• Medij: SeoNet

INI-650/18

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe KOMPAS SHOP d.d. objavlja, da je dne 25.7.2018 prejela nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa št. 4.3. pod točko 4. dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d..

Nasprotni predlog je priložen predmetnemu obvestilu.

Nasprotni predlog je objavljen in sporočen pod enakimi pogoji in na način kot sklic in ostalo skupščinsko gradivo.

Dokument je od 27.7.2018 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

Datum: 27.07.2018

Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items