesece preobrat pri upravljanju družbe. Znano je, da ima blok lastnikov z državljanom BiH Nijazom Hastorjem na čelu v Prevent Globalu 45-odstotni lastniški delež. Potem ko je dolgoletni predsednik uprave Preventa Globala Jože Kozmus lani več kot 20-odstotkov Preventa Globala prodal Zakeršniku, sta se Hastor in Zakeršnik močno sprla glede prihodnjega razvoja podjetja. Že pred meseci je za Dnevnik Uwe Wolf, posebni odposlanec Hastorja, izjavil, da »bi Zakeršnik s svojimi dejanji lahko storil celo 'gospodarski samomor'«. Za komentar o morebitnem odvzemu glasovalnih pravic smo včeraj poklicali Zakeršnika, vendar nam je pojasnil, da nima časa odgovarjati na vprašanja. sebastjan. morozov@dnevnik. si Kako je Zakeršnik kopičil delnice Preventa Globala Na začetku leta 2007 je skupina prevzemnikov, ki so jo sestavljali dolgoletni predsednik uprave Preventa Globala Jože Kozmus, državljan BiH Nijaz Hastor, prek katerega poteka velika večina prodaje Preventovih prevlek avtomobilskim proizvajalcem, ter podjetja TBP, Sajoma, Eurocitv in Prevent Halog, objavila prevzemno ponudbo za Prevent Global. Medtem ko so prevzemniki pred ponudbo obvladovali 77,6-odstotni lastniški delež, se je po zaključeni ponudbi njihov delež povečal na skoraj 84 odstotkov. Takrat je bil Eurocitv 17,7-odsotni lastnik Preventa Globala, Zakeršnik pa je imel le manj kot odstotek delnic. Ko sta se minulo leto Jože Kozmus in podjetje Sajoma, ki naj bi delnice hranilo za Kozmusa, prodala skoraj 22 odstotkov delnic Preventa Globala borznoposredniški hiši Medvešek Pušnik, se je domnevalo - čeprav iz delniške knjige to ni bilo takoj razvidno -, da je Kozmusov delež kupil Zakeršnik. Poleg tega je v tistem obdobju 11-odstotni lastniški delež Preventa Globala pridobilo tuje podjetje, ki naj bi bilo domnevno lastniško povezano z družbo Medvešek Pušnik. V naslednji fazi je postal Zakeršnik lastnik 23 odstotkov delnic, preostalih deset odstotkov pa je kupil Eurocitv. Medtem ko je Zakeršnik danes 24,6-odstotni lastnik Preventa Globala, ima Eurocitv v lasti 27,6 odstotka delnic Preventa Globala. Janku Zakeršniku, ki z domnevno povezano osebo, podjetjem Eurocitv, ki ga tudi vodi, obvladuje 52-odstotni lastniški delež Preventa Globala, grozi odvzem glasovalnih pravic. Čeprav presega prevzemni prag, ni objavil prevzemne ponudbe za Prevent Global.Medij: Dnevnik
Avtorji: Morozov Sebastjan
Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 13. 08. 2009
Stran: 18

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items