Kmetijska zadruga Ormož Zadruga je poiskala prevzemnika za Jeruzalem, prodala mu bo svoj delež in z njim sklenila pogodbo o odkupu grozdja po boljši ceni od sedanje - To je bistvo sanacijskega programa za KZ Ormož Ormož - Novoustanovljena družba Holding Vino J je objavila prevzemno ponudbo za vinsko klet Jeruzalem Ormož. Zdaj nima še nobene delnice, a dokonča aprila namerava postati večinski lastnik. To ji ne bo težko, saj je s Kmetijsko zadrugo Ormož dogovorjena za 49,83 odstotkov kleti ali 44.500 delnic. Morda bo zadružni upravni odbor odločil, da proda še naslednjih

11.012 delnic in bo novemu lastniku tako zagotovil ves svoj dosedanji 62,16odstotni lastniški delež ormoške vinske kleti. njima na prvem mestu Miroslav Majcen, ki je bil istočasno predsednik upravnega odbora Kmetijske zadruge Ormož. Načrtovano trgovanje z delnicami in ureditev finančnih razmer v zadrugi je bistvo zadružnega sanacijskega programa, ki je nastajal dobrega pol leta. V preteklih letih so kupo-prodajne delniške posle izvajali precej po domače in je bilo težko odkriti prave tokove in podatke, zatrjuje Majda Lukner, ki je od sredine lanskega leta nekakšna urejevalka razmer v zadrugi in formalno vršilka dolžnosti direktorice. Prejšnjemu direktorju Antonu Šalamonu, ki je zadrugo vodil 13 let, mora zadruga izplačati 64.000 evrov odpravnine, čeprav nekateri izračuni delniškega trgovanja pod njegovim vodstvom ne kažejo ravno rožnate slike in gospodarnega trgovanja. Zadruga je leta 2005 kupila družbo Jeruzalem Holding in za njenih 39.666 delnic plačala 2.300.628 evrov. Dve leti pozneje je družbo v celoti s še drugim premoženjem prodala Zadružni zvezi Slovenije za 1.864.302 evrov. Dober milijon evrov kupnine so odložili za skoraj pet let in pol. Potem je zadružna zveza sedež kupljenega Jeruzalem Holdinga prenesla v Ljubljano, za direktorja pa imenovala kar Antona Šalamona. Ta je kot direktor zadruge konec leta 2007 prodal Jeruzalem Holdingu še ormoško zadružno stavbo in del zemljišča ob njej. Da pa ne bi bilo očitno, da je prodajal samemu sebi, je na zadružni strani pogodbo podpisal on, za Jeruzalem Holding pa člana upravnega odbora tega holdinga. Med Kmetijska zadruga Ormož ima 1,9 milijona evrov premoženja v vrednostnih papirjih in finančnih naložbah, 11 trgovin in bar. Zaposluje 41 delavcev, ki so lani ustvarili za skoraj 10,6 milijonov evrov prometa. Posli na škodo Kmetijske zadruge Ormož Toda kmečkega lastniškega mešetarjenja s tem še ni bilo konec. Zadružna zveza je od tistega milijona evrov zamaknjenega plačila zadrugi plačala 710.000 evrov in dan pozneje je zadruga za 830.000 evrov že kupila delnice Deželne banke Slovenije. Zanimivo bo izvedeti, od koga in zakaj so tako na hitro kupili delnice po 34 evrov, če bi jih lahko od drugih lastnikov dobili celo po 25 evrov. Posli z zadružno zvezo so zadrugi vsekakor odnesli zajeten šop tisočakov (delnice Jeruzalem Holdinga je kupila po 58 evrov, prodala pa jih je po 47 evrov), naslednjega pa še kupovanje bančnega deieža. Ko so sredi lanskega leta z direktorskega mesta razrešili Šalamona, je zadružna zveza ostala zadrugi dolžna še 320.OOO evrov. Zadruga je imela pravico od zveze odkupiti delnice ormoške vinske kleti. Dogovor so dosegli januarja letos, ko je _ 'š c . — Is Majda Lukner zadruga že iskala resne kupce za ormoško klet, ki je z odkupom delnic od zadružne zveze spet v večinski lasti zadruge. Med tremi ponudbami je zadruga izbrala ponudbo ormoških rojakov Vladimirja in Janeza Puklavca. Vladimir se v Nemčiji ukvarja s plinskimi terminali in je solastnik podjetij Gasfin, Janez pa je delal v Ljubljani. Oba brata in dve podjetji Gasfin so ustanovili novo družbo Holding Vino J, ki ima sedež v ormoški zadružni stavbi. Medtem je Kmetijska zadruga Ormož poleg delnic kleti morala odkupiti še svojo stavbo, ki jo je prodal prejšnji direktor. V tej stavbi imajo svoje prostore še številni drugi najemniki, stavba pa je pod hipoteko za najete zadružne kredite. Prodajo lastniškega deleža bodo pogojevali Kmetijska zadruga Ormož bo prodajo svojega lastniškega deleža kleti pogojevala z dodatno pogodbo, po kateri ji bodo novi zasebni lastniki zagotavljali petnajst let odkupovanja grozdja zadružnikov in kooperantov, po dogovorjeni višji ceni (okoli pol evra za kilogram) od sedanje - in zagotovo med 2,3 in 2,5 milijoni kilogramov vsako leto. Majda Lukner zatrjuje, da so se o vsem že dogovorili. Ne pozna pa dogovarjanj Holdinga Vino J, da bi ta kupil tudi ljutomersko vinsko klet. Prejšnjega zadružnega direktorja Antona Šalamona je vodstvo ormoške vinske kleti januarja zaposlilo kot člana uprave za tehnični razvoj in naložbe. Že po mesecu dni so predstavniki kmetijske zadruge kot večinskega lastnika vinske kleti krivdno razrešili tako Šalamona kot direktorja kleti Ivana Serca. Anton Šalamon nam je povedal, da je primer zdaj na delovnem sodišču na Ptuju, sam pa na zavodu za zaposlovanje brez nadomestila zaradi krivdne razrešitve. Kakor poudarja, so ga v kmetijski zadrugi Ormož odstavili po 13 letih vodenja samo zato, da bi lahko prodali ormoško vinsko klet. Kot direktor zadruge je ne bi prodal nikoli (prodal pa je skoraj polovico kleti zadružni zvezi)^ ker so lastnino težko dobili, pravi Šalamon. Za zadružno trgovanje z delnicami kategorično trdi, da so bile strateške naložbe. Ko pa je lani hotel prodati zadružne delnice Deželne banke, so mu to preprečili in ga razrešili. Vse te zgodbice o trgovanju in o čudnih poslih pa so po njegovih besedah popolni konstrukti. Glavni cilj je olastniniti ormoško vinsko klet. Zdaj je 62,16 odstotkov te še v lasti Kmetijske zadruge Ormož, 25,79-odstotni lastnik je ormoško podjetje Holermuos, drugi deleži pa so razdeljeni med male delničarje. Franc MilošičMedij: Delo
Avtorji: Milošič Franc
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Dogodki dneva
Datum: 16. 04. 2009
Stran: 4

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items